Home Dưỡng Linh Chúa Dùng Người Tầm Thường

Chúa Dùng Người Tầm Thường

by Ban Biên Tập
30 đọc

       Chúa dùng những nguời tầm thuờng. Nếu Ngài chỉ dùng người trọn vẹn thì không việc gì thực hiện được, vì không có ai trọn vẹn trên trần gian nầy. Điều quí vị cần là tìm nơi nào đó để ở riêng một mình và ở riêng với Chúa để được xác quyết lại về sự kêu gọi của mình, và biết rằng Chúa dùng quí vị nhờ ân điển bởi đức tin. Ngài sẽ làm việc trong cuộc đời quí vị như vậy.

       Tôi phải nhấn mạnh về tầm quan trọng của đức tin trong đời sống quí vị. Kinh Thánh chép, “Không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài.” Kinh Thánh dạy, “Điều chi không bởi đức tin là tội lỗi.” Kinh Thánh cũng dạy, “Theo đức tin các ngươi, nó sẽ được thành vậy.” Bây giờ xin cho tôi hỏi quí vị một câu. Quí vị mong Chúa làm gì cho chức vụ của mình ? Không cần biết quí vị thì tôi cũng có thể trả lời câu hỏi nầy. Ngài sẽ làm chính điều quí vị mong Ngài làm, không hơn không kém. Người ta hay hỏi tôi, “Rick, vì sao Chúa dùng anh ?” Lý do Chúa dùng tôi chính là vì tôi muốn Ngài dùng, không phải vì tôi nhưng vì danh của Ngài không phải bởi những gì tôi đã làm nhưng Chúa Giê-xu đã làm cách đây hai ngàn năm. Chúa dùng chúng ta do ân điển bởi đức tin. Và khi chúng ta đặt đức tin vào ân điển thì Ngài dùng chúng ta. Chúng ta hạn chế Chúa rất nhiều vì vô tín. Nếu học Kinh Thánh quí vị sẽ thấy rằng mỗi lần Chúa đến thế gian để thực hiện một phép lạ, Ngài đều làm vì cớ có người tin Ngài.

      Trong cuộc đời có nhiều điều mà mình không thể kiểm soát được như tôi nói ở phía truớc. Tôi gọi là “Yếu tố thiên thượng.” Quí vị không thể chọn mình sẽ ra đời khi nào và ở đâu. Quí vị không thể chọn những năng khiếu bẩm sinh của mình. Quí vị không thể chọn quốc gia nào để mình chào đời. Những điều nầy nằm ngoài tầm quyết định của quí vị. Nhưng có một điều quí vị định được đó là quí vị có thể chọn tin cậy Chúa nhiều hay ít. Và đó là sự lựa chọn của quí vị. Tôi tin rằng Chúa đang xây dựng một Hội Thánh lớn mạnh tại California, Hội Thánh tôi đang quản nhiệm, Hội Thánh Saddleback, không phải là vì tôi có những tín đồ đặc biệt hay là vì tôi, hay bất cứ mục sư nào khác, là đặc biệt. Nhưng vì chúng tôi tin rằng Chúa đang xây dựng một Hội Thánh vĩ đại tại đây vì Ngài tìm được một nhóm những người biết chọn tin vào Chúa nhiều hơn so với những Hội Thánh khác một chút, vì đó chính là sự chọn lựa của chúng tôi. Đó cũng là điều quí vị phải chọn.

      Quí vị biết không, tôi thường nghĩ là Chúa hoàn toàn ngẫu nhiên chọn người để ban phuớc. Tôi thường nghĩ rằng Chúa hay nhìn xuống từ thiên đàng và nói, “Ta sẽ dùng con.” và “Ta sẽ dùng con và có lẽ dùng con, những người còn lại thì thôi. Ta rất tiếc nhưng mà ta đã quyết định như vậy và không có gì thay đổi cả.” Một hôm tôi đọc Kinh Thánh trong II Sử ký 16:9, rằng “Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, tìm kiếm mọi người, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” Câu nầy nói rằng Chúa tìm kiếm người Ngài dùng, Chúa vẫn tìm kiếm người Ngài dùng. Và nếu quí vị là người Chúa có thể sử dụng, nếu quí vị sẵn lòng, nếu quí vị đặt đức tin vào ân điển Ngài, Chúa sẽ dùng quí vị cách đặc biệt. Và quí vị sẽ được Ngài sử dụng cho sự vinh hiển Ngài.

