Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Vì Danh Chúa Giê-xu

Ngày 06 – Vì Danh Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 21:1-16

1 Chúng tôi từ giã họ ra khơi. Tàu chạy thẳng qua đảo Cốt, hôm sau chúng tôi đến đảo Rô-đơ rồi đến Ba-ta-ra. 2 Gặp một chiếc tàu đi Phê-ni-xi, chúng tôi xuống tàu và rời bến. 3 Thấy bờ biển Síp, chúng tôi chạy ngang phía nam đảo này, trực chỉ Sy-ri, rồi cập bến Ty-rơ cho tàu dỡ hàng. 4 Tại đây, chúng tôi gặp một số môn đồ nên ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ được Thánh Linh báo trước đã khuyên Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 5 Nhưng sau những ngày đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tất cả môn đồ cùng vợ và các con đều tiễn chúng tôi ra ngoài thành phố, và quỳ gối trên bãi biển mà cầu nguyện. 6 Từ giã nhau, chúng tôi xuống tàu, còn các môn đồ trở về nhà.

7 Chặng hải trình từ Ty-rơ chấm dứt tại Bê-tô-lê-mai. Chúng tôi lên bờ chào các môn đồ và ở lại với họ một ngày. 8 Hôm sau, đến Sê-sa-rê, chúng tôi vào trọ nhà ông truyền giáo Phi-líp là một trong bảy vị chấp sự.

Nt: bảy vị. Cong Cv 6:1-6

9 Ông có bốn con gái đồng trinh thường nói tiên tri. 10 Mấy ngày sau, A-ga-bút một nhà tiên tri từ xứ Giu-đê xuống, 11 đến thăm chúng tôi, lấy nịt lưng của Phao-lô tự trói tay chân mình và nói: “Đây là điều Thánh Linh phán dạy: Người chủ chiếc dây nịt này sẽ bị người Do Thái trói như vầy tại Giê-ru-sa-lem và nộp vào tay người ngoại quốc.”

12 Nghe xong, chúng tôi và các môn đồ địa phương đều nài nỉ Phao-lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. 13 Nhưng Phao-lô đáp: “Anh em làm gì mà khóc lóc cho đau lòng tôi. Chẳng những tôi chịu trói mà còn sẵn lòng chịu chết vì danh Chúa Giê-su tại Giê-ru-sa-lem!” 14 Sau khi không thuyết phục được Phao-lô thì họ nói rằng: “Nguyện ý Chúa được nên!”

15 Sau đó, chúng tôi chuẩn bị và đi lên Giê-ru-sa-lem. 16 Có vài môn đồ ở Sê-sa-rê cùng đi và đưa chúng tôi đến trọ tại nhà của Ma-na-sơn, một người Síp và là một môn đồ kỳ cựu.

SUY GẪM:

C. 4, 11 Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho các môn đồ ở Ty-rơ và tiên tri A-ga-bút ở Sê-sa-rê về những hoạn nạn mà Phao-lô sẽ đối diện tại Giê-ru-sa-lem. Điều này được bày tỏ không phải để cản Phao-lô đừng đến Giê-ru-sa-lem nhưng để cho ông biết trước điều mình phải chịu mà chuẩn bị (c20:22,23). Ngày nay cũng vậy, Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta qua nhiều cách. Để tìm thấy ý muốn Chúa, chúng ta phải tìm qua lời Ngài.

C. 1-4 Phao-lô đã đến Ty-rơ và có mối thông công với các môn đồ ở đây. Bất cứ nơi nào ông đi, ông đều hỏi thăm về các môn đồ, tìm kiếm và dùng lời Chúa để khích lệ họ. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn có dùng lời Chúa để làm cho mối thông công của mình với những người xung quanh được tốt hơn không (Rô-ma 1:12)?

C. 11-14 Như A-ga-bút đã nói tiên tri về điều xảy ra cho Phao-lô, những người xung quanh Phao-lô nài nỉ ông đừng đến Giê-ru-sa-lem. Nhưng Phao-lô nói rằng ông sẵn sàng chết cho Chúa Giê-su và một mực ra đi. Ông biết mình được kêu gọi để chịu đựng vì danh Chúa. Bạn có đức tin để đối diện với bất cứ điều gì bằng niềm vui vì danh Chúa, dù đó là sự chết không?

Cầu nguyện  Xin Chúa cho con sống một đời sống vui mừng đối diện với những sự khó khăn vì cớ danh Ngài.

Bình Luận:

You may also like