Home Dưỡng Linh Uy Quyền Của Kẻ Tin

Uy Quyền Của Kẻ Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

   Từ “quyền năng” trong Tân Ước do nhiều tiếng Hy lạp gốc là dunamis, exousia và nhiều từ khác. Khi Chúa Jêsus phán: “Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta”. Từ quyền phép ở đây là exousia, có nghĩa là uy quyền, quyền lực, quyền năng.
     Có lần tôi đọc một câu chuyện về một nhóm các thiếu niên hướng đạo Mê-hi-cô. Các em đang vượt qua đại lộ Reforma, một đại lộ to lớn ở trung tâm thành phố Mê-hi-cô. Lúc các em vượt qua đại lộ là giờ cao điểm ở đại lộ này lúc xe cộ tấp nập nhất trên thế giới. Các cậu bé đi được nửa đường rồi dừng lại nơi dạo mát ở tim đường. Tại đây có một chiếc ghế cao đặc biệt, giành cho vị cảnh sát ngồi để điều khiển xe qua lại. Các cậu bé xem, khi người cảnh sát giơ tay phải thì tất cả các loại xe đang chạy đều phải dừng lại. Tại thành phố Mê-hi-cô, chiếc ghế cao này là nơi có quyền lực và tất cả tài xế đều biết. Vào lúc đó, có một tai nạn nhẹ xảy ra gần chỗ người cảnh sát nên ông ta rời ghế để kiểm tra sự cố. Trong khi ông tranh cải với tài xế, một em hướng đạo sinh ngồi lên ghế và giơ tay phải ra. Tức thì, tất cả xe bắt đầu dừng lại. Các tài xế đều nhận ra cậu bé đang đứng trong chỗ có quyền lực. Cậu bé không tự mình có thể điều khiển các chiếc xe dừng lại được, nhưng các tài xế bị bắt buộc phải dừng lại, cho dù một cậu bé giơ tay phải ra vì cớ chính phủ đã ủy thác quyền lực cho nơi này.
        Quyền lực vĩ đại nhất trong vũ trụ đang đứng sau người tin Chúa. Khi Chúa Jêsus phán: “Tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta”, rồi trong câu tiếp theo Ngài phán “Vậy, hãy đi”, Ngài đang nói với các môn đồ. Ngài đang phán với Hội Thánh Ngài. Ngài nói: “Ta có uy quyền và Ta giao thác quyền ấy cho các con. Hãy đi và rao giảng Phúc âm”. Đức Chúa Trời đã ủy thác cho Hội Thánh một quyền phép vĩ đại. Chính Đức Chúa Trời là sức lực đằng sau quyền phép ấy. Các con cái Chúa, ai hoàn toàn nhận biết thần quyền đằng sau mình thì có thể đối diện với kẻ thù mà không sợ hãi hay do dự. Đằng sau quyền phép mà các con cái Chúa đang nắm giữ là một quyền năng lớn mạnh hơn kẻ thù của họ. Đức Chúa Trời đã ủy thác uy quyền của Ngài cho Hội Thánh. Ngài đang đợi Hội Thánh thực hành uy quyền đã được ủy thác cho mình. Đây không phải là điều mà Đức Chúa Trời sắp làm. Ngài đã làm rồi. Trong thư Ê phê sô. Đấng Christ được ví như cái đầu còn Hội Thánh là thân thể Ngài. Đầu và thân thể của bạn được hiệp làm một. Đấng Christ đã ủy thác uy quyền trên đất của Ngài cho Hội Thánh. Tất cả quyền phép có thể được thực hiện trên đất đều được thực hiện qua Kinh Thánh.
