Home Thánh Kinh Hàng Ngày Cầu Nguyện – Tìm Kiếm Lẽ Thật Và Chiến Thắng Mọi Sự Lừa Dối Của Sa-tan

Cầu Nguyện – Tìm Kiếm Lẽ Thật Và Chiến Thắng Mọi Sự Lừa Dối Của Sa-tan

by Christianstt.com
30 đọc

“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”Gia-cơ 4:7 

Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu ví Sa-tan là “cha sự nói dối”, kẻ reo vào tâm trí những điều dối trá, khiến chúng ta suy nghĩ hoặc hành động bất khiết; ghen ghét và nghi ngờ. Nhưng tạ ơn Chúa Giê-xu vì chính sự chết của Ngài đã giải phóng và đem chúng ta ra khỏi sự trói buộc của ma quỷ.

Một khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, Sa-tan không còn quyền gì trên thân thể bạn nữa, tất cả những gì nó có thể làm là lừa dối bạn. Thật tuyệt vời vì Chúa ban cho con cái Ngài quyền năng chống trả ma quỷ bởi sự trông cậy nơi Ngài. Hãy tìm kiếm Lẽ Thật và mặc lấy mọi khí giới của Chúa để địch lại mưu kế của Sa-tan với lời cầu nguyện dưới đây:

Thưa Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng thánh khiết!

Tạ ơn Ngài vì những phước hạnh dư dật của Ngài tuôn tràn liên tục trên con và gia đình con. Con bước vào sự hiện diện của Ngài buổi sáng hôm nay dâng lời ngợi khen, tôn vinh Danh Xưng quyền năng và cao quý của Ngài.

Chúa ơi, vũ khí mạnh nhất của Sa-tan đó là những lời nói dối, con cầu nguyện xin Ngài giúp con chiến thắng sự lừa dối của ma quỷ và tìm kiếm Lẽ Thật của Ngài.

Kẻ thù sẽ không ngừng tấn công con bằng những kế hoạch gian ác, quỷ quyệt và cố gắng khiến con tin vào những sự dối trá. Nhiều lúc, những suy nghĩ chúng reo vào đầu con thật quá dễ tin đến nỗi khiến con có chiều hướng nghĩ về những điều tiêu cực thay vì nghĩ về những gì Chúa đã sắm sẵn cho con. Xin tha thứ cho sự yếu đuối trong tư tưởng con khiến cho ma quỷ nhân dịp.

Cha ơi xin giúp con, để kể từ ngày hôm nay, con sẽ loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực, xấu xa mà Sa-tan reo vào tâm trí con. Xin Chúa kiểm soát tâm trí của con, để phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì con sẽ nghĩ đến (Phi-líp 4:8). Con công bố rằng: bởi huyết của Chúa Giê-xu, bởi Lẽ thật của Ngài và Lời làm chứng của con, con sẽ đánh bại mọi kế hoạch của kẻ thù.

Con cầu nguyện rằng tất cả mọi vũ khí của kẻ thù được hình thành để chống lại con đều sẽ bị hư hoại và không có khả năng làm hại đến linh hồn con. Vì Hơi của Đức Giê-hô-va thổi giục (Ê-sai 59:19), đánh đổ mọi đồn lũy của kẻ thù. Chúng sẽ hoảng sợ và bị tiêu diệt!

Xin giúp con đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an làm giày dép, lấy đức tin làm thuẫn, đội mão trụ của sự cứu chuộc và cầm chắc gươm của Thánh Linh chính là Lời của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:14-17) để chiến đấu và đem vinh hiển về cho Ngài.

Con cầu nguyện xin sự bảo vệ và gìn giữ của Chúa trong mọi ý tưởng, suy nghĩ, hành động của không chỉ một mình con nhưng cả trên những người thân trong gia đình con và những người anh em trong Chúa của con. Xin ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài để chúng con hiểu biết Lẽ Thật của Ngài. Vì chỉ có Lời Chúa, là Lời sống và linh nghiệm, mới có đủ quyền năng bảo vệ chúng con khỏi sự lừa dối của ma quỷ.

Tạ ơn Ngài, là Chúa, là Vua Vinh hiển đời đời! Con công bố rằng con là con của Đức Chúa Trời Tối Cao. Con tuyệt đối khước từ mọi lời nói dối của ma quỷ. Và con lựa chọn tôn cao Ngài.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————–

Ê-sai 59:19 “Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên; vì Ngài sẽ đến như sông tràn đầy dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi giục.”

Giăng 8:31-32 “Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta; các ngươi sẽ biết Lẽ Thật, và Lẽ Thật sẽ buông tha các ngươi.”

Ê-phê-sô 6:14-17 “Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.”

Khải-huyền 12:10-11 “Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.con

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like