Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Sự Chết Của Ê-li-sê Và Sự Trị Vì Của Giô-ách

Ngày 26 – Sự Chết Của Ê-li-sê Và Sự Trị Vì Của Giô-ách

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 13:14-25

Ê-li-sê Qua Đời

14 Khi ấy Ê-li-sê lâm bịnh và cơn bịnh ấy khiến cho ông qua đời. Vua Giê-hô-ách của Y-sơ-ra-ên xuống thăm ông. Vua khóc trước mặt ông và than rằng: “Cha ơi! Cha ơi! Những xe chiến mã và những kỵ binh của Y-sơ-ra-ên ơi!” 15 Ê-li-sê nói với vua: “Xin vua hãy lấy cung tên ra.” Vua bèn lấy cung tên ra. 16 Ông nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Xin vua hãy giương cung lên.” Vua bèn giương cung. Ê-li-sê đặt tay ông trên tay vua, 17 rồi bảo: “Xin vua hãy mở cửa sổ về hướng đông.” Vua đến mở cửa sổ. Ê-li-sê nói: “Vua hãy bắn đi.” Vua liền bắn. Bấy giờ Ê-li-sê nói: “Ấy là mũi tên chiến thắng của CHÚA, mũi tên chiến thắng dân A-ram. Vì vua sẽ đánh bại dân A-ram tại A-phéc cho đến khi vua tận diệt họ.” 18 Ông nói tiếp: “Xin vua hãy lấy một bó tên.” Vua lấy ra một bó tên. Ông nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Hãy đập chúng xuống đất.” Vua đập chúng xuống đất ba lần rồi ngừng lại. 19 Bấy giờ người của Đức Chúa Trời nổi giận với vua và nói: “Đáng lẽ vua phải đập năm hay sáu lần thì vua mới có thể tận diệt họ được, nhưng bây giờ vua chỉ có thể đánh bại dân A-ram được ba lần thôi.” 20 Đoạn Ê-li-sê qua đời. Người ta đem chôn ông.

Thuở ấy, cứ mỗi độ xuân sang, các toán quân Mô-áp hay xâm nhập vào xứ. 21 Nhằm lúc người ta đem chôn một người chết thì thấy một toán quân cướp đến, họ liền ném thây của người chết đó vào mộ của Ê-li-sê để chạy trốn. Vừa khi thây của người chết đụng vào hài cốt của Ê-li-sê, thì người chết đó liền sống lại và đứng dậy.

Y-sơ-ra-ên Thu Hồi Các Thành Đã Bị Mất Vào Tay Dân A-ram

22 Vua Ha-xa-ên của A-ram đã đàn áp Y-sơ-ra-ên suốt triều vua Giô-a-cha. 23 Nhưng CHÚA đã dủ lòng nhân của Ngài đối với họ, Ngài thương xót họ, và đoái đến họ, bởi vì giao ước của Ngài đối với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, nên Ngài không diệt họ và không cất họ khỏi trước mặt Ngài cho đến bấy giờ. 24 Khi vua Ha-xa-ên của A-ram băng hà, Bên Ha-đát, con trai của vua lên nối ngôi, 25 thì Giê-hô-ách, con trai của Giô-a-cha lấy lại khỏi tay Bên Ha-đát, con trai Ha-xa-ên, những thành mà vua ấy đã chiếm lấy của vua Giô-a-cha trong các cuộc chiến. Giê-hô-ách đánh bại Bên Ha-đát ba lần và lấy lại các thành đã bị mất về cho Y-sơ-ra-ên.

SUY GẪM:

C. 16,17  Đức Chúa Trời được vinh hiển trong sự yếu đuối của con người. Quyền năng cứu rỗi của Ngài được thể hiện rõ ràng nhất khi chúng ta yếu đuối nhất (1 Cor 1:25, 27). Như một sứ giả của quyền năng Đức Chúa Trời, Ê-li-sê là “chiến xa và kỵ binh của Y-sơ-ra-ên”, người đặt trên tay vua và chúc phước rồi bảo vua mở cửa sổ để bắn mũi tên chiến thắng của Chúa. Ngày nay, quyền năng và bản tính của Đức Chúa Trời vẫn y nguyên.

C. 14  Khi vua Giê-hô-ách nghe tình trạng khẩn cấp của Ê-li-sê và viếng thăm, ông đã khóc “Cha ơi! Cha ơi! Những xe chiến mã và những kỵ binh của Y-sơ-ra-ên” (2 King 2:12). Lời xưng nhận này bày tỏ nỗi đau buồn và kính trọng của vua. Đồng thời, trong sự thiếu đức tin, vua có lẽ đang lo lắng không biết nương dựa vào ai sau khi Ê-li-sê qua đời. Dù vị tiên tri có qua đi, vua cần tiếp tục tin vào quyền năng của Chúa, Đấng đánh trận cùng dân Ngài.

C. 18,19,25  Khi Ê-li-sê nói vua Giê-hô-ách đập những cây cung xuống đất, vua chỉ đập ba lần và dừng lại. Dường như vua Giê-hô-ách đã đánh mất niềm hy vọng nơi lời hứa của Đức Chúa Trời sau những đợt tấn công liên tục của quân A-ram. Tôi đáp ứng trước lời hứa của Đức Chúa Trời như thế nào?

Cầu nguyện  Tạ ơn Đức Chúa Trời – Ngài là những chiến xa và kỵ binh thật của chúng con, và ngày nay vẫn tiếp tục đánh trận cho chúng con.

Bình Luận:

You may also like