Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Giê-hu Làm Thành Lời Tiên Tri (2)

Ngày 20 – Giê-hu Làm Thành Lời Tiên Tri (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 9:27-37

A-cha-xia Bị Sát Hại

27 Khi A-cha-xia, vua của Giu-đa thấy vậy, vua liền chạy trốn về hướng Bết Ha-gan. Giê-hu đuổi theo và nói: “Hãy giết hắn luôn.” Họ liền áp vào đánh vua trọng thương đang lúc vua ở trên xe chiến mã của mình, ngay tại khúc quẹo về hướng Gu-rơ, gần Gíp-lê-am. Vua chạy thoát được về đến Mê-ghi-đô thì chết ở đó. 28 Các tôi tớ của A-cha-xia để xác của vua trên một chiếc xe chiến mã rồi chở về thành Giê-ru-sa-lem. Họ chôn cất vua trong mồ với các tổ phụ của vua, trong thành Đa-vít. 29 A-cha-xia trị vì ở Giu-đa vào năm thứ mười một triều vua Giô-ram, con trai A-háp.

Giê-sa-bên Bị Giết

30 Khi Giê-hu vào trong thành Gít-rê-ên, Giê-sa-bên nghe điều đó thì bà kẻ mắt và giồi tóc, rồi ra đứng nơi cửa sổ trông xuống. 31 Vừa khi Giê-hu vào cổng thành thì bà nói: “Hỡi Xim-ri, tên giết chủ, bình an chứ?”

32 Giê-hu nhìn lên cửa sổ và nói: “Ai trên đó theo ta? Ai?” Có hai ba thái giám nhìn xuống Giê-hu. 33 Ông bảo: “Hãy quăng nó xuống.” Vậy họ quăng bà xuống. Máu của bà văng ra trên tường và trên ngựa. Ngựa giẫm lên thây bà mà đi qua. 34 Giê-hu đi vào, ăn và uống. Xong rồi ông bảo: “Hãy đi lấy xác con đàn bà khốn kiếp đó chôn đi. Dù sao nó cũng là con gái của vua.” 35 Nhưng khi họ đi lo chôn bà thì họ chẳng thấy còn gì ngoài cái sọ, hai chân và hai bàn tay của bà còn lại. 36 Khi họ trở vô báo cáo cho Giê-hu thì ông bảo: “Đây là lời của CHÚA, mà Ngài đã phán qua tôi tớ Ngài là Ê-li, người Thi-sê-be: Trong cánh đồng ở Gít-rê-ên, chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên. 37 Thây của Giê-sa-bên sẽ như phân trên cánh đồng Gít-rê-ên; đến nỗi không ai có thể nói: ‘Đây là Giê-sa-bên.’ ”

SUY GẪM:

C. 27-29  Đức Chúa Trời ghét sự thông đồng cùng kẻ ác (2 Sử ký 19:2). A-cha-xia, vua Giu-đa, bị Chúa trừng phạt vì hợp lực với kẻ ác qua cuộc hôn nhân được dàn xếp với mưu đồ liên minh sức mạnh với Giô-ram.

Câu 35-37  Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét của Ngài trên nhà A-háp vào chính thời của người y như Lời Chúa phán. Đức Chúa Trời đã cảnh báo A-háp về sự trừng phạt của Ngài thông qua tiên tri Ê-li (1 Các Vua 21:21-24), và Lời Ngài được ứng nghiệm qua Giê-hu. Khi Chúa cảnh báo tôi, liệu tôi có ngay lập tức trở lại và thuận phục Lời Ngài?C. 30,31  Khi Giê-hu đến để thi hành sự phán xét của Chúa, Giê-sa-bên không ăn năn nhưng rủa Giê-hu là kẻ nổi loạn. Mụ ra sức trang điểm để có vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Giê-sa-bên gọi Giê-hu: “Xim-ri, kẻ giết chủ”. Xim-ri đã giết vua Ê-la và tiêu diệt nhà Ba-ê-sa, nhưng sau một tuần thì tự tử (1 Các Vua 16:11-18). Gọi Giê-hu là Xim-ri là một lời khinh bỉ và rủa sả nghịch lại kẻ nổi loạn. Lẽ ra mụ nên xét lại mình là hơn, song lại mắng nhiếc người khác. Chúng ta cũng nên tự xét mình trước tiên, và chớ mù lòa về tội lỗi của chính mình.

Cầu nguyện  Nguyện tấm lòng con không kiêu ngạo và bị nhuốm đen bởi tội lỗi.

Bình Luận:

You may also like