Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Sự Hi Sinh Của Gia-Cơ Và Sự Giải Cứu Phi-e-rơ

Ngày 12 – Sự Hi Sinh Của Gia-Cơ Và Sự Giải Cứu Phi-e-rơ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 12:1-17

1 Vào lúc ấy, vua Hê-rốt khủng bố một số người trong Hội Thánh. 2 Vua sai xử trảm Gia-cơ, anh của Giăng. 3 Thấy việc đó được dân Do Thái hoan nghênh, vua lại cho tìm bắt Phê-rơ vào mùa lễ Bánh Không Men. 4 Bắt được Phê-rơ, vua đem tống giam vào ngục, giao cho bốn tiểu đội canh gác, [†]Ctd: bốn đội, mỗi đội bốn binh sĩ định sau lễ Vượt qua sẽ đưa ra xét xử trước dân chúng.5 Vì thế, Phê-rơ bị giam trong ngục, nhưng Hội Thánh cứ khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời cho ông. 6 Hôm trước ngày vua Hê-rốt đưa Phê-rơ ra tòa, giữa đêm, Phê-rơ đang mang hai xiềng, ngủ giữa hai binh sĩ, còn trước cổng có các lính canh gác. 7 Bỗng, một thiên sứ của Chúa hiện ra, ánh sáng chiếu vào ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phê-rơ, đánh thức ông và bảo: “Đứng dậy nhanh lên!” Lập tức hai xiềng rớt ra khỏi tay Phê-rơ.

8 Thiên sứ lại bảo: “Cài nịt, mang dép vào!” Phê-rơ làm theo. Thiên sứ tiếp: “Hãy choàng áo ngoài vào rồi theo tôi!”. 9 Phê-rơ theo thiên sứ ra khỏi ngục, nhưng ông không biết việc do thiên sứ làm là chuyện thật, lại tưởng mình đang thấy khải tượng. 10 Qua khỏi trạm canh thứ nhất và thứ nhì, thiên sứ và Phê-rơ vừa đến trước cổng sắt dẫn vào thành, thì cổng tự mở ra cho họ đi qua. Đi vào một đường phố, thiên sứ lập tức rời Phê-rơ.
11 Phê-rơ hồi tỉnh lại, tự bảo: “Bây giờ tôi mới biết chắc chắn. Chúa đã sai thiên sứ Ngài đến giải cứu tôi thoát khỏi Hê-rốt và mọi điều dân Do Thái mong muốn.”. 12 Ý thức rõ ràng như thế, ông đến nhà bà Ma-ri, mẹ của Giăng cũng gọi là Mác, nơi đây nhiều tín hữu đang nhóm họp cầu nguyện. 13 Nghe tiếng ông gõ cửa, một chị giúp việc tên Rô-đa tiến lại gần cửa nghe ngóng. 14 Nhận ra tiếng nói của Phê-rơ, chị mừng quá quên cả mở cửa, chạy vào báo tin Phê-rơ đang đứng trước cửa.

15 Các tín hữu quở: “Mày điên à?” Nhưng chị quả quyết là đúng. Họ lại bảo: “Đấy là thiên sứ của Phê-rơ.” 16 Nhưng Phê-rơ cứ tiếp tục gõ cửa. Mở cửa ra thấy ông, họ kinh ngạc vô cùng. 17 Ông lấy tay làm hiệu bảo họ im lặng, và thuật lại cho họ nghe Chúa cứu mình ra khỏi ngục cách nào, rồi bảo: “Xin báo tin cho Gia-cơ và các anh em biết việc này!” Nói xong ông lánh qua một nơi khác.

SUY GẪM:

C. 6-12 Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện khẩn thiết của các tín hữu trong Hội thánh lúc Phê-rơ đang ở trong tù và Ngài đã giúp ông thoát khỏi bị giam cầm. Cũng như trong suốt thời kì dân Y-sơ-ra-ên được vượt qua Ai Cập thì Đức Chúa Trời đã giải phóng Phê-rơ khỏi nhà tù vì ông là người làm công việc Chúa nhưng lại bị giam cầm. Phê-rơ đã kinh nghiệm được sự giải cứu nhờ các Thiên sứ mà Chúa sai đến khi ông ở cùng môn đồ khác trong tù lúc trước đó (C5:18-20). Nhưng lần này thì lạ lùng hơn vì thậm chí ông không thể phân biệt được là thật hay mơ. Hãy ghi nhớ và ngợi khen Chúa bởi ân điển Ngài đã mang chúng ta ra khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự đoán phạt, là điều mà chúng ta không thể làm bởi sức riêng của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 5, 12 Khi Phê-rơ bị bắt vào tù, Hội thánh bắt đầu cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Sự cầu nguyện không thôi kể từ khi ông bị bắt cho đến khi được tự do thật là sự cầu nguyện bền đỗ, nhiều người đã không dời khỏi ghế của mình và họ liên tục cầu nguyện. Ngày hôm nay cũng vậy, vũ khí để Hội thánh chống lại sự ảnh hưởng của kẻ ác ấy chính là sự cầu nguyện. Bây giờ là lúc cầu nguyện siêng năng hơn để Hội thánh có thể chống lại cám dỗ của tội lỗi và chủ nghĩa vật chất, không quên mất quyền năng của Phúc âm.

Cầu nguyện  Nguyện trong những thời kì khó khăn, Hội thánh hiệp lại cùng nhau và cầu nguyện, bền đỗ với những điều chúng con cầu xin.

Bình Luận:

You may also like