Home Tin tức “Thi Vẽ Logo” Cho Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Kỳ 3

“Thi Vẽ Logo” Cho Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Kỳ 3

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chủ đề của đại hội kỳ 3 là “RA ĐI VỚI NĂNG QUYỀN” dựa trên câu Kinh Thánh: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8 – Bản Hiệu Đính).

Để có một logo diễn tả hết được chủ đề và mục đích của Đại Hội, Ban Tổ Chức thực hiện cuộc “Thi Vẽ Logo” và kêu gọi mọi người tham dự. Logo vẽ và saved ở dạng vector hoặc jpg hay png (highest resolution possible). Logo được BTC chọn sẽ được sử dụng cho toàn bộ Đại Hội và tác giả sẽ nhận được phần thưởng là một món quà giá trị hoặc được miễn lệ phí Đại Hội nếu tham dự.

Hạn chót gửi logo là ngày 30/06/2011. Logo dự thi xin gửi về cho Anh Nguyễn Phan Thi, trưởng Ban tổ chức qua email: nguyenphanthi7@yahoo.com.au

Đại hội liên hữu Tin Lành Úc Châu năm 2010


Theo BTC ĐHLHTL Úc Châu kỳ 3

Bài vở cộng tác, góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like