Home Dưỡng Linh Sự Biết Chắc Vững Vàng Giúp Chúng Ta Sống Giống Như Chúng Ta Tin

Sự Biết Chắc Vững Vàng Giúp Chúng Ta Sống Giống Như Chúng Ta Tin

by Rick Warren
30 đọc

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những đều mình đang trông mong, là bằng cớ của những đều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Tự điển thường định nghĩa sự biết chắc vững vàng, xác tín hay tin chắc là niềm tin cố định hoặc mạnh mẽ. Sự xác tín thật ra là nhiều hơn nữa. Những xác tín của bạn bao gồm các giá trị, cam kết, và động lực thúc đẩy bạn.

Tôi thích cái định nghĩa về sự xác tín mà tôi đã nghe từ giáo sư Kinh Thánh Howard Hendricks: “Một niềm tin là điều bạn sẽ tranh cãi. Một niềm xác tín là cái mà bạn sẽ chết vì nó!”

Những sự tin chắc của chúng ta quyết định cách cư xử của chúng ta. Chúng thúc đẩy chúng ta giữ vững lập trường và hành động theo các giá trị của chúng ta.

Khi bạn mới tin Chúa, bạn thường làm chỉ vì các tín hữu khác xung quanh bạn đề nghị hay làm gương cho bạn. Bạn có thể cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, và tham dự các buổi nhóm thờ phượng Chúa bởi vì bạn nhìn thấy những tấm gương của người khác.

Điều này tốt cho một tín hữu mới, trẻ nhỏ cũng học một cách giống như vậy. Tuy nhiên, khi bạn lớn lên, bạn phải phát triển những lý do riêng của bạn để biện minh cho những gì bạn làm. Những lý do này trở thành sự xác tín và tin chắc của bạn.

Những sự tin chắc trong Kinh thánh là điều thiết yếu cho sự phát triển và trưởng thành thuộc linh. Điều mỉa mai ngày hôm nay là người ta thường có niềm tin quả quyết vào những chuyện nhỏ như đá banh, thời trang, v.v… trong khi có niềm tin yếu về các vấn đề chính như phân biệt điều nào phải và điều nào trái.

Hê-bơ-rơ 11:1 chép, “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những đều mình đang trông mong, là bằng cớ của những đều mình chẳng xem thấy.”

Những niềm xác tín nào của bạn xác định đức tin của bạn?

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like