Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Đến Giê-ru-sa-lem

Ngày 07 – Đến Giê-ru-sa-lem

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 21:17-36

17 Đến Giê-ru-sa-lem, chúng tôi được anh em tín hữu vui mừng tiếp đón. 18 Hôm sau, Phao-lô cùng chúng tôi đến thăm Gia-cơ. Tất cả các trưởng lão đều có mặt. 19 Chào hỏi xong, Phao-lô qua chức vụ mình.

20 Nghe xong, họ ca ngợi Đức Chúa Trời, rồi bảo Phao-lô: “Anh ơi, anh thấy không? Bao nhiêu vạn người Do Thái đã tin theo Đạo và tất cả đều cuồng nhiệt về Kinh Luật Môi-se. 21 Họ đã được báo cáo rằng anh dạy người Do Thái ở khắp các nước ngoài bỏ Kinh Luật Môi-se, đừng làm lễ cắt bì cho trẻ con và đừng theo tục lệ Do Thái nữa. 22 Chắc hẳn họ đã nghe tin về anh rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao? 23 Vậy anh nên nghe lời chúng tôi khuyên: Ở đây có bốn người mắc lời hứa nguyện. 24 Anh cứ đưa họ đi và làm lễ tẩy sạch với họ, cũng chịu tiền cho họ xuống tóc, thì mọi người sẽ biết rằng người ta đã báo cáo không đúng về anh, chứ anh cũng tuân giữ Kinh Luật. 25 Về những tín hữu trong các dân tộc ngoại quốc, chúng tôi đã viết thư cho họ biết rằng họ không được ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngạt và đừng gian dâm.”

26 Phao-lô đem bốn người ấy đi và hôm sau cùng làm lễ tẩy sạch với họ. Rồi ông vào Đền Thờ báo cáo ngày nào cuộc tẩy sạch sẽ hoàn tất và lễ vật sẽ dâng lên cho mỗi người trong nhóm mình.

27 Gần xong bảy ngày ấy, bỗng có mấy người Do Thái gốc Tiểu Á thấy Phao-lô trong Đền Thờ. Họ liền sách động quần chúng bắt Phao-lô, 28 và gào thét:

“Đồng bào Y-sơ-ra-ên! Giúp chúng tôi với! Chính tên này đã tuyên truyền khắp nơi, xúi giục mọi người chống lại dân tộc, Kinh Luật và nơi thánh này.”.

Hơn thế nữa, hắn còn dẫn người Hy-lạp vào trong đền thờ, làm ô uế nơi thánh nầy. 29 Vì trước đó họ đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô ở trong thành phố với Phao-lô, nên họ tưởng ông đem Trô-phim vào trong Đền Thờ.

30 Cả thành phố đều náo loạn, dân chúng từ khắp nơi chạy đến, bắt Phao-lô kéo ra khỏi Đền Thờ. Lập tức, các cửa đền đóng lại. 31 Họ đang tìm cách giết Phao-lô thì viên tư lệnh quân La Mã được tin báo rằng cả thành phố đều rối loạn. 32 Lập tức, ông điều động một số sĩ-quan và binh sĩ tức tốc kéo đến chỗ đám đông. Thấy viên quan La Mã và binh sĩ, dân chúng ngưng tay không đánh đập Phao-lô nữa.

33 Viên quan đến gần, bắt Phao-lô và ra lệnh trói lại bằng hai sợi xích, rồi mới hỏi: “Tên này là ai? Đã làm những gì?” 34 Trong đám đông người gào thế này, kẻ thét thế kia, tạo nên một sự lộn xộn đến nỗi viên quan không thể nào tìm biết sự việc diễn tiến ra sao cả, nên ông ra lệnh cho binh sĩ giải Phao-lô vào trong đồn. 35 Khi Phao-lô lên tới các bậc thềm, dân chúng càng hung bạo đến nỗi binh sĩ phải khiêng ông đi. 36 Dân chúng kéo theo đông đảo, gầm thét:“Giết nó đi!”

SUY GẪM:

C. 18, 19 Phao-lô chia sẻ chi tiết về điều Chúa đã làm qua những buổi truyền giảng với các anh em ở Giê-ru-sa-lem và dành thời gian với họ. Không phải ông khoe khoang về chức vụ của mình mà muốn bày tỏ những công việc lớn mà Chúa đã làm.

C. 22-26 Để giải quyết tin đồn về Phao-lô, lãnh đạo Hội thánh đã sắp xếp cho Phao-lô đi với bốn người đang mắc lời hứa nguyện lên đền thờ, cùng dự lễ thanh tẩy với họ và chịu tiền cho họ xuống tóc. Trong mắt của người Do Thái, việc chi trả này được xem là một việc mộ đạo. Phao-lô không sợ hoạn nạn nào, việc tham gia vào nghi lễ này không cần thiết đối với ông, nhưng ông đã nhượng bộ trước sự thuyết phục của những vị lãnh đạo này, để đại diện Hội thánh dân ngoại đang cùng đi với ông có thể góp phần làm cho Hội thánh Giê-ru-sa-lem không bị ảnh hưởng.

C. 30-36 Phao-lô đã bị đánh và nhiều lần suýt bỏ mạng vì cớ Phúc âm (II Cô 11:23,24), nhưng lần này khó khăn lắm ông mới tránh được cái chết nhờ sự giúp đỡ của viên chỉ huy. Đúng như lời tiên tri của A-ga-bút (c21:10-11), Phao-lô bị đưa ra khỏi đền thờ và kéo về đồn. Những tiếng la hét “Tránh xa khỏi hắn” nhắc chúng ta nhớ về những người đã hét với Phi-lát “Tránh xa người này” (Chúa Giê-su) (Lu-ca 23:18). Cũng như cái chết của Chúa Giê-su đã mở cánh cửa đến với Đức Chúa Trời. Phao-lô, người đang bước đi trên dấu chân đó sẽ đối diện với sự khổ nạn mà cuối cùng đưa đến sự đắc thắng của Phúc âm.

Cầu nguyện  Ngay cả khi bắt đầu một công việc với mục đích tốt và nó dẫn đến sự bắt bớ, xin hãy giúp con vẫn theo đường lối của Chúa.

Bình Luận:

You may also like