Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Lời Cầu Nguyện Bền Đỗ và Khiêm nhường

Ngày 16 – Lời Cầu Nguyện Bền Đỗ và Khiêm nhường

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Đức Chúa Jêsus kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. 2 Ngài phán: “Trong thành kia, có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vị nể ai cả. 3 Một bà góa trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa: ‘Xin hãy xét xử cách công minh cho tôi để chống lại kẻ thù tôi.’ 4 Quan tòa từ chối một thời gian. Nhưng sau đó, ông tự nhủ: ‘Dù ta không sợ Trời cũng chẳng nể người, 5 nhưng vì bà góa nầy quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình.’ ” 6 Chúa phán: “Các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nói không? 7 Vậy, lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài, mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? 8 Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng?”

9 Đức Chúa Jêsus lại kể ẩn dụ nầy cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thu thuế. 11 Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình(c) như thế nầy: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không phải như những người khác: tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. 12 Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con.’ 13 Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân!’ 14 Ta bảo các con, người nầy trở về nhà mình, được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được 

SUY GẪM

Ngài phán với họ rằng những người chờ đợi ngày của Chúa không được thất vọng  mà hãy cầu nguyện trong sự bền đỗ và khiêm nhường.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-8: Ngài không ngoảnh mặt khỏi những người cầu nguyện sốt sắng mà lắng nghe họ. Nếu một quan tòa không công chính, không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không vị nể ai cả nhưng đã đáp lời bà góa kiên trì kêu oan, thì chắc chắn Đức Chúa Trời cũng không ngoảnh mặt với những người đến với Ngài cách kiên trì. Cũng như cái chết bất công của Chúa Jêsus được xác nhận qua sự phục sinh, khi những người tin ở trong một thời điểm khó khăn vì chưa được đáp lời cầu nguyện, nhưng họ vẫn có thể tham gia vào chiến thắng của Chúa nếu không từ bỏ mà cứ cầu nguyện không thôi. Ngay cả khi Đức Chúa Trời vẫn im lặng, nếu bạn không từ bỏ mà cứ bền đỗ cầu nguyện và tin cậy thì Chúa sẽ đáp lời, đó là lời cầu nguyện bằng đức tin.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 9-12: Sau khi ngước mắt lên nhìn Chúa, người Pha-ri-si bắt đầu tự hào về mình. Anh ta cố ý đứng tách ra khỏi những người khác để có thể trở nên “thánh” hơn. Anh ta đã tô điểm mình bằng việc kiêng ăn và dâng hiến một phần mười. Nhưng lời cầu nguyện lại tập trung vào chính bản thân anh ta, với sự đánh giá quá cao về  mình mà không nhận ra tội lỗi, khao khát sự công chính, hay một tấm lòng phụ thuộc vào Chúa. Đây là một lời cầu nguyện về cơ bản nói rằng Đức Chúa Trời không làm gì cho anh ta và Đức Chúa Trời cũng không cần phải làm gì cho anh ta trong tương lai.

Câu 13-14: Người thâu thuế không dám ngước mắt lên trời đấm ngực và cầu nguyện, anh đưa ra một lời cầu nguyện đơn sơ rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin thương xót con”. Vậy nên người được coi là công chính không phải người Pha-ri-si mà là người thâu thuế. Chúa đã nhấc người khiêm nhường lên và hạ kẻ kiêu ngạo xuống.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con không thất vọng mà dâng lời cầu nguyện để nhận biết và tin cậy nơi tình yêu vĩ đại của Ngài.

Bình Luận:

You may also like