Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Ê-li Được Cất Lên Trời

Ngày 03 – Ê-li Được Cất Lên Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 2:1-14

Ê-li Được Cất Lên Trời

1 Đang khi CHÚA muốn cất Ê-li lên trời trong một cơn gió trốt thì Ê-li và Ê-li-sê từ Ghinh-ganh đi ra. 2 Ê-li nói với Ê-li-sê: “Hãy ở lại đây. Vì CHÚA sai tôi đi đến Bê-tên.” Nhưng Ê-li-sê đáp: “Nguyền xin CHÚA hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, thì con sẽ không rời xa thầy.” Vậy họ cùng nhau đi xuống Bê-tên. 3 Một nhóm tiên tri ở Bê-tên đi ra gặp Ê-li-sê và nói: “Anh há không biết là hôm nay CHÚA sẽ cất thầy anh đi sao?” Ông đáp: “Tôi biết. Xin anh em đừng nói gì nữa.” 4 Ê-li lại nói với ông: “Ê-li-sê, hãy ở lại đây. Vì CHÚA sai tôi đến Giê-ri-cô.” Nhưng ông đáp: “Nguyền xin CHÚA hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, thì con sẽ không rời xa thầy.”Vậy họ cùng nhau đi đến Giê-ri-cô. 5 Một nhóm tiên tri ở Giê-ri-cô đến gần Ê-li-sê và bảo ông: “Anh há không biết là hôm nay CHÚA sẽ cất thầy anh đi sao?” Ông đáp: “Tôi biết. Xin anh em đừng nói gì nữa.” 6 Bấy giờ Ê-li nói với ông: “Hãy ở lại đây. Vì CHÚA sai tôi đi đến Giô-đanh.” Nhưng ông đáp: “Nguyền xin CHÚA hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, thì con sẽ không rời xa thầy.” Vậy hai người cùng nhau tiếp tục lên đường. 7 Có một nhóm năm mươi tiên tri đi theo và đứng cách xa họ khi hai người đang đứng ở bờ sông Giô-đanh. 8 Bấy giờ Ê-li lấy chiếc áo choàng của mình, cuộn lại, và đập vào mặt nước; nước sông liền rẽ ra hai bên và hai người đi ngang qua trên đất khô. 9 Khi họ đã qua bờ bên kia, Ê-li nói với Ê-li-sê: “Hãy nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì cho anh, bởi vì tôi sắp được cất đi rồi.” Ê-li-sê đáp: “Con mong được thần của thầy tác động trên con gấp đôi.” 10 Ê-li nói: “Anh xin một điều khó quá. Tuy nhiên, nếu anh thấy tôi, khi tôi được cất đi, thì anh sẽ được ban cho điều ấy; còn như anh không thấy, thì anh sẽ không nhận được.” 11 Đang khi họ tiếp tục đi và nói chuyện với nhau, thì một xe chiến mã bằng lửa kéo bằng các ngựa lửa chạy đến tách hai người ra, và Ê-li được cất lên trời trong một cơn gió trốt. 12 Ê-li-sê nhìn theo và la lên: “Cha ơi, cha ơi! Các xe chiến mã và kỵ binh của Y-sơ-ra-ên!” Ông cứ nhìn theo cho đến khi không còn thấy Ê-li nữa, rồi ông nắm lấy áo của mình mà xé toạc ra làm hai.

Ê-li-sê Thừa Kế Chức Vụ Của Ê-li

13 Ê-li-sê nhặt lấy chiếc áo choàng của Ê-li rớt lại và đi về. Ông đến đứng ở bờ sông Giô-đanh 14 Ông lấy chiếc áo choàng của Ê-li rớt lại đập vào mặt nước và nói: “CHÚA là Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?” Khi ông đập vào mặt nước, nước sông rẽ ra làm hai, và Ê-li-sê đi qua sông.

SUY GẪM:

C.1-6  Đức Chúa Trời muốn chúng ta chuẩn bị trước. Chúa bảo Ê-li tạm biệt những tiên tri đồng công tại Bê-tên và Giê-ri-cô trước khi được cất lên. Trong quá trình đó, Chúa thử Ê-li-sê và chuẩn bị cho ông kế tục. Các tiên tri đồng công và tiên Ê-li-sê đều đã biết về kế hoạch của Chúa. Khi Ngài bày tỏ hoạch định, chúng ta phải cẩn thận lắng nghe và làm theo. Chúng ta phải vâng phục sự hướng dẫn của Chúa bằng cách gắng hết sức trong khoảng thời gian Ngài ban cho mình.

C.9,10  Ê-li-sê cầu xin có được thần linh của Ê-li tác động trên ông. Xin có được thần tác động gấp đôi chứng tỏ rằng Ê-li-sê khao khát kế tục Ê-li và tiếp nối chức vụ của ông. Tôi có phải là một môn đệ vui lòng quyết định đi theo Chúa không? 

C.12-14  Ê-li-sê nhận lãnh thần của Ê-li. Khi Ê-li-sê xé áo choàng của mình và nhặt lấy chiếc áo của Ê-li rớt lại và đập trên nước sông Giô-đanh, nước bèn rẽ làm hai. Điều này chứng tỏ Ê-li-sê đã trở thành người kế tục tiên tri Ê-li. Tiếng la của ông “Các xe chiến mã và kỵ binh của Y-sơ-ra-ên!” (c.12) bày tỏ trực tiếp rằng chức vụ của ông sẽ tiếp bước Ê-li. Tôi có đang chiến đấu chống lại ma quỷ với quyền năng của Đức Chúa Trời?Cầu nguyện  Xin giúp con thực thi chức vụ cách tốt đẹp với quyền năng của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like