Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Bài Ca Thương Cho Giu-đa

Ngày 01 – Bài Ca Thương Cho Giu-đa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 19:1-14

1 Vậy con hãy đọc bài ai ca về các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên 2 và nói: “Mẹ ngươi xưa kia như thế nào? Là sư tử cái ở giữa những sư tử đực; Nằm giữa những sư tử con, và nuôi bầy con mình. 3 Nó nuôi một sư tử con trong bầy trở thành một sư tử tơ, tập bắt mồi và ăn thịt người ta. 4 Các dân nghe tiếng về nó; Nó bị bắt trong hầm. Chúng dùng móc dẫn đi điệu nó qua Ai Cập. 5 Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu và niềm hy vọng đã mất, Nó bắt một con khác trong bầy và nuôi dưỡng thành một sư tử tơ. 6 Nó đi lại giữa những sư tử, trở thành một sư tử tơ, tập bắt mồi và ăn thịt người ta. 7 Nó phá hủy(i) cung đền của chúng và tàn phá các thành; Đất và mọi vật trong đó đều bị hoang vu, vì tiếng gầm thét của nó. 8 Các nước ở mọi miền chung quanh nổi lên chống lại nó, bủa lưới trên nó; Nó bị bắt trong hầm. 9 Chúng dùng móc kéo nó nhốt vào cũi rồi điệu nó đến vua Ba-by-lôn; Chúng bỏ nó vào ngục để cho tiếng nó không vang ra nữa, trên núi Y-sơ-ra-ên. 10 Mẹ ngươi như một cây nho trong vườn(j) được trồng bên mé nước. Lắm cành nhiều quả, nhờ có nhiều nước. 11 Những cành nó khỏe chắc, trở nên cây gậy của nhà cai trị. Thân nó vươn cao giữa tàng cây rậm rạp. Ai cũng nhìn thấy nó, vì thân cao, cành lá um tùm. 12 Nhưng nó đã bị nhổ bởi cơn giận và bị quăng xuống đất. Gió đông đã làm nó khô héo, trái nó rụng sạch. Những cành to lớn của nó bị héo tàn; Lửa đã thiêu đốt nó đi! 13 Bây giờ nó bị trồng nơi hoang mạc, trong đất khô và thiếu nước. 14 Lửa phát ra từ thân nó, thiêu đốt cành và trái nó đến nỗi không còn cành khỏe chắc nữa, để làm gậy cho nhà cai trị. Đó là bài ai ca dùng để khóc than.”

SUY GẪM:

C. 1-4 Các quan trưởng và sư tử con của Y-sơ-ra-ên hàm ý các vua Y-sơ-ra-ên. Sư tử cái tượng trưng cho Giu-đa (Sáng thế 49:9; Mi chê 5:8). Sư tử con đã được đem đến Ê-díp-tô làm vua sau Giô-si-a là Giô-a-cha. Ông bị đem đến Ai-cập trong thời gian ba tháng bởi Pha-ra-ôn Nê-cô (II Các vua 23:33). Như tiên tri Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng, (Giê 22:10-112) Giô-a-cha phải trả giá bằng cái kết bi thảm tại Ê-díp-tô. Những người không vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời, cho dù là người thường hay vua quam cũng sẽ phải đón nhận kết cục bi kịch như vậy.

C. 5-9 Sư tử con thứ hai là Vua Giê-hô-gia-kin (II Các vua 24:1-10). Giê-hô-gia-kin bị đày đến Ba-by-lôn vào năm 597 TCN và an giấc tại đó. Đây là kết quả của việc làm theo ý riêng, cai trị con người bằng sự tàn bạo, giết các đấng tiên tri và làm ô uế đất nước. Bạn là một tôi tớ hay một người có quyền lực?

C. 10-14 Chúng ta có thể thấy những câu này nói về sự cuối cùng của người Giu-đa tội lỗi. Vườn nho miêu tả về người Giu-đa và cây nho miêu tả về Vua Giu-đa. Những câu này cụ thể hơn lời tiên tri về kết cục của Sê-đê-kia. Cây sẽ hoàn toàn khô héo hoặc không kết quả cho thấy rằng ông sẽ không còn quyền lực cai trị. Thêm nữa, lửa đốt cháy cây nho bắt nguồn từ chính nó cho thấy tội lỗi của Giu-đa là nguyên nhân gây nên sự sụp đổ của chính nó. Hãy nhớ rằng sự sụp đổ đến từ chính đời sống bất tuân của chúng ta.

Cầu nguyện  Thậm chí trong những lúc tuyệt vọng, cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con vị vua tuyệt vời, là Chúa Jêsus Christ.

Bình Luận:

You may also like