Home Dưỡng Linh Đừng Quên Chúa Khi Bạn Nhận Được Những Gì Mình Đã Cầu Nguyện

Đừng Quên Chúa Khi Bạn Nhận Được Những Gì Mình Đã Cầu Nguyện

by Sưu Tầm
30 đọc

Môi-se cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên chớ kiêu ngạo khi họ vào Xứ Hứa.

“Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay.” (Phục-truyền 8:17-18)

Là con người, chúng ta không tránh khỏi sự cám dỗ giống như những người Y-sơ-ra-ên này trong thời đại của họ. Tấm lòng của chúng ta cũng có xu hướng tự cao như tấm lòng của họ. Vì vậy, khi tôi đọc lời cảnh báo này, tôi cũng được nhắc nhở rằng điều này cũng dành cho tôi. Tôi không được quên Chúa khi tôi nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Và rằng bất cứ điều gì tôi đang có, đều do ÂN ĐIỂN Ngài ban cho tôi và điều đó sẽ nhắc nhở tôi phải sống khiêm nhường thay vì xem những phước lành đó như một cái cớ để khoe mình.

Tôi chỉ có thể khoe về sự tốt lành của Ngài.

“… Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?” (1 Cô-rinh-tô‬ 4:7)

Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: facebook.com/WriteforJesus
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like