Home Dưỡng Linh Một Lời Mời Cho Sự Mật Thiết

Một Lời Mời Cho Sự Mật Thiết

by Ban Biên Tập
30 đọc

    Chúa bảo Áp-ram: “Con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con để đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Ta sẽ ban phước lành cho con Và làm nổi danh con Và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con. Và rủa sả kẻ nào nguyền rủa con; Tất cả các dân tộc trên thế giới Sẽ nhờ con mà được phước.” Áp-ram ra đi đúng theo lời Chúa truyền bảo…Tại Si-chem Chúa hiện ra, nói với Áp-ram: “Ta sẽ ban cho dòng giống con đất nước này!” Tại đây Áp-ram lập một bàn thờ Chúa, Đấng đã hiện ra với ông. Từ đó, Áp-ram đến vùng đồi núi ở phía đông Bê-tên và hạ trại ở đó. Ông lập một bàn thờ tại đó, Bê-tên ở phía tây và A-hi ở phía đông và ông cầu khẩn danh Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 12: 1-4, 7-8).

Đức Chúa Trời không chơi trò sủng ái. Nhưng để hoàn thành ý muốn hoàn thiện của Ngài, Thiên Chúa thực hiện sự lựa chọn thánh như mời gọi các tín hữu có một mối quan hệ gần gũi với Ngài. Xây dựng sự mật thiết này đòi hỏi:

* Lòng cam kết – Thiên Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm cho Áp-ram thành một quốc gia vĩ đại. Chúa đòi hỏi Vị tộc trưởng tương lai chứng minh lòng phục tùng của mình bằng cách tuân theo mệnh lệnh của Ngài, rời bỏ nhà của mình để tới một vùng đất chưa biết . Các cam kết của Chúa cho chúng ta thật rõ ràng. Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi nhờ Đức Giêsu, Con của Ngài, đã gửi Chúa Thánh Linh sống trong chúng ta, và hứa với chúng ta sự sống đời đời. Cam kết của chúng ta là sự vâng phục cả hai mặt, thái độ bên trong và hành động bên ngoài.

* Mối liên lạc rõ ràng – Để phát triển một mối liên kết thân mật, hai người phải mong muốn bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc, cũng như lắng nghe cẩn thận những lời của người kia. Thiên Chúa nói với chúng ta qua Thánh Kinh về chính Ngài cùng với kế hoạch của Ngài, và Ngài cũng sẵn sàng để lắng nghe (Thi Thiên 10:17, “Hỡi Chúa, Ngài đã nghe lời ước ao của kẻ hiền từ; Khiến lòng họ được vững bền, và cũng đã lắng tai nghe”). Thời gian chúng ta dành cầu nguyện và suy gẫm về Thánh Kinh cho thấy cam kết của chúng ta để liên lạc, nó bao gồm nghe, nói và hiểu biết.

* M lòng – Thiên Chúa nói một cách trung thực về chúng ta là ai, tình trạng của thế giới, và giải pháp duy nhất là Đức Giê-su Christ. Chúa Trời sẵn lòng cho chúng ta biết những sự thật khó khăn về chính chúng ta, nhưng cũng khuyến khích và xác nhận chúng ta trong các nỗ lực mình để theo Ngài. Phần của chúng ta là phải trung thực với Ngài về những suy nghĩ, hành động và các cảm xúc của mình. Sự cứu rỗi chỉ là bước đầu tiên của đời sống trong Đấng Christ. (Giăng 3:16, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc”).

Các bạn đã chấp nhận lời mời để bước vào sự mật thiết với Thiên Chúa chưa?  

Theo Charles Stanley (dch)

Bài viết cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com.

Bình Luận:

You may also like