       Một câu Kinh Thánh mà tôi thích là Công vụ 13:36. Câu này nói về Đa-vít, rằng, “Vua Đa-vít lúc còn sống làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.” Tôi cầu mong mọi người cũng sẽ có thể nói về tôi khi tôi qua đời, rằng tôi làm theo ý chỉ của Chúa trong đời tôi. Và tôi cầu nguyện cho quí vị để nguời ta có thể nói rằng quí vị đã làm theo mục đích của Chúa, mục đích thờ phuợng, truyền giảng, thông công, gây dựng và phục vụ. Những mục đích này, những mục đích đời đời của Đức Chúa Trời mà quí vị sẽ theo đuổi trong cuộc đời quí vị cho đến khi quí vị qua đời. Ở lại trên đất nầy làm gì khi Chúa đã sử dụng chúng ta xong rồi ? Chúng ta phải ở với Chúa trên thiên đàng đời đời. Vì vậy, hãy trung thành làm theo ý chỉ Chúa và đừng bao giờ bỏ cuộc.

        Tôi biết một số quí vị có lẽ đang trải qua nhiều thử thách, khó khăn. Tôi tin rằng một số quí vị đang nghe những lời gì tôi chia sẽ đang cảm thấy những niềm đau trong lòng. Tôi sống gần biển, và đôi khi để cho thanh thản đầu óc và gần gủi với Chúa, tôi hay đi xuống ngồi dưới bãi biển. Tôi nhìn xem thủy triều và để ý thấy rằng khi thủy triều xuống nó thường để lại trên bãi biển nhiều thứ xấu xí. Từ gỗ trôi cho đến rác rến và những mảnh vụn lung tung. Và bờ biển không được đẹp lắm. Thực ra rất là xấu khi thủy triều xuống. Nhưng thủy triều lúc nào cũng trở lại. Ngay lúc nầy có thể với một số quí vị thủy triều đang xuống trong đời, quí vị cảm thấy rằng Chúa thật xa vời quí vị có cảm giác mình thật là cô đon, và quí vị cảm thấy không còn sức lực để hoàn thành sứ mạng và làm điều Chúa kêu gọi quí vị thực hiện. Nhưng tôi muốn nói với quí vị rằng hãy ráng lên chờ đợi thêm và đừng bỏ cuộc. Thủy triều trong mục vụ của quí vị có thể xuống nhưng mà nó luôn quay trở lại. Ở Mỹ có một cuốn sách với tựa đề là, “Khó khăn không tồn tại, nhưng người bền bỉ tồn tại.” Và tôi tin là vậy. Quí vị đừng bỏ cuộc. Khi quí vị nghĩ, “Tôi đang hầu việc Chúa tại khu vực nhỏ bé nầy, trong cái làng nghèo nàn nầy, nơi mà không hề có ai biết đến tôi, và vì tôi ở nơi tỉnh lẻ hoặc là trong một Hội Thánh nhỏ như vậy nên chức vụ tôi không đáng gì. Tôi muốn nói với quí vị rằng nghĩ như vậy là sai ! Hoàn toàn sai. Chức vụ của quí vị quan trọng đối với Chúa, và Ngài biết quí vị. Ngài đếm từng sợi tóc trên đầu quí vị và Ngài yêu quí vị Ngài đã kêu gọi quí vị vào chức vụ và đặt quí vị tại đó để hầu việc Ngài, quí vị nên hầu việc Ngài tại đó bao lâu cũng được theo ý Chúa vì sự vinh hiển của Ngài và vì sự truởng thành của quí vị vì sự mở mang nước Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện.

        Lạy Cha, con muốn cảm ơn Ngài vì Ngài kêu gọi chúng con, và con cảm ơn Ngài vì chức vụ của chúng con có giá trị với Ngài. Xin giúp chúng con đừng so sánh với nguời khác và đừng bỏ cuộc. Xin giúp chúng con biết ước mơ lớn, tin cậy Ngài làm những việc lớn. Xin giúp chúng con thử làm việc lớn cho Ngài  và mong đợi việc lớn từ Ngài. Xin cho chúng con biết mong Ngài đưa người đến giúp nhờ cậy Ngài, không phải vì chúng con xứng đáng nhưng bởi ân điển Ngài. Rồi một ngày Ngài có thể gọi chúng con về với Ngài. Chúng con mong chờ ngày được ở với Ngài trên thiên đàng. Nhưng cho đến ngày ấy, nguyện chúng con hầu việc Ngài mỗi ngày với tất cả năng lực và cả đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Theo Rick Warren.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com    

Bình Luận:

You may also like