Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 1: Lớp Thần Học

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 1: Lớp Thần Học

by Sưu Tầm
30 đọc

Tôi không biết gì về Chúa cho đến khi học biết lẽ thật về Ngài trong lớp giáo lý thần học. Biết Chúa mang lại cho tôi ba điều:

  • Học về Chúa làm tôi ngạc nhiên

Chúa vĩ đại và tốt lành hơn tôi từng biết.

Ngài vô hạn, không gì ví sánh, không tả xiết và không thể khước từ. Ngài sở hữu trí tuệ vô hạn, quyền năng, thẩm quyền và sức mạnh vô đối.

  • Học về Chúa gây dựng đức tin của tôi

Hiệu quả đức tin mang lại không phụ thuộc vào mức độ đức tin tôi có mà là nơi tôi đặt niềm tin. Học về Chúa thuyết phục tôi về Chúa là Đấng đáng để tôi tin nên đức tin của tôi lại càng gia tăng hơn.

  • Học về Chúa mang đến phước hạnh cho cuộc đời tôi

Biết về Chúa khiến cuộc đời tôi được biến đổi. Biết Chúa khiến Chúa trở nên gần gũi với Chúa hơn, cầu nguyện nhiều hơn, được đáp lời nhiều hơn, bớt lo lắng hơn và không còn sợ hãi nữa vì Chúa là Đấng toàn năng biết trước tương lai tôi và Ngài yêu tôi vô điều kiện.

Tại sao cần biết Chúa? Đây là những lý do đến từ Kinh Thánh:

  • Biết Chúa là điều cơ bản của sự sống đời đời

Giăng 17:3 cho biết sự sống đời đời không bắt đầu sau khi Cơ đốc nhân chết đi mà bắt đầu từ lúc được gặp Chúa qua sự cứu rỗi. Sự sống đời đời liên hệ với một cuộc sống tốt hơn ngay lúc này trên đất khi biết Chúa và có mối quan hệ cá nhân với Ngài.

  • Biết Chúa gia tăng sức mạnh, năng lượng và sự chịu đựng bên trong

Đa-ni-ên 11:32 nói rằng người biết Chúa sẽ nhận được sức mạnh thuộc linh và chống lại kẻ thù nghịch.

  • Biết Chúa mang đến sự bảo vệ thánh

Chúa bảo trong Ô-sê 4:6 là dân sự sẽ vô vọng nếu không biết Chúa. Người khao khát đeo đuổi, tìm biết Chúa sẽ bảo vệ chính người đó.

  • Biết Chúa là sự đeo đuổi cao nhất

Phi-líp 3:8-10 là cảm nhận của Phao-lô, một lãnh đạo tôn giáo vĩ đại Do Thái, đã vất bỏ tất cả những gì ông từng biết trước đây về Do Thái giáo để đeo đuổi sự nhận biết Đấng Christ.

Ý nghĩa của “Biết Chúa”

Kinh Thánh dạy “Biết Chúa” ở đây là biết qua kinh nghiệm cá nhân khác với biết về Chúa. Giống như ý nghĩa của từ “biết” trong Sáng thế ký  4:1 khi A-đam biết vợ mình để rồi có con. “Biết Chúa ” là cách sống nhiệt tình đeo đuổi để thực sự kinh nghiệm Ngài thân mật và sâu nhiệm .

Biết Chúa là kinh nghiệm một mối quan hệ sâu sắc hơn với Ngài.

Cách để biết Chúa

Nhà thần học J. I. Packer nói rằng biết Chúa là suy ngẫm những điều học biết về Ngài để cầu nguyện và ngợi khen Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

1. Theo Kinh Thánh, những lý do để biết Chúa là gì? Tại sao?

2. Theo bài này, biết Chúa khác với biết về Chúa như thế nào?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like