Home Dưỡng Linh Gieo Nhiều, Gặt Nhiều

Gieo Nhiều, Gặt Nhiều

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành,” (2 Cô-rinh-tô 9:6-8)

Nói đến sự ban cho, có hai nguyên tắc bạn cần phải nhớ dựa trên 2 Cô-rinh-tô 9:6-8: “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành”

Đây là nguyên tắc của sự gặt hái: Gieo gì, gặt nấy – hoặc tốt, hoặc xấu. Bất cứ điều gì bạn gieo, bạn sẽ gặt lại. Điều đó đúng trong vấn đề tiền bạc, nhưng cũng đúng cho mọi vấn đề khác. Nếu bạn gieo sự chỉ trích, người ta sẽ chỉ trích bạn. Nếu bạn gieo chuyện ngồi lê đôi mách, đoán xem sao? Những người khác sẽ ngồi lê đôi mách chuyện của bạn. Nếu bạn trồng oán giận, người khác sẽ oán giận bạn.

Bạn cần điều gì nhiều hơn, hãy ban cho, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn. Bạn cần nhiều năng lượng hơn? Thì bạn phải tập thể dục.  Bạn cần được khích lệ nhiều hơn trong cuộc sống? Hãy ban lời khích lệ một cách rời rộng. Hãy bắt đầu khích lệ người khác.

Nếu bạn gieo một hạt bắp xuống đất, bạn có gặt lại một hạt bắp không? Không! Thật ra trước đây tôi đã trồng bắp trong vườn của tôi. Khi bạn gieo một hạt bắp, bạn không nhận lại được một hạt bắp. Bạn sẽ nhận được một cây bắp nhiều trái và hàng ngàn hạt bắp. Khi bạn trồng một hố bơ, nó phát triển thành một cây. Bạn có nhận lại được một trái bơ không? Không.  Bạn nhận lại được hàng trăm trái. Bạn luôn nhận được lại nhiều hơn bạn đã bỏ vô.

Nguyên tắc thứ hai là luôn có khoảng thời gian chờ đợi từ khi gieo cho đến khi thu hoạch. Khi bạn gieo một hạt giống trong đất, bạn có nhận được một trái bắp liền ngay hôm sau không? Dĩ nhiên là không. Bạn trồng trong một mùa, và bạn thu hoạch vào một mùa khác. Điều này cũng đúng với sự ban cho. Bạn cho người khác. Bạn dâng cho Chúa. Bạn hy sinh cuộc sống mình, nhưng bạn có gặt hái kết quả vào ngày hôm sau không? Không. Có một mùa chờ đợi trước khi Chúa ban cho bạn mùa thu hoạch. Tại sao? Ngài đang thử đức tin của bạn để xem liệu bạn sẽ tin cậy Ngài khi có sự chậm trễ giữa trồng trọt và thu hoạch.

Khi bạn đang chờ đợi và trồng trọt, bạn có thể tin rằng Chúa sẽ ban ân sủng để bạn “đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành”.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like