Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Phao-lô, Vị Sứ Đồ Cho Dân Ngoại

Ngày 09 – Phao-lô, Vị Sứ Đồ Cho Dân Ngoại

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 22:12-29

12 Tại Đa-mách, có A-na-nia một người sốt sắng vâng giữ Kinh Luật, được tất cả đồng bào Do Thái địa phương kính trọng. 13 Ông ấy đến thăm, đứng gần tôi và bảo: “Anh Sau-lơ, hãy nhìn thấy rõ trở lại!” Ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy A-na-nia. 14 Ông tiếp:

 “Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta đã an bài từ trước cho anh biết ý chỉ Ngài, được gặp Đấng Công Chính và được nghe tiếng Ngài phán dạy. 15 Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những điều anh đã thấy và nghe. 16 Bây giờ, anh còn chờ đợi gì nữa? Anh hãy đứng dậy, kêu cầu Danh Chúa và chịu phép báp-tem để được thanh tẩy tội lỗi mình đi!

17 Trở về Giê-ru-sa-lem, đang lúc cầu nguyện trong Đền Thờ thì tôi xuất thần. 18 Thấy Chúa phán bảo tôi: “Nhanh lên, con hãy ra khỏi Giê-ru-sa-lem ngay vì họ sẽ không công nhận lời chứng của con về Ta đâu!” 19 Tôi thưa: “Lạy Chúa, họ biết con đã từng bắt bớ, đánh đập các tín đồ của Chúa khắp các hội đường. 20 Và khi họ giết Sê-tiên thì con đứng bên họ, tán thành việc họ làm, và giữ áo xống cho những kẻ giết người.” 21 Nhưng Chúa bảo tôi: “Con hãy đi vì Ta sai con đến các dân tộc ngoại quốc ở nơi xa xăm!”

22 Dân chúng nghe đến đây liền nổi lên hò hét: “Hãy tiêu diệt loại người đó khỏi mặt đất! Nó không đáng sống nữa!” 23 Họ gào thét, phất áo tung bụi đất lên trời. 24 Viên quan truyền đem Phao-lô vào đồn tra tấn bằng roi đòn để biết rõ vì sao mà ông bị dân chúng tố cáo. 25 Khi bị căng ra để đánh đòn, Phao-lô hỏi một sĩ quan đứng gần: “Công dân La Mã chưa thành án mà đã bị đánh đòn thì có hợp pháp không?”

26 Nghe câu ấy, sĩ quan này liền đến báo cáo cho viên quan:

“Ngài định làm gì đây? Vì tên này có quốc tịch La Mã!” 27 Viên quan đến gặp Phao-lô mà hỏi: “Anh khai thật đi! Anh có phải là công dân La Mã không?” Phao-lô đáp: “Phải!” 28 Viên quan tiếp: “Ta phải trả một số tiền lớn mới được quốc tịch La Mã đấy!” Phao-lô đáp: “Còn tôi sinh ra thì đã công dân La Mã rồi!”

29 Các binh sĩ sắp tra tấn ông lập tức rút lui. Viên quan cũng lo sợ vì đã xiềng xích một công dân La Mã.

SUY GẪM:

Tổng quát: Sự kêu gọi của Phao-lô trước nhất bày tỏ gián tiếp bởi A-na-nia, và rồi tại Giê-ru-sa-lem qua một khải tượng. Khi nói về việc truyền giáo, Phao-lô đã nói “trước tất cả mọi người” và sau đó lần hai ông nói cụ thể là được sai đi đến với “dân ngoại”. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời cũng dùng nhiều phương cách khác nhau như hoàn cảnh của mình hay cộng đồng để giúp chúng ta nhận ra ý muốn của Ngài.

C. 17-21 Khi Phao-lô đang cầu nguyện tại đền thờ, Đức Chúa Trời đã bảo ông rời Giê-ru-sa-lem. Nhưng Phao-lô nhớ ông đã từng bắt bớ các tín hữu (đặc biệt là điều ông đã làm với Ê-tiên) và nghĩ liệu chạy trốn có bảo đảm được sự an toàn của mình không. Nhưng Đức Chúa Trời đang mong thấy công việc mà Phao-lô sẽ làm cho dân ngoại. Sự tự tin và dạn dĩ của Phao-lô đối với việc chịu bắt bớ thật đáng ngưỡng mộ nhưng điều quan trọng hơn chính là sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời.

C. 24-29 Phao-lô đã tránh được sự nguy hiểm, bị đánh bởi lính La Mã khi nói với chúng rằng ông là công dân La Mã và ông có quyền công dân đó. Chủ ý đối diện với hoạn nạn không phải là đức tin. Bằng sự khiêm nhường, chúng ta nên cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan cho Hội thánh và những người truyền giáo trong giai đoạn công tác truyền giáo không được xem trọng này.

Cầu nguyện  Khi đối diện với nguy hiểm trong công tác truyền giáo và gieo Tin lành, hãy nhớ sứ mạng thực sự của chúng ta.

Bình Luận:

You may also like