Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 184: Dấu Hiệu Ngày Tận Thế (6) Vững Tâm Bền Chí Cho Đến Khi Tin Lành Được Giảng Ra Khắp Đất

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 184: Dấu Hiệu Ngày Tận Thế (6) Vững Tâm Bền Chí Cho Đến Khi Tin Lành Được Giảng Ra Khắp Đất

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24:13-14

13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. 14 Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

Lời ngỏ:

“Vững tâm bền chí ắt thành công” là tựa đề cuốn sách bán chạy nhất theo New York Times vào tháng 6 năm 2019. Tác giả quyển sách là nhà tâm lý học hàng đầu Angela Duckworth. Tác giả đưa truyền cảm hứng cho ai muốn vươn tới thành công – dù là phụ huynh, học sinh, giáo viên, vận động viên hay doanh nhân – bí quyết để đạt được thành tựu rực rỡ không phải là tài năng mà là sự kết hợp lạ kỳ giữa đam mê và kiên trì, thứ mà cô gọi là “vững tâm bền chí”. 

Quyển sách có sức cuốn hút bởi các nhân vật mà tác giả phỏng vấn phần lớn là những người đương đại đang thành công. Họ đã vững tâm bền chí theo đuổi những hoài bão tốt lành. Trong sách bày tỏ nhiều ý tưởng sâu sắc và có thể thay đổi cuộc đời bạn bằng sự khích lệ cố gắng thêm lên. Tuy nhiên, quyển sách chỉ phỏng vấn một số ít cuộc đời đã vượt qua thử thách và thành công trong đời; nhưng tác giả không thể tiếp cận với vô số người cũng nỗ lực và vững tâm bền chí nhưng thất bại vì sự hữu hạn của con người.

Vì con người có nhiều hạn chế, nhưng nếu con người có sự vững chí bền lòng gắn với niềm tin nơi chính Đức Chúa Trời cách chân thật thì không chỉ đạt thành công một phần trên đời này mà còn đạt thành công vinh quang đời đời trong nước Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Cơ đốc nhân nên bền lòng vững chí trong sự tin yêu Chúa. Chúng ta cùng xem lời Chúa dạy về điều này qua hai câu Kinh Thánh hôm nay.

Trước nhất, chúng ta thấy trong cả hai câu 13 và 14 có từ “cuối cùng”. Tuy nhiên, trong mỗi câu thì lại mang một ý nghĩa khác nhau. Trong câu 13 “những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng”, thì chữ “cuối cùng” này đề cập đến những người giữ vững đức tin, và bền lòng tin Chúa Giê-xu ngay trong kỳ hoạn nạn, bách hại, ngăn trở đức tin đã được đề cập trong những câu trước. Đó cũng chính là những người đã giữ được lòng yêu mến Chúa luôn với sự nhiệt huyết mà không bị thế tục hoá khiến cho nguội lạnh. Đó là những người đã không mắc vào chước cám dỗ, không theo mưu Sa-tan, không chạy theo những lời hứa hão huyền của các tiên tri giả, christ giả, giáo sư giả. Họ là người bền lòng vững chí theo Chúa và chỉ theo Ngài mà thôi.

Trong khi đó, câu 14 đề cập “Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”, thì “sự cuối cùng” này chỉ về sự Chúa Giê-xu tái lâm trong kỳ sau rốt. Đó cũng có thể nói là “ngày tận cùng của thế giới” hiện nay để chuyển sang thế giới mới. Đó là điều mà Đức Chúa Giê-xu dự ngôn về ngày kết thúc thời gian ân điển dành cho con người trên đất có thể ăn năn và trở về với Chúa để được biến đổi cuộc đời trước khi kỳ phán xét chung cuộc cho toàn thế giới.

Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.” Từ “được cứu” là cụm từ mang nhiều ý nghĩa thuộc linh quan trọng. Thứ nhất, mang ý nghĩa “được cứu rỗi linh hồn” ngay trong hiện tại khi cá nhân người ấy bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình. Sự cứu rỗi này là sự cứu rỗi khỏi tội lỗi, cắt đứt khỏi sự rủa sả do tội lỗi gây ra. Thứ hai, “được cứu” mang ý nghĩa liên quan đến vấn đề ở trong thế giới tương lai, cá nhân mỗi người được cứu sẽ trở nên thánh khiết, trọn vẹn bởi sự sống lại trong thân thể phục sinh. Khi ấy Chúa biến đổi thân thể người “được cứu” thành một hình thể tốt lành để có thể thích ứng với sự sống đời đời.

