Home Dưỡng Linh Phép Lạ Của Đức Chúa Trời: Sáu Giai Đoạn Của Đức Tin

Phép Lạ Của Đức Chúa Trời: Sáu Giai Đoạn Của Đức Tin

by Rick Warren
30 đọc

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9)

Một trong những lý do tại sao chúng ta thường đầy lòng nghi ngờ là vì chúng ta không hiểu Đức Chúa Trời liên tục thử đức tin của chúng ta. Đức tin giống như cơ bắp. Cách duy nhất cho đức tin lớn mạnh là khi Chúa thử luyện nó.

Khi Đức Chúa Trời muốn thực hiện một phép lạ trong đời sống bạn, Ngài luôn dẫn bạn đi qua sáu bước của đức tin.  Hiểu những giai đoạn này sẽ giúp bạn hiểu Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống bạn như thế nào?

Giai đoạn một là ước mơ.
Đức Chúa Trời luôn bắt đầu bằng cách ban cho bạn một ước mơ: ước mơ sẽ trở thành người thế nào, ước mơ sẽ làm việc gì, ước mơ sẽ có một gia đình, ước mơ sẽ đạt được mục tiêu nào đó. Và không có ước mơ nào có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn ước mơ do Đức Chúa Trời ban cho.

Giai đoạn hai là quyết định.
Trong giai đoạn hai, bạn phải quyết định theo đuổi ước mơ đó, bởi vì những ước mơ sẽ trở nên vô giá trị nếu bạn không thực hiện nó. Tại một điểm nào đó bạn phải thức tỉnh và thực hiện ước mơ của bạn.

Giai đoạn ba là trì hoãn.
Luôn có sự trì hoãn giữa việc Đức Chúa Trời ban cho bạn một ước mơ và việc hoàn thành ước mơ đó. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời lưu tâm đến phẩm cách của bạn hơn là ước mơ. Trì hoãn không có nghĩa là từ chối. Như mỗi trẻ em, bạn phải học biết rằng có sự khác nhau giữa “không” và “chưa”.

Giai đoạn bốn là khó khăn.
Trong khi bạn chờ đợi ước mơ được hoàn thành, bạn bắt đầu gặp phải những nan đề. Bạn thì vội vàng, còn Đức Chúa Trời thì không vội. Bạn có thể nghĩ rằng giai đoạn ba và bốn thật khó, nhưng khi bạn bước qua giai đoạn năm, bạn sẽ thấy đó là giai đoạn khó nhất.

Giai đoạn năm là cùng đường.
Cùng đường là gì? Đó là khi mọi chuyện tưởng chừng như tiêu tan, hợp đồng không được kết thúc, đám cưới sẽ không diễn ra, đứa bé sẽ không ra đời, hồ sơ xin việc không được chấp thuận, kinh tế sẽ không hồi phục, và mọi ý tưởng của bạn đều tan thành mây khói. Nếu hiện tại bạn cảm thấy như mình đang cùng đường, xin chúc mừng! Bạn đã sẵn sàng để chứng kiến phép lạ.

Giai đoạn sáu là được giải cứu.
Trong giai đoạn sáu, Đức Chúa Trời biến sự đóng đinh thành sự phục sinh. Ngài là chuyên gia trong lãnh vực này! Ngài đem đến sự sống mới từ điều vốn đã chết. Nếu Đức Chúa Trời có thể làm cho Con Ngài sống lại từ kẻ chết, Ngài cũng có thể làm sống lại một cuộc hôn nhân chết, làm sống lại một nghề nghiệp đã chết, Ngài có thể làm sống lại một ước mơ đã chết. Ngài có thể làm bất cứ điều gì, vì Đức Chúa Trời làm được mọi việc.

Rất nhiều lần chúng ta nghĩ rằng chúng ta chờ đợi Đức Chúa Trời làm phép lạ trong đời sống chúng ta.  Nhưng thật sự Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta.  Ngài đang chờ chúng ta quyết định đi theo đường lối Ngài.

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9)

Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like