Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 25: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Công Chính và Công Bình

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 25: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Công Chính và Công Bình

by Nau Puih
30 đọc

Chúa Công Chính và Công Bình

Sách Ê-xơ-tê thuộc thể loại thơ công bình: người tốt được thưởng còn người xấu bị trừng phạt.

Chúa công bằng

Tức là Chúa luôn luôn đúng. Ngài không bao giờ làm sai – Thi thiên 89:14, Phục truyền luật lệ ký 32:4, Ê-sai 30:18, Gióp 34:12, Thi thiên 99:4, Ê-sai 45:21, 2 Sử ký 19:7.

Chúa hành động công bằng

Khi Chúa cai trị trái đất, Ngài đối xử công bằng với cả người công chính và xấu xa (Thi thiên 103:6, 146:7-9, 67:4; Gióp 37:23).

Chúa sẽ phán xét, và sẽ phán xét công chính

Chúa phán xét tất cả mọi người, không ai có thể tránh khỏi (Ê-xê-chi-ên 33:20, Hê-bơ-rơ 9:27, Rô-ma 14:12. Với Cơ đốc nhân, phán xét sẽ là lúc Chúa đánh giá và thưởng cho việc họ làm (2 Cô-rinh-tô 5:10, 1 Cô-rinh-tô 3:12-14. Còn người chưa tin sẽ là sự phán xét tại toà lớn trắng và nhận lấy sự trừng phạt (Khải huyền 20:11-12, 15).

Khắc hoạ sự công chính hoàn hảo

Chúa thánh khiết nên chúng ta phải trả giá cho tội lỗi và bị chia cắt khỏi Chúa (Rô-ma 6:23). Nhưng Chúa nhân từ nên Ngài muốn cứu chúng ta. Vì công lý phải được thực thi nên Chúa khôn ngoan đã có giải pháp là để Con Một là Chúa Giê-su chết trên thập tự giá cho chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21, 1 Phi-e-rơ 3:18).

Đáp ứng sự công chính của Đức Chúa Trời

Chúng ta không cần run sợ mà sống với lòng biết ơn Chúa Giê-su, tin cậy Đức Chúa Trời công bằng sẽ báo trả đúng cho mỗi người và được thúc đẩy chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người hư mất.

Chúa công chính. Chúng ta có thể nhận lấy tiền công công chính của Ngài cho tội lỗi chúng ta – Chúa Giê-su – và được cứu và chúng ta có thể vui mừng biết rằng một ngày nào đó sự bất công sẽ được làm đúng lại.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Khía cạnh nào trong cuộc đời bạn muốn thấy sự công chính của Chúa hành động?
  2. Điều gì ấn tượng với bạn hơn – hành động công chính của Chúa khi sai Chúa Giê-su chết cho tội chúng ta, hay niềm hi vọng chắc chắn rằng một ngày, Chúa công chính sẽ làm đúng lại mọi sự bất công? Tại sao?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like