         Các nan đề còn đó là do chúng ta cho phép chúng, vì cớ chúng ta không bước vào các nguyên tắc của cuộc chiến thuộc linh. Các khó khăn vẫn còn không phải vì Đức Chúa Trời làm ngơ nhưng vì Ngài đã ban cho chúng ta uy quyền mà chúng ta không sử dụng quyền đó. Chúng ta chịu trách nhiệm thực hiện công việc Chúa trên đất qua Hội Thánh. Nhiều câu Kinh Thánh chỉ rõ uy quyền đã được ban cho chúng ta trong chiến trường thuộc linh. Trong Mác 16, chúng ta được lệnh đi khắp thế giới rao giảng Phúc âm có các dấu lạ cặp theo. “Các ngươi sẽ nhơn Danh Ta mà trừ quỉ, họ sẽ nói tiếng mới, họ sẽ đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau được lành…” Những câu Kinh Thánh này cho thấy rằng uy quyền khống chế ma quỉ nằm trong Hội Thánh. Gia cơ 4:7 chép: “Hãy chống cự ma quỉ thì nó sẽ lánh xa anh em”. Bạn là đối tượng được hiểu ngầm của sự tuyên án. Bạn có nhiệm vụ chống cự ma quỉ. Câu Kinh Thánh không nói rằng ma quỉ sẽ lánh xa Chúa Jêsus mà nói rằng nó sẽ lánh xa bạn. Quyền lực là của bạn. Cảm xúc không có phần gì cả.
        Chúng ta cũng giống như cậu bé Mê hi cô. Khi cậu bé giơ tay lên thì xe phải dừng lại. Cho dù chúng ta có yếu đuối đến bao nhiêu, nhưng khi chúng ta hiểu uy quyền của mình và giơ tay lên thì ma quỉ dừng lại. Câu Kinh Thánh khác trong I Phierơ 3:8,9a: “Hãy tiết độ và tĩnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó”. Chúng ta chống cự ma quỉ. Ê phê sô 4:27 chép: “Đừng cho ma quỉ nhơn dịp”. Đừng nhường cho ma quỉ một chỗ trống nào trong đời sống bạn. Nếu bạn cho nó cơ hội trong đời sống mình thì Chúa Jêsus không thể làm được điều gì cho bạn vì bạn có quyền và bạn dùng quyền đó mà cho phép ma quỉ. Với những nguyên tắc của sự ủy thác, Đức Chúa Trời không thể hành động mà không có Hội Thánh hành động. Một Hội Thánh Đắc Thắng. Chúa Jêsus phán trong Luca 10:19 rằng: “Nầy, ta đã ban quyền phép cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn, không gì làm hại các ngươi được”. Các quỉ dữ đã áp bức chúng ta quá lâu. Nhưng chúng ta được ban cho quyền để giày đạp chúng. Chúng ta được trị vì như là các vua. Các kẻ tin đang chổi dậy và đứng trên các nguyên tắc của cuộc chiến thuộc linh. Họ đang thực hành uy quyền của một thuộc viên trong thân thể Đấng Christ. Hội Thánh sẽ làm công việc nầy. Đức Chúa Trời không xây dựng một Hội Thánh thất bại. Chúng ta đang chiến thắng ở trận mạc. Hội Thánh sẽ đắc thắng ma quỉ. Cửa địa ngục sẽ không còn sức để chống lại Hội Thánh của Đức Chúa Jêsus Christ.
         Trước đây tôi nghĩ rằng cửa địa ngục đang nghiền nát Hội Thánh. Nhưng bây giờ tôi thấy Hội Thánh đang ở thế tiến công. Hội Thánh đang hành động để chống lại địa ngục, các cửa địa ngục không thể chống nổi lại Hội Thánh. Đó là những gì được mô tả trong Khải thị 12. Các quỉ dữ bị quăng khỏi các tầng trời. Hội Thánh đang hành động để chống lại ma quỉ? Cuối cùng Hội Thánh của Chúa sẽ đắc thắng. Tôi tin rằng đó là điều ăn khớp với Ma thi ơ 18:18: “Hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời”. Ý câu nầy muốn đề cập đến tầng trời thứ hai và các hoạt động thuộc linh của chúng ta có liên quan đến các thiên sứ: các thiên sứ đáp ứng đúng theo đức tin của con cái Đức Chúa Trời.

Theo TERRY LAW (Theo Quyền Năng Của Ca Ngợi & Thờ Phượng)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like