Home Dưỡng Linh Người Khác Có Thấy Tôi Phản Chiếu Chúa Không?

Người Khác Có Thấy Tôi Phản Chiếu Chúa Không?

by Rick Warren
30 đọc

“Những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.”  (Rô-ma 8:29)

Từ ban đầu, kế hoạch của Chúa là tạo dựng nên bạn giống như Con Ngài, Chúa Giê-xu. Chúa đã công bố ý định nầy lúc sáng tạo: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” (Sáng Thế Ký 1:26a).

Trong mọi tạo vật, chỉ có loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đây là một đặc ân tuyệt vời, đem lại cho chúng ta một nhân phẩm. Chúng ta không biết hết được mọi điều trong thành ngữ nầy, nhưng chúng ta biết một số khía cạnh nào đó bao gồm:

  • Giống như Đức Chúa Trời, chúng ta là những hữu thể thiêng liêng. Linh hồn chúng ta bất diệt và tồn tại sau khi thân xác tan biến.
  • Chúng ta thông minh trí tuệ. Chúng ta có thể suy nghĩ, lý luận, và giải quyết vấn đề.
  • Chúng ta có tính quan hệ. Chúng ta có thể ban cho và nhận lãnh tình yêu thật.
  • Chúng ta có một ý thức đạo đức. Chúng ta có thể phân biệt điều phải điều trái, do đó làm cho chúng ta chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời.

Nhưng hình ảnh nầy không đầy đủ và đã bị hư hại và méo mó bởi tội lỗi. Chính vì thế Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến với sứ mạng khôi phục lại hình ảnh trọn vẹn mà chúng ta đã mất.

“Hình ảnh và ảnh tượng” trọn vẹn của Đức Chúa Trời giống như gì? Nó giống như Chúa Giê-Xu Christ! Kinh Thánh chép Chúa Giê-xu chính là “ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 4:4), “là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15), “là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài” (Hê-bơ-rơ 1:3a).

Người ta thường dùng thành ngữ “cha nào con nấy” để ví sánh nét giống nhau của gia đình.  Khi mọi người thấy các con tôi giống tôi, điều đó làm tôi vui. Đức Chúa Trời cũng muốn con cái của Ngài mang hình ảnh và ảnh tượng của Ngài. Kinh Thánh chép rằng, “Anh em . . . là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:24).

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like