Home Dưỡng Linh Điều Gì Thúc Đẩy Bạn Hầu Việc Chúa Trong Mục Vụ?

Điều Gì Thúc Đẩy Bạn Hầu Việc Chúa Trong Mục Vụ?

by Rick Warren
30 đọc

“Chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” (Rô-ma 12:3 – BTT)

Hầu hết mọi người ngày nay đều đang chạy theo nhịp sống quá nhanh, đến nỗi họ không còn thời gian để lắng nghe trái tim mình nữa.

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời muốn bạn lắng nghe trái tim của mình. Ngài muốn bạn nhìn vào những điều mà bạn được tạo dựng nên để làm, và rồi bạn sẽ biết Ngài muốn bạn làm gì. Nhưng bạn cần phải chậm bớt lại.

Alabama từng hát một bài hát thế này: “Tôi đang vội để làm cho xong công việc. Tôi cứ hối hả và hối hả cho đến khi cuộc sống chẳng có gì vui. Tất cả những gì tôi cần phải làm là sống và rồi chết, nhưng tôi cứ luôn vội mà chẳng biết vì sao. Không thể trễ được. Tôi rời nhà sớm, tất bật chạy theo thời gian. Tôi không thể dừng lại. Tôi đang đứng trên một con lăn, và tôi sẵn sàng lắc lư theo nó. Tôi nghe có tiếng nói rằng tôi đang bị tụt lại phía sau. Vì thế tôi phải cố gắng để lấy lại tốc độ. Đây là một cuộc chạy đua, và không có chỗ cho người đến thứ nhì.”

Hình ảnh này miêu tả đúng tình trạng của hầu hết những người ở Mỹ ngày nay. Họ đang hối hả nhưng không có định hướng.  Chúa muốn bạn “hạ tốc” và lắng nghe lòng mình. Rô-ma 12:3 chép: “… chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.” (BTT)  Điều mà tôi đề nghị bạn nên làm là dành thời gian riêng tư với Chúa và đặt những câu hỏi này: “Tôi thích làm gì? Tôi mơ ước làm gì? Điều gì làm tôi hứng thú? Điều gì khiến tôi có thể nói, suy nghĩ và tìm tòi suốt cả ngày mà không thấy chán? Trong lĩnh vực nào tôi làm việc hiệu quả nhất?”

Có một lần tôi làm lễ báp-têm cho một cụ bà 80 tuổi sau một buổi nhóm tại hội thánh Saddleback. Bà muốn tổ chức một nhóm nhỏ. Thật tuyệt vời – một trưởng nhóm nhỏ 80 tuổi. Bà nói: “Tôi ước nhiều năm trước tôi biết rằng chúng ta nên hầu việc Chúa theo đúng “thiết kế” Chúa tạo dựng nên cho mình chứ không phải theo trách nhiệm.

Tôi ước ao mọi người đều nhận ra sự thật ấy. Đó chính là HÌNH TRẠNG (SHAPE) – ân tứ thuộc linh (spiritual gifts), tấm lòng (heart), khả năng (abilities), nhân cách (personality), kinh nghiệm (experiences) của bạn. Chúng ta hầu việc Chúa theo đúng cách Chúa “thiết kế” và tạo dựng nên mình. Chúng ta hầu việc Chúa không phải bởi vì trách nhiệm nhưng bởi vì chúng ta yêu Ngài. Vì khi bạn làm theo những điều Ngài đã bố trí cho cuộc đời của bạn thì điều đó đem lại sự vinh hiển cho Ngài.

Đó là cách mà chúng ta nên sống. Đừng hầu việc Chúa vì bị ép buộc hoặc vì mặc cảm tội lỗi. Nhưng hãy hầu việc Ngài với sự vui mừng và lòng biết ơn. Hãy cẩn thận khám phá bạn là ai và những công việc được giao cho bạn là gì – hay nói cách khác – Chúa đặt để bạn trên trái đất này để làm gì.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like