Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Làm Chứng Trước Tòa Công Luận

Ngày 10 – Làm Chứng Trước Tòa Công Luận

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 22:30-23:11

30 Hôm sau, muốn biết chắc chắn vì lý do nào người Do Thái tố cáo Phao-lô, viên quan cởi dây xích cho Phao-lô và ra lệnh triệu tập các thượng tế và toàn thể Hội Đồng, rồi đưa Phao-lô ra đứng trước mặt họ.

1 Phao-lô nhìn thẳng vào Hội Đồng và nói: “Thưa các anh em, cho đến nay tôi vẫn sống trước mặt Đức Chúa Trời với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng.” Mới nghe đến đó, 2 Trưởng tế An-na-nia ra lệnh cho những kẻ đứng gần Phao-lô vả vào miệng ông, 3 Phao-lô nói: “Đức Chúa Trời sẽ đánh ông, bức tường sơn trắng kia! Ông chiếu luật ngồi xét xử tôi, mà ra lệnh đánh tôi trái luật sao?” 4 Những kẻ đứng gần đó trách: “Anh dám sỉ nhục vị trưởng tế của Đức Chúa Trời sao?” 5 Phao-lô đáp: “Các anh ơi, tôi đâu có biết đó là vị trưởng tế! Vì Kinh Thánh đã chép: Ngươi đừng mạ lỵ các nhà lãnh đạo dân mình!”

6 Vì biết Hội Đồng gồm hai thành phần: Sa-đu-sê và Pha-ri-si, Phao-lô tuyên bố: “Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si! Tôi bị đưa ra tòa chính vì niềm hy vọng về sự sống lại của người chết!” 7 Nghe ông nói thế, Hội Đồng chia ra hai phe: Người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê tranh chấp với nhau. 8 Người Sa-đu-sê nói rằng người chết không bao giờ sống lại, cũng chẳng tin có thiên sứ, thần linh, còn người Pha-ri-si thừa nhận cả ba điều đó.

9 Có cuộc cãi vã to tiếng và mấy chuyên gia kinh luật thuộc phái Pha-ri-si đứng dậy, hết sức tranh luận rằng: “Chúng ta không tìm thấy người này có tội ác gì cả! Biết đâu một thần linh hoặc một thiên sứ đã phán bảo ông ta?” 10 Thấy cuộc tranh chấp trở nên dữ dội, viên quan sợ Phao-lô bị họ xé xác nên ra lệnh cho các binh sĩ xuống dùng sức mạnh kéo ông ra khỏi Hội Đồng và đem vào đồn.

11 Đêm sau, Chúa đến đứng bên cạnh Phao-lô bảo: “Con cứ can đảm lên! Con đã làm chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem thể nào, con cũng phải làm chứng tại Rô-ma thể ấy!”

SUY GẪM:

C. 2-5 Thầy trưởng tế A-na-nia ra lệnh vả vào miệng Phao-lô. Phao-lô đã gọi thầy trưởng tế là “bức tường sơn trắng” và dạn dĩ chỉ ra rằng ông đã làm sai luật pháp. Phao-lô nói rằng, ông không nhận ra A-na-nia là thầy trưởng tế, và lời chế nhạo rằng ai sẽ biết ông ấy là thầy trưởng tế nếu ông ấy phá vỡ luật pháp. Phao-lô nói ông biết có lời chép: “Người đừng mạ lỵ các nhà lãnh đạo dân mình” và xưng nhận rằng nếu biết A-na-nia là thầy trưởng tế thì ông đã không nói như vậy. Đức Chúa Trời đã ở cùng ông và ban cho ông sự dạn dĩ. Vì thế, Phao-lô không sợ bất kì ai và có thể nói ra những điều sai trái của họ. Hãy tìm kiếm sự can đảm, không nên sợ hãi bậc cầm quyền và chọn cách nhắm mắt với những điều không công bằng mà hãy lên án những điều không công bằng đó.

C. 6-10 Phao-lô biết rằng người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si có quan điểm khác nhau về sự sống lại, Thiên sứ và Đức Thánh Linh. Vì Phao-lô là người Pha-ri-si, ông công bố rằng mình đang chịu hoạn nạn này vì sự sống lại. Vì thế người Pha-ri-si đứng về phía ông nhưng người Sa-đu-sê thì chống đối ông. Khôn ngoan để thoát khỏi nguy hiểm này cũng là một sự chuẩn bị để nói với người Pha-ri-si về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su. Mặc cho đó có phải là thời điểm hay không, mục tiêu chính của Phao-lô là nói lên thông điệp về Chúa sống lại.

Cầu nguyện  Hãy tin vào những kế hoạch mà Chúa đã lập lên và sự chăm sóc mà Ngài dành cho chúng ta để dạn dĩ nói về sự công chính của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like