Home Dưỡng Linh Tự Do Khỏi Giam Cầm

Tự Do Khỏi Giam Cầm

by Sưu Tầm
30 đọc

“Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích…” Lu-ca 4:19)

Không ai ngoài Chúa Giê-xu có thể giải cứu những người bị giam cầm. Tự do thực sự chỉ đến từ Ngài. Quyền tự do đó được ban tặng; vì Chúa Con, Đấng kế thừa muôn vật, có quyền giải phóng loài người.

Những người thánh tôn vinh đức công chính của Chúa, vì chính điều này đảm bảo sự cứu rỗi của họ. Đó là sự tự do đã được mua với giá rất đắt. Đấng Christ bày tỏ điều đó bằng quyền năng của Ngài, nhưng Ngài đã mua sự tự do bằng chính huyết Ngài. Ngài giải phóng bạn, nhưng chính Ngài trước hết phải chịu treo trên cây gỗ.

Bạn bước đi một cách nhẹ nhàng vì Ngài đã gánh lấy gánh nặng cho bạn: Bạn được tự do vì Ngài đã chịu xiềng xích thay cho bạn.

Dù giá mua rất cao nhưng Chúa Giê-xu lại ban cho một cách hào phóng. Ngài không yêu cầu chúng ta phải làm gì cho Ngài để nhận được sự tự do này. Ngài thấy chúng ta ngồi trong đống tro và mời chúng ta mặc lấy trang phục tự do vừa vặn; Ngài cứu chúng ta ngay cả khi chúng ta vẫn còn là tội nhân và không cần sự giúp đỡ nào từ chúng ta.

Khi Chúa Giê-xu giải phóng chúng ta, sự tự do mà Ngài ban cho chúng ta có hiệu lực mãi mãi; không xiềng xích nào có thể ràng buộc chúng ta được nữa. Khi Chúa phán với bạn: “Hỡi kẻ bị giam cầm, Ta đã phóng thích ngươi,” thì điều đó có hiệu lực mãi mãi.

Sa-tan có thể âm mưu bắt chúng ta làm nô lệ, nhưng nếu Chúa đứng về phía chúng ta thì chúng ta sẽ sợ ai? Thế gian, với những cám dỗ của nó, có thể tìm cách gài bẫy chúng ta, nhưng Đấng đứng về phía chúng ta mạnh hơn tất cả những kẻ chống lại chúng ta. Tấm lòng dối trá có thể quấy rối và làm phiền chúng ta, nhưng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong chúng ta cuối cùng sẽ hoàn thành việc đó. Kẻ thù của Chúa và kẻ thù của con người có thể tập trung toàn lực để chống lại chúng ta, nhưng nếu Chúa tha bổng một người, thì ai có quyền lên án?

Chim ưng bay đến chỗ vách đá nơi có tổ của nó và sau đó liệng lên trên những đám mây cũng không tự do hơn một linh hồn được Đấng Christ giải cứu. Nếu chúng ta không còn ở dưới luật pháp nhưng thoát khỏi sự rủa sả của luật pháp, hãy để sự tự do của chúng ta được thể hiện một cách thực tế khi chúng ta phục vụ Chúa với lòng biết ơn và sự vui mừng.

Lạy Đức Giê-hô-va, con là đầy tớ Ngài; Thật con là đầy tớ Ngài, con trai của tớ gái Ngài; Ngài đã mở gông cùm cho con.” (Thi-thiên 116:16)

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like