Home Dưỡng Linh Người Quản Lý Tiền Bạc Khôn Ngoan Biết Nhìn Xa

Người Quản Lý Tiền Bạc Khôn Ngoan Biết Nhìn Xa

by Rick Warren
30 đọc

“Sự trí tuệ của người khôn khéo, ấy là hiểu rõ đường lối mình; Nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt.” (Châm ngôn 14:8)

Tiền bạc là công cụ được dùng cho những mục đích của Chúa. Chúng ta không dự trữ nó. Chúng ta không tôn thờ nó. Chúng ta phải sử dụng nó! Dùng nguồn lợi tạm thời – những gì Chúa giao vào tay bạn – cho lợi ích đời đời.

Trong câu chuyện người quản gia bất trung được ghi lại trong Lu-ca 16:1-13, Chúa Jesus coi ông như là người hùng của câu chuyện. Viên quản gia biết mình sắp bị cách chức nên quyết định tìm đồng minh bằng cách giảm nợ cho những con nợ của chủ.  

Chúa Jesus thích người này ở điểm nào? Anh ta bất trung, nhưng đã biết làm ba việc đúng, và đó là bài học mà Chúa muốn bạn học và áp dụng đối với của cải của bạn.

Người quản lý đã biết nhìn xa.

Nói đến vần đề tài chánh, phần lớn người ta không biết nhìn xa. Khoản tiết kiệm trung bình ở Châu Âu là khoảng 12% thu nhập, và tại Nhật bản khoảng 25%. Khoản tiết kiệm trung bình của người Mỹ năm ngoái là -1%. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn số tiền kiếm được 1%!  Chúng ta không để dành gì cả, và đó không phải là khôn ngoan.

“Sự trí tuệ của người khôn khéo, ấy là hiểu rõ đường lối mình; Nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt” (Châm ngôn 14:8).

Người quản lý đã vạch kế hoạch.

Làm thế nào bạn biết mình có một kế hoạch tài chánh? Thật đơn giản: Bạn có ngân sách không? Ngân sách chỉ đơn giản là dự định tiêu xài của bạn. Ngân sách cho biết số tiền bạn có sẽ được dùng làm gì một cách rõ ràng. Bạn cần phải có một kế hoạch.

Kinh Thánh chép: “Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người” (Châm ngôn 16:9).

Người quản lý đã hành động nhanh chóng.

Lu-ca 16:4 chép: “Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà.”

Người quản gia không chần chừ; ông không trì hoãn. Ông bắt đầu ngay. Ông không nói: “Một ngày nào đó ta sẽ sử dụng tiền bạc cách hợp lý”, hoặc “Một ngày nào đó ta sẽ bắt đầu để dành tiền hưu trí.”

Chúa Jesus không khen sự bất trung của người quản gia, nhưng khen thái độ của anh ta: “Tôi sẽ tính trước. Tôi sẽ vạch kế hoạch. Và tôi sẽ đầu tư vào những mối liên hệ có lợi cho người khác và cho tôi trong tương lai.”

Thật khôn ngoan! Chúa Jesus muốn bạn làm như vậy đối với tiền bạc và của cải của bạn.  Bạn đang tiêu pha của cải trên đất này, hay biết nhìn xa và tích trử của cải trên Thiên Đàng?

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like