Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Sự Ngăn Cách Giữa Dân Do Thái Và Dân Ngoại Bị Phá Vỡ

Ngày 08 – Sự Ngăn Cách Giữa Dân Do Thái Và Dân Ngoại Bị Phá Vỡ

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 10:17-33

 

17 Phê-rơ đang phân vân tìm hiểu ý nghĩa khải tượng này.

 Ngay lúc ấy, những người Cọt-nây sai đi đã tìm ra nhà của Si-môn, vừa đến đứng ngay trước cửa. 18 Họ lớn tiếng hỏi:

“Si-môn gọi là Phê-rơ có trọ tại đây không?” 19 Phê-rơ còn đang suy nghiệm về khải tượng ấy, thì Thánh Linh bảo:

“Kìa có ba người đang tìm con. 20 Con hãy đứng dậy xuống dưới nhà và đi với họ, đừng do dự, vì Ta đã sai họ đến!”

21 Phê-rơ xuống và bảo họ: “Tôi là người các ông đang tìm, vì lý do nào các ông đến đây?” 22 Họ đáp: “Đội trưởng Cọt-nây sai chúng tôi đến đây. Ông ta là người công chính và sùng kính Đức Chúa Trời, được toàn dân Do Thái kính nể.

 Một thiên sứ thánh đã bảo ông ta mời ông về nhà để nghe những điều ông dạy.” 23 Phê-rơ mời họ vào nhà nghỉ. Hôm sau, Phê-rơ cùng họ lên đường, có vài anh em tín hữu ở Giốp-bê tháp tùng.

24 Ngày hôm sau, họ đến Sê-sa-rê. Cọt-nây đang chờ đợi và đã mời bà con, thân hữu tề tựu đông đủ. 25 Phê-rơ vừa bước vào, Cọt-nây ra đón, quỳ dưới chân ông mà lạy. 26 Nhưng Phê-rơ đỡ Cọt-nây dậy, bảo rằng: “Xin ông đứng lên cho!

Tôi cũng là người thường thôi!”

27 Vừa nói chuyện với Cọt-nây, vừa tiến vào trong nhà, Phê-rơ thấy một đám đông đang tụ họp. 28 Ông nói: “Quý vị thừa biết theo phong tục người Do Thái, kết thân với người khác chủng tộc hoặc đến thăm họ là điều cấm kỵ.

Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi biết tôi không được gọi ai là phàm tục hoặc ô uế cả. 29 Do đó, khi được mời là tôi đến ngay, không phản đối gì. Vậy xin quý vị cho biết vì lý do nào quý vị mời tôi đến đây?”

30 Cọt-nây đáp: “Bốn ngày trước đây, vào khoảng giờ này, tức ba giờ chiều, tôi đang ở nhà cầu nguyện. Bỗng một người mặc áo sáng rực đến đứng ngay trước mặt tôi 31 mà bảo: ‘Ông Cọt-nây, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện ông và ghi nhớ việc ông cứu tế người nghèo khổ, 32 Hãy sai người đến Giốp-bê tìm Si-môn gọi là Phê-rơ. Ông ấy đang trọ ở nhà Si-môn, thợ thuộc da,nhà ở gần biển”. 33 Vậy nên tôi lập tức sai người đi mời ông và ông có lòng tốt đến đây. Giờ đây, tất cả chúng tôi hiện diện trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Chúa đã truyền dạy ông.”

C. 19, 20, 28 Đức Chúa Trời nhìn biết những suy nghĩ, hành động của Phê-rơ và mở ra cánh cửa mục vụ truyền giảng Phúc âm tới những người ngoại. Khi Phê-rơ còn đang suy nghiệm về khải tượng, Đức Chúa Trời xuất hiện trước ông một cách cá nhân và hướng dẫn ông mọi điều phải làm. Đây cũng là cách mà Thánh Linh đã đến và hướng dẫn chi tiết cho Phi-líp việc ông phải làm (c8:26,29).

C. 17-23 Phê-rơ làm theo Chúa và lời Ngài từng bước một. Ông nhận biết khải tượng ban cho mình không chỉ đơn thuần nói đến luật pháp của Môi-se về vấn đề thực phẩm trong Cựu ước, và chờ đợi cho tới khi chắc chắn về ý nghĩa của khải tượng này. Phê-rơ ở cùng với những người mà Chúa gửi đến cho ông và lắng nghe những gì họ nói về khải tượng mà Cọt-nây đã nhận. Ông đã không hành động theo ý riêng hay sự xét đoán, nhưng lập tức tìm kiếm sự hướng dẫn từ nơi Đức Chúa Trời. Đừng quá nôn nóng suy nghĩ rằng mình đã biết rõ ý muốn của Chúa chỉ qua một vài sự kiện, nhưng hãy suy ngẫm cẩn thận lời Chúa và từng bước làm theo.

C. 28, 29 Phê-rơ vâng phục lời Chúa và vượt qua rào cản trong mối quan hệ giữa người Do Thái và người ngoại, đó là những tục lệ và luật pháp của người Do Thái. Đến thời điểm, Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta hãy vượt qua cảm xúc và suy nghĩ tự nhiên, chỉ hết lòng vâng phục Ngài. Bạn có dám chống lại những suy nghĩ riêng của mình để vâng phục lời Chúa không?

Cầu nguyện  Xin ban cho con đức tin, biết vâng phục lời Ngài và không nương cậy vào sự toan tính của riêng mình. 

Bình Luận:

You may also like