Home Dưỡng Linh Những Con Người Vĩ Đại Tôn Trọng Lời Của Thiên Chúa

Những Con Người Vĩ Đại Tôn Trọng Lời Của Thiên Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


“Hỡi Đức Giêhôva, Lời Ngài đứng vững đời đời trên trời” (Thi 119:89).

Kinh-thánh là bản tin và sự khải thị của Đức Chúa Trời cho loài người, một cách cá nhân cho bạn và tôi. Tất cả những người thật sự vĩ đại đều phát triển một lòng cảm kích sâu xa với Lời soi dẫn thánh của Ngài.

Mục sư Mạc-tin Lu-tơ nói rằng ông đã đọc Kinh-thánh giống như cách ông hái táo. Trước hết ông lắc cả cây để những trái chín rụng xuống. Đoạn ông rung từng cành lớn, và sau mỗi cành lớn, ông rung từng cành nhỏ một, và sau các cành nhỏ là mỗi một nhánh, và rồi ông nhìn vào phía dưới của từng chiếc lá. Mục-sư Lu-tơ dạy cho chúng ta: “Việc đọc Kinh-thánh trọn phần cũng như lắc cả cây. Đọc mau phần đó giống như với các sách khác. Rồi, rung từng cành lớn như là đọc từ sách tiếp theo sách. Sau đó rung từng cành nhỏ giống như chú ý đến các chương… Đoạn rung các nhánh bằng cách đọc cẩn thận những đoạn và câu. Và bạn sẽ được tưởng thưởng nếu nhìn vào phía dưới mỗi một chiếc lá bằng cách tìm hiểu ý nghĩa của các chữ.”

Vị tổng thống tăm tiếng đời thứ 18 của nước Mỹ là tướng Ulysses Grant trong thời nội chiến, đã có lần nói về Lời Đức Chúa Trời, “Giữ chặt lấy Kinh-thánh như chiếc neo của sự tự-do mình. Viết những giáo huấn của nó vào trong lòng và thực hành chúng trong đời sống của bạn. Chúng ta mắc nợ trước ảnh hưởng của sách này trong mọi tiến bộ đã thực hiện nên sự văn-minh thật sự và chúng ta phải nhìn đến ảnh hưởng đó như là sự hướng dẫn của chúng ta trong tương-lai. Sự công-chính làm đất nước được tôn cao, nhưng tội lỗi là điều chê trách cho bất cứ ai.” Tướng Grant đã biết được một sự thật quan trọng về sách Kinh-thánh. Là sứ điệp được Thiên Chúa thần cảm dành cho con người, nó có thể biến đổi mọi người nam cũng như nữ, chữa lành mọi liên hệ đã bị gãy đổ, và định nên hoặc thay đổi vận mạng của mọi quốc-gia.

Vị tổng thống đầu tiên của Mỹ quốc là tướng Goerge Washington đã nói, “Thật không thể nào cai trị một cách đúng đắn mà không có Đức Chúa Trời và sách Kinh-thánh.”

Đức Chúa Trời nói, “Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ . (Châm-ngôn 4:20-22)

Bill Bright

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like