Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22- Hành Trình Truyền Giáo Không Ngừng Ở Rô-ma

Ngày 22- Hành Trình Truyền Giáo Không Ngừng Ở Rô-ma

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 28:16-31

16 Vào đến thủ đô Rô-ma, đội trưởng Giu-li cho phép Phao-lô ở riêng với một binh sĩ canh giữ.

17 Ba ngày sau, Phao-lô mời các cấp lãnh đạo Do Thái địa phương họp mặt. Phao-Lô trình bày: “Thưa các anh em, tôi chẳng làm điều gì chống nghịch dân chúng hoặc phạm đến tục lệ của tổ tiên, nhưng tôi bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và giao nạp cho người La Mã. 18 Họ đã thẩm tra, và định trả tự do cho tôi vì họ không thấy tôi có tội nào đáng xử tử cả. 19 Nhưng một số người Do Thái phản đối, nên buộc lòng tôi phải khiếu nại lên Hoàng Đế La Mã, chứ không phải tôi có điều gì tố cáo quốc dân ta đâu! 20 Vậy, vì lý do đó tôi mời anh em đến để gặp gỡ, chuyện trò; chính vì niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên mà tôi phải mang chiếc xiềng này.”

21 Họ đáp: “Chúng tôi chẳng được thư từ gì từ xứ Giu-đê nói về anh, cũng chẳng có đồng bào nào đến đây báo cáo hoặc nói xấu anh cả. 22 Nhưng thiết tưởng cũng nên xin anh cho biết ý kiến vì chúng tôi được biết giáo phái này bị chống đối khắp nơi.”

23 Đúng ngày hẹn, họ kéo đến đông đảo gặp Phao-lô tại nhà trọ. Từ sáng đến chiều ông làm chứng, trình bày về Nước Đức Chúa Trời, trưng dẫn Kinh Luật Môi-se và các Kinh Tiên Tri, cố gắng thuyết phục họ tin nhận Đức Giê-su. 24 Một số người chịu thuyết phục, còn những kẻ khác không chịu tin. 25 Họ không đồng ý với nhau và giải tán, sau khi Phao-lô nói câu này: “Thánh Linh đã dùng tiên tri của Ngài là I-sa phán bảo tổ phụ các anh thật đúng:

26 ‘Hãy đi bảo dân này rằng: Các ngươi cứ nghe mãi mà không hiểu. Các ngươi cứ nhìn hoài mà chẳng thấy, 27 Vì tâm trí dân này đã chai lì, Tai nặng không nghe, Mắt nhắm chẳng chịu thấy. Họ ngại rằng mắt họ thấy rõ, Tai họ nghe ra, Trí họ hiểu được, Thì họ quay về với Ta, Đức Chúa Trời phán, Rồi Ta chữa lành cho họ.’ ”

28 Phao-lô kết luận: “Vậy, anh em phải biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được truyền bá cho các dân tộc ngoại quốc. Họ sẽ nghe theo!”

29 Nghe nói xong, người Do Thái ra về, cãi nhau dữ dội. 30 Phao-lô ở tại nhà trọ suốt hai năm, tiếp đón tất cả những người đến thăm, 31 Truyền giảng Nước Đức Chúa Trời và mạnh dạn dạy dỗ về Chúa Cứu Thế Giê-su, không bị ai ngăn cấm.

SUY GẪM:

C. 16 Đức Chúa Trời cho phép Phao-lô đến Rô-ma an toàn như lời Ngài hứa. Ý muốn của Đức Chúa Trời không nhất thiết phải đến trong thời điểm hoặc theo cách chúng ta muốn.Phao-lô đã trải qua một giai đoạn dài chờ đợi và tin cậy trước khi ông đến  mơi này. Quan trọng hơn việc đến Rô-ma, tấm lòng tin cậy của Phao-lô vào Chúa đã được hình thành. Khi mọi điều trong cuộc sống không theo ý muốn, chúng ta hãy tìm kiếm cơ hội để nếm thử sự kì diệu của Đức Chúa Trời, kiên nhẫn chờ đợi và tin cậy Ngài.

C. 23, 24 Phao-lô đã nói về Vương quốc của Đức Chúa Trời, Môi-se, những lời tiên tri và tất cả những điều đó đã được ứng nghiệm qua Đức Chúa Giê-su như thế nào. Ông làm điều này từ sáng đến tối. Đây chính là Tin lành. Sự tự do thật và hi vọng về sự cai trị của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giê-su. Việc chúng ta được gọi vào vương quốc đó chính là một tin tức tốt lành.

C. 30, 31 Trong hai năm Phao-lô bị giam tại nhà tù, ông không bị cấm giảng dạy về Vương quốc Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su. Mặc dù họ giam cầm Phao-lô nhưng họ không thể giam cầm Phúc âm. Sự truyền bá Phúc âm đến tận cùng trái đất đã được thành lập qua sự vâng phục.

Cầu nguyện  Xin hãy tuôn đổ Thánh Linh trên chúng con để hành động của chúng con có thể giống như các Sứ đồ, những người đã truyền bá Tin lành với quyền năng của Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like