Home Dưỡng Linh Cách Sử Dụng Tiền Bạc Hiệu Quả Nhất

Cách Sử Dụng Tiền Bạc Hiệu Quả Nhất

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.” (Lu-ca 16:9)

Cách sử dụng tiền bạc tốt nhất là dùng nó để đem người khác vào Thiên Đàng.

Lu-ca 16:9 là câu Kinh Thánh mà hầu hết mọi người không hiểu. Chúa Jesus phán: “Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời.”

Chúa Jesus nói điều đó, như người quản gia khôn khéo làm bạn để nhờ vả sau này, bạn cần sử dụng một phần tiền bạc của mình để kết bạn với những người mà bạn sẽ gặp đời đời trên Thiên Đàng và những người sẽ chào đón khi bạn bước vào Thiên Đàng.

Ngài không nói bạn mua “vé” vào Thiên Đàng, vì bạn không thể. Chúa Jesus đã trả hết trên thập tự giá. Ngài không nói bạn mua sự cứu rỗi, vì bạn không thể. Sự cứu rỗi là món quà được ban cho bởi ân điển.

Chúa Jesus bảo bạn sử dụng tiền bạc để xây dựng tình bạn còn lại đời đời. Khi bạn dùng tiền bạc để giúp người khác gặp Chúa, bạn đã kết bạn đời đời và bạn sẽ nhận phần thưởng cho cõi đời đời.

Một ngày nào đó bạn sẽ qua đời. Hãy hình dung khi bạn đến Thiên Đàng, sẽ có hàng trăm người đứng ở cửa, vỗ tay, hoan hô và nói: “Chúng tôi mong đợi bạn lâu nay!  Chúng tôi có mặt ở đây vì bạn đã dùng tiền bạc để rao giảng Tin Lành. Chúng ta sẽ là bạn của bạn suốt đời…, không, mãi mãi, vì chúng tôi mắc nợ bạn. Nếu bạn không sử dụng tiền bạc như cách bạn đã dùng, chúng tôi đã không biết được cách nào để được vào Thiên Đàng.”

Bạn có đang sử dụng phần nào tiền bạc cho những mục đích tương tự không? Có người nào được vào Thiên Đàng vì cớ bạn không? Vì cách bạn sử dụng tiền bạc?

Khi bạn mua một quyển Kinh Thánh và tặng cho một người nào đó không có Kinh Thánh, bạn đã để dành của cải trên Thiên Đàng. Khi bạn tài trợ một chương trình truyền giảng Tin Lành khắp thế giới, bạn đã để dành của cải trên Thiên Đàng. Khi bạn giúp xây nhà thờ, bạn đã để dành của cải trên Thiên Đàng. Đó là cách sử dụng tiền bạc hiệu quả nhất và tốt nhất.

Bạn không đem theo tiền bạc với mình lên Thiên Đàng, nhưng bạn có thể gởi lên đó trước bằng cách đầu tư vào những người sẽ lên Thiên Đàng.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like