Tiếp theo, Chúa phán “Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Đây là câu tuyên bố hùng hồn của Chúa Giê-xu và có giá trị vô cùng quan trọng. Lời này bày tỏ dấu hiệu sau cùng và lớn lao nhất trước khi Chúa Giê-xu chính thức tái lâm. “Tin lành này về nước Đức Chúa Trời” là gì? Đó là sứ điệp mà Đức Chúa Giê-xu rao truyền khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ trên đất “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Mat 4:17, 23); và “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin lành (hay tin nhận Phúc âm)” (Mác 1:15). “Tin Lành này” cũng chỉ về chính mình Đức Chúa Giê-xu là bản chất sâu xa của Tin lành Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho nhân loại (Rô-ma 1:1-3). Đức Chúa Giê-xu là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt để minh chứng về Tin lành của Đức Chúa Trời dành ban cho con người trong sự biến đổi và hồi phục địa vị làm con cái Chúa (Giăng 1:14). Đức Chúa Giê-xu chính là Tin lành vì Ngài có vai trò của Đấng trung bảo để làm nên sự hoà thuận giữa con người với Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 5:18) bởi tội lỗi và sự sa ngã mà con người bị cắt đứt mối tương giao này.

Các môn đồ hiểu về Tin Lành “sẽ được giảng ra khắp đất” theothế giới quan ngày xưa chỉ về toàn bộ lãnh địa của đế quốc Rô-ma trong quan niệm “bốn góc đất” (trái đất là mặt phẳng hình vuông) chứ chưa phải là toàn bộ trái đất chúng ta biết ngày nay. Chính vì thế mà Hội thánh đầu tiên từng có quan điểm là Chúa Giê-xu sẽ tái lâm ngay trong thời của các sứ đồ còn sống và đang rao giảng Tin lành. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có thể hiểu và mở rộng lãnh địa “khắp đất” mang ý nghĩa là khắp địa cầu, mọi người đều sẽ được nghe về Tin lành cứu rỗi. Chúng ta không biết đó là vùng đất nào vì trái đất hình địa cầu tròn. Đức Chúa Giê-xu cũng không hứa là toàn thể nhân loại trên địa cầu này sẽ tin Chúa hết, nhưng Ngài hứa: cho đến một thời điểm Tin lành về Nước Đức Chúa Trời sẽ “được giảng ra” khắp nơi để làm chứng cho muôn dân, muôn nước. Và thời điểm ấy sẽ là ngày Chúa Giê-xu tái lâm. 

Kết luận

Bạn thân mến, Đức Chúa Giê-xu từ trời đã đến thế gian và Ngài là Cứu Chúa cho ai bằng lòng tiếp nhận Ngài, đây là điều chắc chắn. Và Chúa hứa Ngài sẽ trở lại thế giới này cách vinh quang, đây là niềm hy vọng có căn cứ và lời chứng từ chính Chúa truyền rao, chúng ta không nên nghi ngờ mà mất đức tin. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại con cái Chúa sẽ đối diện với hoạn nạn, thử thách, vì vậy chúng ta cần phải bền lòng vững chí nơi chính mình Ngài.

Có khi nào bạn nản lòng, thoái chí và có nhiều thắc mắc khi chờ đợi hoài chưa thấy Chúa tái lâm? Thậm chí xung quanh bạn có nhiều người đánh mất niềm tin lạc hướng theo tà giáo và bội đạo khi cơn bách hại lớn hơn xảy ra? Sở dĩ Chúa chưa tái lâm vì Ngài đang muốn chờ và thêm cơ hội cho những ai chưa nghe Tin lành cứu rỗi; hay dành thêm ân điển cho người còn đang chần chờ chưa tin quyết. Hãy thêm lời cầu nguyện và sốt sắng để ra đi rao giảng Tin lành, ra sức làm chứng cho muôn dân, muôn nước. Khi Tin Lành đã giảng ra khắp đất là dấu hiệu cuối cùng cho ngày Chúa tái lâm.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, nguyện xin Ngài giúp chúng con cứ trung tín luôn cho đến ngày Chúa trở lại để tiếp rước chúng con. Xin cho chúng con bền chí cho đến cuối cùng để nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn trong cả thân, hồn, linh chứ không phải chỉ là linh hồn mà thôi.

Lạy Chúa, xin giúp con sống trong tinh thần chờ đợi ngày Chúa trở lại và luôn làm chứng về Tin Lành cứu rỗi của Ngài cho đến lúc Ngài đến. Cảm tạ Chúa, Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like