Home Dưỡng Linh Đừng Bao Giờ Hổ Thẹn Khi Đứng Về Phía Lẽ Thật

Đừng Bao Giờ Hổ Thẹn Khi Đứng Về Phía Lẽ Thật

by Nau Puih
30 đọc

“Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.” (1 Phi-e-rơ 4:16)

Bạn đừng bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi đứng vững cho lẽ thật và làm những điều phải. Kinh Thánh chép: “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.” (1 Phi-e-rơ 4:16)

Cho phép tôi hỏi bạn một vài câu hỏi: Một lời lăng mạ sẽ giết chết bạn không? Không. Một lời sỉ nhục sẽ giết chết bạn không? Không. Biệt danh mà một người nào đó gán cho bạn chỉ vì bạn tin theo Đấng Christ sẽ làm tổn thương bạn không? Không. Liệu một kẻ hay đặt điều gây xích mích trên Internet cố làm mọi cách để gài bẫy và đẩy bạn vào một cuộc tranh cãi có hạ gục bạn không? Không. Những điều đó sẽ không giết chết bạn được.

Bạn cần hiểu điều sẽ giải phóng cuộc đời bạn: bạn không cần sự chấp thuận của người khác để được hạnh phúc.

Có lẽ bạn đã từng phải cố gắng trong nhiều năm để có được sự chấp thuận của một người nào đó.  Tôi không thích nói điều này với bạn, nhưng nếu cho đến bây giờ mà bạn vẫn chưa có được sự chấp thuận đó, bạn sẽ không có.  Tin vui là bạn không cần nó!  Bạn không cần sự chấp thuận của bất kỳ người nào để được hạnh phúc.

Bất kể bạn làm gì trong đời sống, sẽ vẫn có những người không thích nó.  Bạn không thể tránh sự không chấp thuận.  Vì vậy, nếu đằng nào bạn cũng sẽ không có được sự chấp thuận của mọi người, thà rằng bạn không được chấp thuận vì làm điều đúng còn hơn là không được chấp thuận vì làm điều sai.

Đây là điều quan trọng bạn cần nhớ khi bạn đối mặt với sự chống đối.  Nếu bạn xem quan điểm của người khác quan trọng hơn là quan điểm của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ sụp đổ khi những người đó tấn công bạn vì đức tin của bạn trong Chúa Jesus.  Nhưng nếu bạn tập trung vào Thiên Chúa và những điều bạn biết là đúng, vậy thì bạn sẽ đứng vững vàng.

“Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.” (1 Phi-e-rơ 5:9)

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like