Home Dưỡng Linh Những Trở Ngại Là Các Cơ Hội

Những Trở Ngại Là Các Cơ Hội

by Ban Biên Tập
30 đọc

        Học tập để thấy những trở ngại là các cơ hội cần phải có thời gian và sự thực hành. Chúng ta có thể đẩy nhanh tiến trình bằng việc nhớ lại những sự thật nào đó.

       Đức Chúa Trời đang làm việc. Khi những rào cản vẫn tồn tại hoàn cảnh của chúng ta dường như không thay đổi, Nhưng Đức Chúa Trời đang vận hành để người các sự việc chuyển động, tiến về phía trước theo kế hoạch của Ngài. Ngài làm việc một cách yên lặng, vô hình, có hiệu quả. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị đường lối. Ngài đã quyết định trong tâm trí về các trở ngại nào cần loại bỏ và những trở ngại nào không cần loại bỏ. Đối với những chướng ngại còn lại, Chúa sẽ sắp đặt bằng cách thức bao bọc chúng lại hoặc làm chúng thích hợp cho kế hoạch của Ngài. Những gì Ngài đã xác định đều sẽ được hoàn thành. Thiên Chúa đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta. Ngài muốn chúng ta phải sẵn sàng để đối mặt với mọi hoàn cảnh khó khăn.

        Qua Lời của Ngài, Đức Chúa Trời truyền đạt những gì chúng ta cần phải biết Ngài cũng trang bị chúng ta nữa. (Hê-bơ-rơ 13:20-21: Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an trang bị anh chị em bằng mọi điều tốt đẹp để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện giữa chúng ta những điều đẹp lòng Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ). Đức Chúa Trời dự phần một cách cá nhân. Ngài muốn phát triển trong chúng ta một sự nhạy cảm lớn hơn về sự hiện diện của Ngài. Thông qua Kinh Thánh, cầu nguyện, các tín hữu khác, chúng ta có thể nhận được sự đảm bảo rằng Chúa đang ở gần. Đức Chúa Trời ban cho sự hướng dẫn rõ ràng. Ngài không mang đến sự rối trí. Hay chúng ta nhận được sự hướng dẫn của Ngài trong nhiều giai đoạn hoặc tất cả đến cùng một lúc, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta tin tưởng vào Ngài chứ không dựa theo suy nghĩ riêng của mình. (Châm ngôn 3:5-6: Hãy hết lòng tin cậy CHÚA; Chớ cậy vào sự thông sáng của con;  Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con).

     Đối mặt với các thử thách cần có lòng can đảm, kiên nhẫn, và đức tin. Cần lòng can đảm để chấp nhận sự có mặt của những cản trở, để rồi cùng di chuyển với Đức Chúa Trời, để làm những Ngài muốn chúng ta làm. Sự kiên nhẫn được đòi hỏi trong khi chúng ta chờ đợi Ngài trang bị tỏ lộ kế hoạch của Ngài cho chúng ta. Đức tin là cần thiết để chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời và để chú tâm vào việc vâng lời Ngài.

Theo Charles Stanley (dch)

Bài vở góp ý và cộng tác xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like