Home Dưỡng Linh Tại Sao Bạn Nên Ghi Nhớ Kinh Thánh?

Tại Sao Bạn Nên Ghi Nhớ Kinh Thánh?

by Rick Warren
30 đọc

“Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (Gia-cơ 1:25)

Nếu bạn nghiêm túc về việc trở nên mạnh mẽ và trưởng thành về mặt thuộc linh, thói quen lớn nhất bạn có thể phát triển là ghi nhớ Kinh Thánh. Thật vậy, Kinh Thánh nói rằng một trong bốn thói quen đem đến một đời sống phước hạnh là: “Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn…, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (Gia-cơ 1:25)

  • Đọc Kinh Thánh. “Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn…”
  • Ôn lại Kinh Thánh. “…lại bền lòng suy gẫm lấy…”
  • Ghi nhớ Kinh Thánh.  “…chẳng phải nghe rồi quên đi…”
  • Làm theo lời Kinh Thánh. “…nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó…”

Bạn không muốn là con đỏ thuộc linh nữa. Đã đến lúc bạn phải trưởng thành và sống đời sống phước hạnh mà Chúa đã định sẵn cho bạn. Giấu Lời Chúa trong lòng là cách quan trọng nhất để bắt đầu.

Bạn có thể không nghĩ rằng mình có một trí nhớ tốt, nhưng bạn nhớ những gì quan trọng đối với bạn. Bạn nhớ những số điện thoại và những ngày mà bạn quan tâm. Tôi đã từng nghe có những người nói rằng họ không thể nhớ điều gì cả, nhưng họ có thể trích dẫn những bài hát từ thập niên 60 và đọc trôi chảy những con số thống kê của những cầu thủ bóng chày họ yêu thích.

Nhớ là một kỹ năng bạn có thể học. Đó là một cơ bắp bạn có thể làm cho mạnh hơn. Thật vậy, ghi nhớ Kinh Thánh sẽ làm cho trí óc của bạn có được trí nhớ mạnh mẽ hơn ở những lãnh vực khác. Tôi bảo đảm điều đó. Hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác đã cho thấy điều này.

Tại sao ghi nhớ Kinh Thánh lại quan trọng?  

  • Bạn sẽ luôn luôn có Lời Chúa với bạn. Khi bạn bị cám dỗ, bạn không có Kinh Thánh mở sẵn hay bên cạnh bạn. Khi bạn làm chứng cho người nào đó chưa biết Chúa, họ đang bị căng thẳng, cần an ủi, hoặc đang trong khủng hoảng, thì thường thường không có Kinh Thánh sẵn đâu đó. Bạn cần có Lời Chúa trong tâm trí để bạn có thể nhớ và ngẫm lại ngay khi bạn cần nó.
  • Bạn có thể suy gẫm Lời Chúa mọi nơi. Bạn không thể ngẫm nghĩ lời Chúa trừ khi bạn nhớ nó. Nếu bạn đã học thuộc Lời Chúa, bạn có thể nghĩ đến nó khi bạn lên giường ngủ, hoặc bạn lái xe đến chỗ hẹn. Bạn có thể suy nghĩ về Kinh Thánh bởi vì bạn đã học thuộc nó. Điều đó gọi là suy gẫm. Lời hứa duy nhất về thịnh vượng và thành công mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Kinh Thánh nói rằng việc suy gẫm lời Ngài là bí quyết (Giô-suê 1:8).

Hãy bắt đầu học thuộc Lời Chúa hôm nay. Chọn một câu Kinh Thánh mỗi tuần. Trong vòng một năm, bạn sẽ thuộc 52 câu Kinh Thánh. Trong hai năm, bạn sẽ thuộc được hơn 100 câu.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like