Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Tin Cậy Nơi Chúa

Ngày 26 – Tin Cậy Nơi Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thánh Thi 109:1-15

Thơ Đa-vít, cho Nhạc Trưởng
1
Lạy Đức Chúa Trời, tôi ca ngợi Ngài,
Xin chớ im lặng.
2
Vì miệng độc ác và gian dối
Đã mở ra chống lại tôi;
Chúng nói nghịch tôi bằng lưỡi dối trá.
3
Chúng bao vây tôi bằng những lời thù ghét;
Chúng tấn công tôi vô cớ.
4
Chúng đã buộc tội tôi dù tôi yêu thương chúng
Và cầu nguyện cho chúng.
5
Chúng lấy điều dữ để báo đáp điều lành cho tôi;
Chúng lấy thù ghét để báo đáp tình thương.
6
Nguyện xin một kẻ ác sẽ xử nó,
Kẻ tố cáo sẽ đứng bên phải nó.
7
Khi bị xét xử, nguyện nó bị định tội;
Nguyện lời cầu nguyện của nó bị kể như tội lỗi.
8
Nguyện ngày tháng đời nó sẽ ngắn đi,
Nguyện kẻ khác sẽ chiếm chỗ của nó.
9
Nguyện con cái nó thành trẻ mồ côi,
Vợ nó sẽ thành người góa bụa.
10
Nguyện con cái nó phải đi lang thang và ăn xin;
Chúng nó phải đi kiếm ăn từ nơi ở đổ nát của chúng.
11
Nguyện chủ nợ tịch thu tất cả tài sản nó;
Nguyện người ngoại quốc cướp mất công lao của nó.
12
Nguyện không ai thương hại nó;
Chẳng ai thương xót con cái mồ côi của nó.
13
Nguyện con cháu nó bị diệt đi;
Tên nó sẽ bị xóa bỏ vào thế hệ thứ hai.
14
Nguyện sự gian ác của tổ tiên nó vẫn còn ghi nhớ trước mặt CHÚA,
Tội lỗi của mẹ nó cũng không được xóa đi.
15
Nguyện các tội lỗi ấy hằng ở trước mặt CHÚA;
Nhưng Ngài xóa bỏ tên họ khỏi mặt đất.

 

SUY GẪM:

C. 1-5 Kẻ thù của Đa-vít ghét ông bởi vì cớ sự nhân từ và tình yêu mà Đức Chúa Trời tuôn đổ trên ông. Kẻ thù tấn công ông bằng cách lập mưu ác bằng các lời nói dối, các câu chuyện mưu mô, bịa đặt về ông. Không có chỗ nào được dự bị để Đa-vít có thể biện luận cho sự trong sạch của mình. Nhưng Đa-vít đã đến với Đức Chúa Trời và cầu nguyện để Đức Chúa Trời báo trả kẻ thù cho ông. Ông kêu lên rằng, “Ngay cả khi tôi bị nguyền rủa, thì tôi sẽ vẫn kêu cầu với Đức Chúa Trời!” và chờ đợi ơn phước của Chúa. Ngay cả khi Chúa Giê-su là Đấng vô tội nhưng khi phải trải qua nhiều đau đớn Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời Cha. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi bạn nghe thấy những tin đồn mà chúng không phải là sự thật làm bạn bị tổn thương? Hãy đừng tự giải quyết nó bằng sức riêng nhưng hãy dâng lên cho Đức Chúa Trời.

C. 5 Kẻ thù lấy dữ trả lành, lấy ghét báo đáp tình thương. Đây là cách của những người chưa kinh nghiệm được sự nhân từ của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Nhưng những Cơ Đốc nhân, là những tội nhân đã được tha thứ, họ được thấy tình yêu của thập tự giá và họ được kinh nghiệm về sự nhân từ của Đức Chúa Trời, những người ấy cần sống một đời sống mà ở đó họ không “…để điều ác thắng mình, nhưng lấy điều thiện thắng điều ác” (Rô-ma 12:21). Lý do mà chúng ta không được thất vọng khi chúng ta làm lành nhưng lại bị báo trả bởi điều ác ấy là bởi vì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đền đáp chúng ta tốt lành (Sáng thế ký 50:20). Có ai đó xây bức tường thành trong vòng cộng đồng của bạn chăng? Cho dù họ có đến với lòng ghen ghét hay gian ác thì bạn hãy đến với họ bằng tình yêu thương và sự nhân từ.

Cầu nguyện Xin Chúa giúp con không do dự khi dâng những người ghét bỏ con lên cho Chúa và con chỉ chuyên tâm cầu nguyện mà thôi.

Bình Luận:

You may also like