Home Dưỡng Linh Sự Sáng Của Thế Gian

Sự Sáng Của Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

CHƠN ĐÈN BẰNG VÀNG LÀ ÁNH SÁNG duy nhất trong đền tạm. Các thầy tế lễ phải canh thức để giữ cho đèn không bao giờ tắt. Trong Khải Huyền 1:20 Chúa Cứu Thế Jêsus bày tỏ rằng “bảy chơn đèn là bảy Hội Thánh vậy”. Hội Thánh là sự sáng của thế gian (Mathiơ 5:16). Chức vụ hướng ra bên ngoài của chúng ta là thiết yếu cơ bản để gia tăng sức mạnh của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta.

Khi chúng ta làm chức vụ Chúa đã giao phó cho mình, sự xức dầu của Đức Chúa Trời gia tăng trong đời sống chúng ta. Dầu của người đàn bà góa không ngừng chảy cho đến khi không còn bình để rót vào nữa (IICácvua 4:6). Nếu chúng ta thôi ban cho dầu của mình, dầu sẽ ngừng tuôn chảy.

Có lẽ bạn nghĩ: Tôi không giỏi. Tôi chẳng có ơn tứ gì. Tôi chưa được chuẩn bị cho chức vụ. Đừng xem thường điều Chúa đã ban cho bạn. Hội Thánh bị suy yếu khi các tín hữu chôn giấu các ta lâng của họ bởi vì họ nghĩ mình không có gì để ban cho.

Đã đến lúc tất cả các Cơ Đốc Nhân, không phải chỉ có các mục sư, phải trở thành các người đại diện cho công việc Đức Chúa Trời. Êtiên là một chấp sự của Hội Thánh đầu tiên. Công việc của ông là giúp việc bàn tiệc. Nhưng Êtiên đã không giới hạn chức vụ của mình nơi những việc vật chất; ông đã trau dồi đời sống tâm linh của mình. Ông đã tận tụy làm theo ý muốn của Chúa, thậm chí đến chỗ phó dâng mạng sống mình. Ông không phải là một con người tầm thường, cũng không phải là một người giữ thông lệ. Kết quả thật kinh ngạc. Đức Chúa Trời đã dùng ông một cách mạnh mẽ. “Êtiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân.” (Công vụ 6:8). Khi ông đối mặt với những người lãnh đạo tôn giáo, uy quyền của ông về Lời Chúa mạnh mẽ đến nỗi “Chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng Đức Thánh Linh, là Đấng người nhờ mà nói” (Công vụ 6:10).

lighthouse1_160x107Để chiếu sáng thế gian nầy, chúng ta cần một khải tượng như khải tượng của Êtiên. Nhiều nơi cần phải được nghe lời ban sự sống. Bẩm sinh chúng ta không phải là một nhân sự Cơ Đốc đâu nhưng chúng ta cần được huấn luyện để trở thành nhân chứng Cơ Đốc. Nguồn năng lực của chúng ta để hầu việc Chúa phải là Đức Thánh Linh. Chúng ta cần quyền năng để đối mặt với thế giới bằng uy quyền mà Chúa Jêsus đã dùng để đối mặt với thế gian. Người ta đã chán ngấy với những lời không có sự sống. Chúng ta không thể đụng đến thế gian nếu Đức Chúa Trời chưa trước hết đụng đến chúng ta.

Có một giai đoạn mà ưu tiên của tôi là công việc. Tôi thường thức dậy sớm, chạy đây chạy đó, bận rộn suốt cả ngày. Càng bận rộn tôi càng thỏa mãn với những nỗ lực của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với tôi qua một cuộc phỏng vấn mục vụ mà tôi có được với một thành viên trong hội chúng của mình. Khi tôi chăm chú lắng nghe những nan đề của người đang được phỏng vấn, trong khi ông ta khóc lóc trong nỗi thống khổ, Đức Thánh Linh đã đến trên tôi với quyền phép. Kinh nghiệm nầy mạnh mẽ đến nỗi tôi buộc phải giữ chặt lấy chiếc ghế của mình. Sau đó Ngài đã phán cùng tôi: “Claudio Freidzon, con đang làm gì ở đây?”. Tôi thưa rằng: “Lạy Chúa con đang làm công việc Ngài”. Đức Thánh Linh nhỏ nhẹ phán với tôi rằng: “Ta đang đợi con trong phòng cầu nguyện”. Tôi tin rằng là việc bắt buộc bổn phận mục vụ của mình và lắng nghe bầy chiên, nhưng Đức Chúa Trời muốn sắp xếp lại thứ tự các ưu tiên của tôi. Ngài không muốn tôi tận tụy với một thông lệ của chức vụ mục sư, mặc dầu một thông lệ với đầy dẫy những ý định tốt lành. Điều quan trọng nhất đối với bất cứ một tín hữu nào là phải gặp gỡ Đức Chúa Trời. Chỉ khi ấy chúng ta mới kết quả trong chức vụ mình. Chúng ta phải gặp gỡ Chúa trước hết, bởi vì Ngài chính là nguồn năng lực của chúng ta.

Để hầu việc Ngài chúng ta cần có sự phong chức của Ngài về mặt thuộc linh, tức là sự che phủ của Ngài.  Một người cảnh sát đứng ở giữa các tuyến giao thông và ra lệnh,  tất cả các xe cộ đều phải vâng phục. Bạn có biết vì sao không? Anh ta đang bận bộ quân phục của một cảnh sát viên. Anh ta là một người bình thường, nhưng, anh ta được phong cho uy quyền. Nếu không có bộ sắc phục, hẳn anh ta đã bị cán chết một cách không thương xót, nhưng sự hiện diện của anh ta đòi hỏi sự tôn trọng. Sự xức dầu của Đức Thánh Linh là sự phong chức về mặt thuộc linh của người tin Chúa. Khi Đức Chúa Trời xức dầu chúng ta, Ngài ban cho chúng ta uy quyền thuộc linh mà ai nấy đều thừa nhận. Mặc dầu chính mình ma quỷ chống nghịch chúng ta, khi nó nhìn thấy sự phong chức của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta nó phải ngừng lại và nói rằng “Ta không làm chi ngươi được, Đức Chúa Jêsus sẽ hậu thuẫn ngươi.” Tay Chúa sẽ ở cùng chúng ta! Ngài sẽ làm mạnh mẽ chúng ta và giày đạp các kẻ thù chúng ta (Thi Thiên 89:20-23).

Sự xức dầu khiến chúng ta chiếu sáng ra trong một thế giới tối tăm. Chúng ta là ngọn đèn của Đức Chúa Trời, là sự sáng của thế gian. Nếu chúng ta muốn tiến đến một chiều kích vinh hiển chúng ta phải hành động với tư cách là những tôi tớ của Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời là chúng ta phải chinh phục các dân cho Chúa Cứu Thế bằng quyền phép của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta giữ sự xức dầu của mình bên trong Hội Thánh, tự vui hưởng và nhảy múa đằng sau những cánh cửa đóng kín trong khi thế giới bên ngoài đang chết mất thì Chúa sẽ cất lấy khỏi chúng ta quyền năng đó và ban cho những người bằng lòng đưa sự xức dầu ấy vào trong thế gian. Hãy giảng Tin Lành cho thế giới nghèo thiếu, và Đức Chúa Trời sẽ thêm nhiều vinh hiển cho đời sống bạn! Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quyền năng, Chúa phán rằng : “Hãy cầu Ta, Ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp” (Thi Thiên 2:8a).

 CLAUDIO FREIDZON

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like