Home Dưỡng Linh Một Đấng Giúp Đỡ Cho Mọi Dịp

Một Đấng Giúp Đỡ Cho Mọi Dịp

by Ban Biên Tập
30 đọc

 
 

Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một Đấng An Ủi khác, để Ngài có thể ở với các ngươi mãi mãi. Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ trở lại với các ngươi. (Giăng 14:16-18)

Các bạn đã bao giờ mong ước có được một đường điện thoại khẩn cấp reo vang ở trên Thiên-đường không? Sự thật là chúng ta có được điều khác còn tốt hơn thế nữa. Chính Đức Thánh-linh ngự trong chúng ta là Đấng giúp đỡ của chúng ta ở mọi hoàn cảnh.

Vào đêm trước ngày chịu đóng đinh trên thập tự giá, Đức Chúa Giê-su báo động cho các môn đồ rằng Ngài sắp sửa ra đi. Tin này dường như gây hoang mang và căng thẳng cho các môn đồ, dù đây không phải là lần đầu Chúa báo về sự chết của Ngài. Nhưng Chúa đã ban sự vững lòng đến các môn đồ Ngài khi nói rằng Chúa sẽ gửi đến họ một Đấng Phù-trợ khác. Trong nguyên ngữ Hi-lạp, chữ “Đấng Khác” hàm ý Đấng mới đến sẽ giống như Đấng trước đó, nghĩa là một thân vị Thánh thần cùng thông thương với Đức Chúa Cha. Như đã hứa, Đức Chúa Thánh-linh đến ngự trong những người nam và nữ đã tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng Cứu-thế. “… Tất cả được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác, theo như Đức Thánh Linh ban cho họ nói.” (Xem Công-vụ 2:1-4).

Đấng Phù-giúp của chúng ta có một vai trò riêng biệt trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha tể trị trên mọi sự, trong khi Đức Chúa Con ngồi bên tay phải Ngài cầu thay cho mọi tín nhân. Trong khi đó, Đức Thánh-linh khiến cho các Cơ-đốc nhân hoàn thành được công việc mà Thiên Chúa đã thiết lập cho mỗi một người thực hiện. Đức Chúa Cha biết rằng chúng ta không thể theo nổi Ngài nếu không được trợ giúp. Đó là tại sao Chúa Giê-su đã bảo các môn-đồ để việc rao truyền tin lành cho tới sau khi Đức Thánh-linh đến. Bất cứ điều gì chúng ta được kêu gọi để làm trong sự vâng phục hàng ngày hay là trọn cả hướng đi của đời sống, thì Đấng Phù trợ giúp chúng ta hướng đi. Và khi chúng ta bị vây hãm trong thời điểm khó khăn hay trong những cám dỗ, thì Chúa Thánh-linh cung cấp chúng ta sức mạnh và sự khuyên dạy.

Đức Thánh-linh tham dự vào đời sống của chúng ta một cách thân thiết và riêng tư. Ngài là phần của chúng ta hơn cả máu và xương. Chúng ta thật đặc-ân có được một Đấng Phù-trợ thánh dẫn dắt mình trên lối đi theo ý muốn của Thiên Chúa.

Dr. Charles Stanley

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like