Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Của Lễ Hàng Năm (1)

Ngày 25 – Của Lễ Hàng Năm (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 28:16-31

Lễ Vượt Qua

16 Giữ Lễ Vượt Qua của CHÚA ngày mười bốn tháng giêng. 17 Từ ngày mười lăm, người ta sẽ dự lễ, ăn bánh không men trong bảy ngày. 18 Vào ngày thứ nhất, các con phải tập họp lại thờ phượng CHÚA và không ai được làm việc hằng ngày của mình. 19 Dâng cho CHÚA một tế lễ thiêu, lễ vật gồm hai con bò tơ đực, một con chiên đực và bảy con chiên đực một tuổi, không vết tích. 20 Chung với mỗi con bò, dâng một lễ vật ngũ cốc gồm ba kí bột mì mịn trộn với dầu. Với con chiên đực, hai kí. 21 Với mỗi chiên con, một kí. 22 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho các ngươi. 23 Đấy là các lễ vật phải dâng ngoài tế lễ thiêu thường xuyên vào buổi sáng. 24 Trong bảy ngày, mỗi ngày đều phải dâng tế lễ thiêu như thế, dùng lửa dâng lên, có mùi hương đẹp lòng CHÚA. Các lễ vật đó được dâng ngoài các tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ quán. 25 Vào ngày thứ bảy cũng phải tập họp lại thờ phượng CHÚA, không ai được làm công việc hằng ngày của mình.

Lễ Các Tuần

26 Vào ngày hoa quả đầu mùa, ngày thứ nhất trong lễ Các Tuần, khi dâng lên CHÚA ngũ cốc mới thu hoạch, các con phải tập họp lại thờ phượng CHÚA, không ai được làm công việc thường ngày của mình. 27 Dâng hai con bò tơ đực, một con chiên đực và bảy con chiên một tuổi làm tế lễ thiêu dâng lên có mùi hương đẹp lòng CHÚA. 28 Chung với mỗi con bò, dâng một lễ vật ngũ cốc gồm ba kí bột mì mịn trộn với dầu. Với con chiên đực, hai kí. 29 Với mỗi chiên con, một kí. 30 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho các ngươi. 31 Các lễ vật này cùng với các lễ quán phải dâng ngoài tế lễ thiêu thường xuyên, lễ dâng ngũ cốc và lễ quán. Phải dâng những sinh vật không vết tích.

 

SUY GẪM:

C. 25,26 Đức Chúa Trời phán rằng không được làm các công việc thường lệ trong suốt kỳ Lễ Vượt Qua (Lễ Bánh Không Men), cũng như trong Lễ Các Tuần giống như ngày Sa-bát vậy. Điều này biểu trưng cho sự “yên nghỉ” khỏi cuộc sống nô lệ đối với tội lỗi và minh chứng rằng không có mùa gặt hay thành quả nào ra từ công việc riêng của chúng ta cả, song tất cả đều từ Chúa. Tạ ơn Chúa về mọi bông trái từ những nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay.

C. 16-25 Lễ Vượt Qua bày tỏ “huyết của Đấng Christ”, “huyết của Chiên Con” mà người Y-sơ-ra-ên đã bôi lên phía trên và hai bên khung cửa trong buổi tối ra khỏi đất Ai-cập hầu cho các con trai đầu lòng khỏi chết (Mat 26:28, I Cor 5:7). Ngày nay chúng ta cũng phải chuẩn bị cho kỳ Lễ Vượt Qua thuộc linh và chia sẻ lời chứng về sự cứu rỗi, giống như dân Y-sơ-ra-ên đã xem Lễ Vượt Qua như một cơ hội để học về đức tin.

C. 26-31 Trong suốt Lễ Các Tuần, vào ngày hoa quả đầu mùa, dân Y-sơ-ra-ên tạ ơn về mùa gặt và dâng của lễ đưa qua đưa lại về những bông trái đầu tiên bằng cách đưa qua đưa lại hai ổ bánh được làm từ bột mịn (Lê-vi 23:15-21). Đây là của lễ tạ ơn để xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là Chúa của trái đất, và để tạ ơn Chúa về sự quan phòng của Ngài trên mọi lĩnh vực của đời sống cá nhân. Ngày nay, mọi điều tôi được ban cho đều bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Bởi đó, hãy tìm kiếm những điều có thể dâng lời ngợi khen trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống tôi và suy gẫm cách nào có thể làm vinh hiển Chúa bằng một của lễ tạ ơn.

Cầu nguyện Con tạ ơn Chúa Giê-su Chirst chúng con về ân điển cứu rỗi của Ngài. Chính Ngài đã cứu con khỏi tội và cho con được tự do.

Bình Luận:

You may also like