Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Sự Vu Khống Chống Lại Phao-Lô

Ngày 12 – Sự Vu Khống Chống Lại Phao-Lô

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 23:31-24:9

31 Tuân lệnh, lính La Mã đang đêm đưa Phao-lô xuống tận An-ti-ba-tri. 32 Hôm sau, kỵ binh tiếp tục đem ông đến Sê-sa-rê, còn các đơn vị khác quay về đồn. 33 Đến Sê-sa-rê, đội kỵ binh trình công văn và giao nạp Phao-lô cho thống đốc. 34 Đọc công văn và hỏi quê quán của Phao-lô cùng biết được ông gốc tỉnh Si-li-si, 35 Thống đốc bảo: “Khi nào bọn nguyên cáo đến hầu tòa, tôi sẽ nghe anh khai!”

Rồi thống đốc ra lệnh giam giữ Phao-lô trong điện Hê-rốt.

1 Năm ngày sau, trưởng tế A-na-nia xuống Sê-sa-rê, cùng với các trưởng lão và một nhà hùng biện tên Tê-tu-lu để tố cáo Phao-lô trước tòa thống đốc. 2 Khi Phao-lô được gọi đến, Tê-tu-lu bắt đầu buộc tội như sau: “Thưa ngài thống đốc, Nhờ ngài thấy xa, thi hành cải cách, mà quốc gia chúng tôi được hưởng thái bình lâu dài. Vì thế, thưa ngài thống đốc Phê-lít! 3 Bất cứ nơi nào và bất luận việc gì, chúng tôi cũng xin hoan nghênh ngài với cả tấm lòng tri ân. 4 Nhưng muốn khỏi phiền ngài thêm nữa, kính xin ngài kiên nhẫn nghe chúng tôi trình bày vắn tắt vài lời.

5 Chúng tôi bắt gặp tên ôn dịch này giữa lúc nó đi lại xúi giục người Do Thái khắp thế giới. Nó là tên đầu đảng phe Na-xa-rét; 6 Nó còn toan tính làm ô uế Đền Thờ, nên chúng tôi bắt nó, 7 Và chúng tôi muốn xử nó theo luật của chúng tôi.

Một số bản cổ thêm câu này

8 Ngài có thể đích thân thẩm vấn nó mọi chi tiết để biết rõ những điều chúng tôi tố cáo.” 9 Các nhà lãnh đạo Do Thái cũng hùa theo, quả quyết rằng nội vụ thật đúng như vậy.

SUY GẪM:

C. 31-35 Phao-lô được hộ tống đến An-ti-ba-tri bởi 470 quân lính La Mã và từ đó dưới sự hộ tống của 70 lính kị binh, họ đã đưa ông đến Sê-sa-rê trong đêm. Trong tay hai viên đội trưởng tháp tùng Phao-lô là thư của viên chỉ huy ghi rõ rằng: không có lí do gì để giết hay bỏ tù Phao-lô cả. Giống như Chúa Giê-su đã nói những ai theo Chúa sẽ bị:“giao nộp các con cho nhà hội và khám tù; các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và thống đốc” (Lu-ca 21:12-13), Phao-lô được sự ủng hộ của chính quyền La Mã và có cơ hội để chia sẻ Phúc âm cho thống đốc. Hãy để những gì bạn có trong cuộc sống không phải là sự thành công về đời này nhưng được giải thích dưới cái nhìn của Vương quốc Đức Chúa Trời.

C24: 5-9 Tê-tu-lu đã vu khống Phao-lô theo một cách mù mờ, chủ quan và thái quá mà không có chứng cứ gì cả. Ông vu khống Phao-lô bắt đầu cuộc bạo loạn giữa vòng những người Do Thái khắp nơi trên thế giới, là kẻ gây rối, là lãnh đạo của phe Na-xa-rét (để khiến Phao-lô khác với đạo Do Thái) và ông đang bị nghi ngờ làm ô uế Đền thờ (vì thế ông mới bị bắt giữ). Hắn chống đối Phao-lô vì những lí do tôn giáo nhưng lại cố làm cho Phao-lô trở thành tù nhân chính trị vì quấy rối cộng đồng. Điều này thực tế đã xảy ra với Chúa Giê-su khi Ngài chết trên thập tự giá.

Cầu nguyện  Xin giúp con đắc thắng sự cám dỗ để biến những lời nịnh nọt và dối trá trở nên ích lợi.

Bình Luận:

You may also like