Home Dưỡng Linh Ân Điển Biến Đổi

Ân Điển Biến Đổi

by Sưu Tầm
30 đọc

“Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời nầy.” (Tít 2:11–12)

Cách chúng ta sống bày tỏ con người bề trong của chúng ta.

Khi Phao-lô viết thư cho Tít, ông không chỉ hướng dẫn mọi người sống đúng với vai trò của mình trong xã hội. Sách Tít chứa đựng nhiều sự dạy dỗ về cách sống của Cơ-đốc nhân—và đó là lý do tại sao, nếu không cẩn thận, chúng ta có thể xem sách này như một sách hướng dẫn đạo đức. Thật vậy, toàn bộ lời Chúa là một danh sách những mệnh lệnh mà chúng ta phải tuân giữ để được ơn với Chúa. Chúng ta cần nhắc đi nhắc lại rằng toàn bộ Kinh Thánh, kể cả thư tín này của Phao-lô, cho chúng ta thấy ân điển của Đức Chúa Trời, và chỉ cho những ai đã hiểu biết về ân điển của Đức Chúa Trời cách sống để bày tỏ những gì thật sự ở bên trong chúng ta.

Kinh Thánh là câu chuyện về Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên con người và đặt họ làm bạn với Ngài trong Vườn Địa Đàng. Họ có đặc ân vui hưởng sự hiện diện của Ngài và mọi sự Ngài đã tạo dựng. Nhưng họ đã phản nghịch Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng đi theo vết xe đổ của tổ tiên mình, đã từ chối quyền cai trị của Ngài, có quan điểm lệch lạc về thế giới và không tìm kiếm Ngài. Vì bản chất tội lỗi, chúng ta sống cuộc sống đảo lộn. Nhưng khi chúng ta tin Đấng Christ, cuộc sống đảo lộn của chúng ta sẽ được sửa lại. Chúng ta bắt đầu đi đúng hướng, và chúng ta được quyền năng của Chúa Giê-xu gắn kết lại với nhau. Khi đó chúng ta phải sống sao để bày tỏ con người mới, để những gì Chúa đã hoàn thành trong chúng ta bằng ân điển của Ngài là động lực cho những gì Ngài sắp hoàn thành qua chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài.

Phao-lô nói “ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ”. Trong Tít 3:7, ông nhắc nhở những ai đã tin cậy nơi Đấng Christ rằng chúng ta “nhờ ân điển Ngài mà được xưng công chính, trở nên người thừa kế niềm hy vọng về sự sống đời đời.” Và trong 3:8, Phao-lô dạy rằng những lẽ thật Phúc Âm này là những điều đáng tin cậy cần phải được nhấn mạnh, “để những ai đã tin Đức Chúa Trời sẽ chú tâm vào việc lành.” Quá trình này cần được nắm bắt. Không phải chúng ta gắng sức làm việc lành để được Chúa chấp nhận; mà bởi vì chúng ta đã tin vào Đức Chúa Trời và được chấp nhận qua con người và công việc của Con Ngài, nên chúng ta phải tận hiến cuộc đời mình để làm những việc lành vì sự vinh hiển của Đấng đã yêu thương và phó chính mình Ngài cho chúng ta. Những việc lành đều xuất phát từ ân điển của Ngài, được soi dẫn bởi ân điển đó. Ân điển của Chúa là điều giúp chúng ta sống cho Đức Chúa Trời của mọi ân điển.

Bạn có muốn được biệt riêng ra khỏi thế gian? Bạn có hy vọng sống một cuộc đời xứng đáng cho Chúa—một cuộc đời mang lại vinh hiển cho Ngài trong mọi việc bạn làm? Đó là dấu hiệu ân điển của Ngài đang hành động trong bạn. Hãy nhớ rằng điều bạn làm không bao giờ cứu được bạn; trong Đấng Christ, ân điển của Ngài đã bày tỏ ra và tuôn đổ trên bạn. Đừng tập trung vào những gì bạn phải làm cho Chúa mà vào những gì Ngài đã làm để biến đổi bạn bằng ân điển của Ngài. Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy tấm lòng và tâm trí của mình được rèn giũa để sống theo cách làm đẹp lòng Ngài.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org      

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like