Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – An Ủi Mọi Người Trong Cơn Hoạn Nạn

Ngày 15 – An Ủi Mọi Người Trong Cơn Hoạn Nạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

2Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12

Lời Chào

1 Chúng tôi là Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê, kính gởi Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta và ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.Ctd: và ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa  2 Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

Sự Đoán Xét

3 Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì anh chị em. Đó là điều thật phải lẽ, vì đức tin anh chị em tăng trưởng nhiều và tình yêu thương của tất cả mỗi người đối với nhau cũng gia tăng. 4 Cho nên chúng tôi rất hãnh diện về anh chị em trong các Hội thánh của Đức Chúa Trời vì lòng kiên trì và đức tin của anh chị em trong mọi sự bắt bớ và hoạn nạn mà anh chị em đang chịu.
5
Đó là bằng chứng về sự đoán xét công minh của Đức Chúa Trời để anh chị em được coi như xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời, chính vì nước đó mà anh chị em chịu khổ. 6 Vì Đức Chúa Trời là Đấng chí công, Ngài ắt sẽ lấy hoạn nạn mà báo trả cho những kẻ gây hoạn nạn cho anh chị em. 7 Và cho anh chị em, những kẻ bị hoạn nạn, được nghỉ ngơi cũng như chúng tôi khi Chúa Giê-su từ trời hiện đến cùng với các thiên sứ quyền năng của Ngài trong ngọn lửa hừng 8 để trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời, những kẻ không vâng phục Phúc Âm của Chúa Giê-su chúng ta.Ctd: phúc âm của Đức Giê-su, Chúa chúng ta  9 Họ sẽ bị hình phạt hủy diệt đời đời, bị phân cách khỏi sự hiện diện Nt: mặt  của Chúa và quyền năng vinh quang của Ngài. 10 Vào ngày ấy, khi Ngài đến để được tôn vinh giữa các thánh và được chiêm ngưỡng giữa mọi người đã tin; mà anh chị em là những người trong số đó vì anh chị em đã tin lời chứng của chúng tôi.Ctd: vì anh chị em đã tin lời chứng của chúng tôi cho anh chị em  11 Cho nên chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em để Đức Chúa Trời của chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài, và nhờ năng lực Ngài hoàn tất mọi ước vọng tốt lành cũng như công việc xuất phát từ đức tin.Ctd: công việc do đức tin thúc đẩy  12 Nhờ thế danh Chúa Giê-su chúng ta được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được vinh hiển trong Ngài tùy theo ân sủng của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-su.

 

SUY GẪM:

C. 1,2 Đức Chúa Trời là “Cha chúng ta” và Chúa Giê-su là “Chúa Cứu Thế”. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca có thể chịu đựng mọi sự bắt bớ và hoạn nạn bởi vì họ nhận biết rõ “Đức Chúa Trời Cha” và “Chúa Cứu Thế Giê-su”. Là khởi nguồn của ân sủng và bình an, Đức Chúa Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su chính là nguồn sức mạnh và nền tảng của đời sống chúng ta.

C. 5-10 Đức Chúa Trời hứa sẽ có sự đoán xét công minh. Ngài sẽ báo trả những kẻ gây hoạn nạn cho dân sự của Ngài (c.6,8,9). Và Chúa dùng sự chịu khổ của họ để khiến họ xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời và tưởng thưởng cho sự chịu khổ của họ vào ngày Chúa Giê-su trở lại (c.5,7,10). Chúa đã thiết lập ngày để khôi phục sự công chính; đừng quên điều này trong khi chịu đựng đau khổ và hoạn nạn.

C. 11,12 Cầu nguyện không thôi nghĩa là chúng ta sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa. Hãy bắt đầu ngày hôm nay với ước mong rằng những lời nói, suy nghĩ và hành động của tôi trong mọi thời khắc đều làm vinh hiển Chúa Cứu Thế.

Cầu nguyện Con nguyện sẽ không đánh mất hy vọng ngay cả trong lúc chịu đựng khổ đau và hoạn nạn, sẽ vượt qua với đức tin và tình yêu thương trông mong ngày Chúa quang lâm.

Bình Luận:

You may also like