Home Dưỡng Linh Chúa Muốn Điều Gì Trong Khi Bạn Chờ Câu Trả Lời?

Chúa Muốn Điều Gì Trong Khi Bạn Chờ Câu Trả Lời?

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài làm việc.” (Thi-Thiên 37:7)

Chúa muốn bạn làm điều gì trong khi bạn đang chờ đợi câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn?

Thi-Thiên 37:7 chép, “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và kiên nhẫn đợi chờ Ngài.” Chúa muốn bạn kiên nhẫn chờ đợi Ngài đáp lời cầu nguyện.

Bạn có để ý rằng chúng ta không màng chờ đợi, miễn là chúng ta có thể lằm bằm khi chờ đợi? Chúng ta không màng chờ đợi trong Nha Lộ Vận miễn là chúng ta có thể lải nhải than phiền về cách tệ hại và thiếu tổ chức của chính phủ. Nhưng Chúa nói, “Hãy yên tịnh.”

Chúng ta giống như em bé 2 tuổi, về mặt thuộc linh đứng ngồi không yên khi chờ Chúa trả lời cho một lời cầu nguyện.  Chúng ta lo lắng, bồn chồn. Chúng ta muốn nhảy dựng lên hoặc làm một cái gì đó. Nhưng Chúa nói, “Hãy kiên nhẫn chờ đợi.  Hãy yên tịnh. Hãy xem Ta hành động. Đừng bồn chồn, đừng lo lắng, và đừng cố gắng tự giải quyết vấn đề.”

Đừng bao giờ phạm lầm lỗi của Áp-ra-ham như đã chép trong Cựu Ước khi ông cố gắng tự trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Việc này đã gây ra biết bao nhiêu nan đề! Một hôm Chúa bảo Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ khiến ông trở thành cha của một dân tộc tuyệt vời. Có hai vấn đề: Áp-ra-ham đã 99 tuổi, và ông vẫn chưa có con. Nhìn lại thân mình, ông nói, “Không có cách gì!” Rồi ông nhìn vợ mình là Sa-ra, là người son sẻ, và ông nói, “Lại còn khó gấp đôi! Không thể nào xảy ra được!”

Thế là Áp-ra-ham tự ý giải quyết nan đề này và đã có con với cô hầu của vợ mình, A-ga. Áp-ra-ham nói, “Vậy là lời cầu nguyện của tôi đã đạt được! Tôi có đứa con trai lúc 99 tuổi. Tên nó là Ích-ma-ên.” Nhưng Chúa nói, “Không, không. Ngươi sai rồi. Đó không phải lời giải đáp của Ta. Đó là lời giải đáp của riêng ngươi cho lời cầu nguyện của ngươi. Ta đã dành sẵn một con trai và Sa-ra sẽ là mẹ của nó. Ngươi sẽ đặt tên nó là Y-sác.” Y-sác nghĩa là “cười.” Khi Sa-ra được báo là bà sẽ có thai, Kinh-Thánh chép bà đã cười vì bà đã không tin Chúa.

Nhưng Chúa đã có cái cười mỉa mai sau rốt. Khi Y-sác được sanh ra, là bắt đầu có sự cạnh tranh dữ dội giữa Y-sác và Ích-ma-ên mà cho đến ngày nay chúng ta vẫn còn phải trả giá cho hậu quả đó. Mối quan hệ căng thẳng giữa người Do-thái và người Ả-rập tất cả bắt đầu vì Áp-ra-ham đã cố gắng tự tìm giải đáp cho lời cầu nguyện của mình.

Bất cứ khi nào bạn cố gắng tự trả lời cho lời cầu nguyện của chính mình, bạn sẽ tự chuốc lấy phiền muộn. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn đợi chờ, và xem Chúa hành động.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanhcom

Bình Luận:

You may also like