Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 22: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Đáng Tin Cậy

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 22: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Tốt Lành Của Chúa: Chúa Đáng Tin Cậy

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa Đáng Tin Cậy

Từ con trai đến nô lệ

Giô-sép được cha là Gia-cốp yêu quý, lại thêm giấc mơ bày tỏ ông sẽ trở thành người đứng đầu của các anh, ông đã bị các anh ganh ghét và bán làm nô lệ lưu lạc tới Ai Cập.

Từ nô lệ đến tù nhân

Giô-sép bị bán cho Phô-ti-pha và ông được ơn nên được giaio trọng trách cai quản trong nhà. Vơ Phô-ti-pha tìm cách quyến rũ ông không được liền vu cáo để ông vào tù. Tại đây ông cũng được giao việc và có cơ hội giải mộng cho hai vị quan của Pha-ra-ôn trong nhà tù. Một trong hai người được trở lại chức vụ nhưng quên mất Giô-sép đã giúp mình.

Từ tù nhân đến tể tướng

Rồi cơ hội đến khi Giô-sép giải mộng cho Pha-ra-ôn và được ơn mà trở thành tể tướng cai quản Ai Cập.

Từ vô nghĩa đến có nghĩa

Chúa khôn ngoan. Ngài khiến mọi việc tưởng vô nghĩa lại khớp với nhau một cách hoàn hảo. Ngài biến điều không thể thành có thể. Ngài khiến điều xấu thành điều tốt.

Ngài giải cứu Giô-sép trong từng tình huống, từ nô lệ đến tù nhân rồi tể tướng. Ngài giải cứu dân Ai Cập khỏi trận đói và cũng bảo toàn cả dân Hê-bơ-rơ qua Giô-sép Những điều này xảy ra chỉ khi Giô-sép bị bán làm nô lệ và trải qua một loạt những thử thách.

Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi – Sáng thế ký 45:7, 50:20

Chúa đáng tin cậy

Chúa tốt lành: Hãy tin cậy Ngài – Thi thiên 25:8, 31:19, 34:8, 73:1, 86:5, 100:5, 106:1, 119:68, 145:9

Chúa khôn ngoan: Hãy tin cậy Ngài

Chúa năng quyền: Hãy tin cậy Ngài

Chúa phù trợ: Hãy tin cậy Ngài – Rô-ma 8:28, Thi thiên 37:23

Chúa tể trị: Hãy tin cậy Ngài – Gióp 42:2, Thi thiên 33:11, Châm ngôn 16:9

Tin cậy Ngài vì Chúa luôn có kế hoạch cho điều tốt nhất

Chúa bản chất đáng tin cậy, kể cả khi bạn không cảm nhận thấy. Hãy tin cậy Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Trong lĩnh vực nào bạn khó tin cậy Chúa?
  2. Phần nào của công thức tin cậy khích lệ bạn nhất? Tại sao?

Chúa Đáng Tin Cậy

Từ con trai đến nô lệ

Giô-sép được cha là Gia-cốp yêu quý, lại thêm giấc mơ bày tỏ ông sẽ trở thành người đứng đầu của các anh, ông đã bị các anh ganh ghét và bán làm nô lệ lưu lạc tới Ai Cập.

Từ nô lệ đến tù nhân

Giô-sép bị bán cho Phô-ti-pha và ông được ơn nên được giaio trọng trách cai quản trong nhà. Vơ Phô-ti-pha tìm cách quyến rũ ông không được liền vu cáo để ông vào tù. Tại đây ông cũng được giao việc và có cơ hội giải mộng cho hai vị quan của Pha-ra-ôn trong nhà tù. Một trong hai người được trở lại chức vụ nhưng quên mất Giô-sép đã giúp mình.

Từ tù nhân đến tể tướng

Rồi cơ hội đến khi Giô-sép giải mộng cho Pha-ra-ôn và được ơn mà trở thành tể tướng cai quản Ai Cập.

Từ vô nghĩa đến có nghĩa

Chúa khôn ngoan. Ngài khiến mọi việc tưởng vô nghĩa lại khớp với nhau một cách hoàn hảo. Ngài biến điều không thể thành có thể. Ngài khiến điều xấu thành điều tốt.

Ngài giải cứu Giô-sép trong từng tình huống, từ nô lệ đến tù nhân rồi tể tướng. Ngài giải cứu dân Ai Cập khỏi trận đói và cũng bảo toàn cả dân Hê-bơ-rơ qua Giô-sép Những điều này xảy ra chỉ khi Giô-sép bị bán làm nô lệ và trải qua một loạt những thử thách.

Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi – Sáng thế ký 45:7, 50:20

Chúa đáng tin cậy

Chúa tốt lành: Hãy tin cậy Ngài – Thi thiên 25:8, 31:19, 34:8, 73:1, 86:5, 100:5, 106:1, 119:68, 145:9

Chúa khôn ngoan: Hãy tin cậy Ngài

Chúa năng quyền: Hãy tin cậy Ngài

Chúa phù trợ: Hãy tin cậy Ngài – Rô-ma 8:28, Thi thiên 37:23

Chúa tể trị: Hãy tin cậy Ngài – Gióp 42:2, Thi thiên 33:11, Châm ngôn 16:9

Tin cậy Ngài vì Chúa luôn có kế hoạch cho điều tốt nhất

Chúa bản chất đáng tin cậy, kể cả khi bạn không cảm nhận thấy. Hãy tin cậy Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Trong lĩnh vực nào bạn khó tin cậy Chúa?
  2. Phần nào của công thức tin cậy khích lệ bạn nhất? Tại sao?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like