Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Ta Ở Cùng Con

Ngày 28 – Ta Ở Cùng Con

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 18:1-11

1 Sau đó, Phao-lô rời A-then qua Cô-rinh-tô. 2 Tại đây, ông gặp một người Do Thái tên A-qui-la, sinh quán ở Bông-tu, mới cùng vợ là Bê-rít-sin ở Y-ta-lia đến, vì hoàng đế Cơ-lốt đã ra lệnh trục xuất tất cả người Do Thái ra khỏi thủ đô Rô-ma. Phao-lô đi thăm họ, 3 và ở lại làm việc với họ, vì ông sinh sống nhờ nghề may lều cũng như cặp vợ chồng này. 4 Mỗi ngày Sa-bát, ông biện luận trong hội đường, thuyết phục cả người Do thái lẫn người Hy Lạp. 5 Khi Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô tập trung vào việc giảng Đạo, chứng minh cho người Do Thái rằng Đức Giê-su chính là Chúa Cứu thế. 6 Thấy họ chống đối và phạm thượng, ông giũ áo mà bảo họ: “Máu các ông đổ lại trên đầu các ông! Còn tôi đã hết nhiệm vụ! Từ nay tôi sẽ đi đến các dân tộc ngoại quốc!”

7 Bỏ hội đường, ông vào ngôi nhà của Ti-ti-u Giút-tu, một người kính thờ Đức Chúa Trời có nhà bên cạnh hội đường. 8 Cơ-rít-bu, người quản lý hội đường và cả gia đình đều tin Chúa. Nhiều người Cô-rinh-tô nghe ông giảng cũng tin và chịu phép báp-tem.

9 Ban đêm, Chúa bảo Phao-lô trong một khải tượng: “Con đừng sợ! nhưng cứ nói, đừng làm thinh, 10 vì Ta ở với con. Không ai làm hại con được, vì Ta có rất nhiều người trong thành phố này!” 11 Ông lưu lại đây một năm sáu tháng dạy Đạo Đức Chúa Trời cho họ.

SUY GẪM:

C. 5 Chúa Giê-su là Đấng (Mê-si) được hứa ban cho dân Do Thái. Chính việc Phao-lô trải nghiệm bằng sự chịu khổ và bắt bớ là lẽ thật rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si. Ngài là Chúa Cứu Thế duy nhất của chúng ta. Thậm chí đây là điều mà thế gian không muốn nghe nhưng lại chính là lẽ thật mà chúng ta không bao giờ từ bỏ.

C. 5-8 Khi người Do Thái chống đối Phúc âm, Phao-lô ngừng chức vụ với họ, giao lại cho Đức Chúa Trời, và đi đến cùng dân ngoại. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã cho phép sự phục hưng lớn xảy ra tại một Hội thánh tư gia gần nhà hội. Có rất nhiều người, gồm cả người quản nhà hội, đã tin nhận và chịu báp tem. Dường như những người gần gũi với Kinh thánh nhất lại chống đối, nhưng chúng ta cũng thấy rằng trong hoàn cảnh vô vọng thì Đức Chúa Trời vẫn đạt được những điều tuyệt vời.

C. 9-11 Đức Chúa Trời an ủi Phao-lô, một lần nữa nhắc ông về sự kêu gọi của Ngài và lời hứa của Ngài luôn ở cùng ông. Sự đe dọa và gây rối của người Do Thái càng trở nên kinh dữ hơn nhằm chống đối người Cô-rinh-tô, và có nhiều người trong số họ trở lại tin nhận Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đảm bảo che chở Phao-lô và bảo ông tiếp tục ở lại lâu hơn ,vì ở đó vẫn còn có nhiều người được cứu. Vì thế, Phao-lô ở tại đó 18 tháng và tiếp tục chức vụ cách an toàn. Đây là sự khích lệ đúng thời điểm dành cho Phao-lô và sự dẫn dắt đó đã cho ông sự chắc chắn. Bất cứ khi nào cần phải quyết định ở lại hay ra đi để có sự an toàn và thoải mái hơn, hãy cầu xin ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Xin giúp con sống can đảm hôm nay để có đức tin vào lời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng con.

Bình Luận:

You may also like