Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Vương Quốc Hiện Tại Và Tương Lai

Ngày 15 – Vương Quốc Hiện Tại Và Tương Lai

by Ban Biên Tập
30 đọc

20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, Ngài đáp: “Vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được; 21 người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong(a) các ngươi.” 22 Ngài lại phán với các môn đồ: “Sẽ có thời kỳ các con ước ao được thấy một ngày của Con Người mà không thấy được. 23 Người ta sẽ nói với các con: ‘Ngài ở đây’ hay ‘Ngài ở đó’ thì đừng đi và đừng chạy theo họ. 24 Vì như chớp sáng lòe từ phương trời nầy đến phương trời kia, thì Con Người trong ngày của Ngài cũng như vậy. 25 Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều điều đau đớn và bị thế hệ nầy chối bỏ. 26 Trong thời Nô-ê thể nào thì trong ngày Con Người cũng thể ấy: 27 Người ta ăn uống, cưới gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, rồi nước lụt tràn đến hủy diệt tất cả. 28 Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. 29 Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sô-đôm thì trời mưa lửa và diêm sinh, hủy diệt tất cả. 30 Ngày Con Người hiện ra cũng như vậy. 31 Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà mà có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà. 32 Hãy nhớ lại vợ của Lót. 33 Ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được lại. 34 Ta phán với các con, trong đêm đó, hai người nằm chung giường: một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại. 35 Hai người nữ đang xay cối: một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại.”(b) 37 Các môn đồ thưa với Ngài: “Thưa Chúa, điều ấy sẽ xảy ra tại đâu?” Ngài đáp: “Xác chết ở đâu, kên kên sẽ bâu lại đó.”

SUY GẪM

Người Pha-ri-si hỏi Ngài khi nào thì vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến, Chúa Jêsus trả lời rằng vương quốc đó đã đến rồi nhưng đồng thời vẫn chưa đến.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 20, 21: Qua vị Vua của vương quốc Đức Chúa Trời, lời nói và công việc của Chúa Jêsus (chữa lành, đuổi quỷ, làm các phép lạ tự nhiên), thì nước của Sa-tan bị đánh bại và quyền cai trị của Đức Chúa Trời được nhận biết chắc chắn. Thời điểm hứa hẹn mà các nhà tiên tri và các vua trong thời Cựu ước muốn nhìn thấy đã đến (10:23-24). Nhưng người Pha-ri-si không đón nhận vị Vua của vương quốc đó, Đấng đang đứng trước mặt họ, song lại hỏi thời điểm đó khi nào sẽ đến. Chúng ta đã được gọi vào nước Đức Chúa Trời làm con cái Ngài để sống trong tình yêu, sự công bằng và quyền tể trị của Ngài. Nếu bạn chỉ sống và chờ đợi nơi mình sẽ đến sau khi chết mà không quan tâm đến những gì xảy ra trên thế gian này, thì đó không phải là đời sống thuận phục thẩm quyền của Vua.

Câu 25: Trước khi giành được chiến thắng cuối cùng, Chúa Jêsus, Đấng Mê-sia sẽ phải chịu khổ và mọi người đều lìa bỏ Ngài. Cái chết mà Ngài phải đối diện ở Giê-ru-sa-lem không phải là thất bại nhưng là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để làm sức mạnh và quyền lực con người ra ngu dại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 26-30: Trước ngày phán xét, những người không đến cùng Chúa sẽ giống như những người ở thời Nô-ê và Lót, họ mải mê ăn uống, cưới gả và xây nhà. Nhưng cũng giống như nước lụt tràn đến, lửa và diêm sinh trút xuống trên Sô-đôm và Gô-mô-rơ bất thình lình thể nào, thì ngày Con Người được tỏ ra cũng đến bất ngờ thể ấy cùng với sự phán xét. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào sự tiện nghi thoải mái và hưởng thụ những điều tốt hơn trong cuộc sống, thì ngày đó sẽ là ngày chúng ta ngã xuống. Nếu không có tấm lòng mong đợi ngày đó đến mau chóng, thì bạn không nghĩ rằng nên lo lắng cho linh hồn của mình sao?

Cầu nguyện:  Lạy Chúa! Xin giúp con vâng phục vương quốc của Ngài ngày hôm nay để con có thể vui mừng chờ đợi ngày Chúa trở lại.

Bình Luận:

You may also like