Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Các Của Lễ

Ngày 24 – Các Của Lễ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 28:1-15

Tế Lễ Hằng Ngày

1 CHÚA phán bảo Môi-se 2 truyền cho dân Y-sơ-ra-ên lệnh này: “Phải cẩn thận dâng lên ta đúng kỳ hạn các lễ vật thức ăn dùng lửa dâng lên, có mùi thơm đẹp lòng Ta.” 3 Con bảo họ: Đây là lễ thiêu dùng lửa dâng lên CHÚA: Mỗi ngày dâng tế lễ toàn thiêu thường xuyên, gồm hai hiên đực một tuổi không tì vết. 4 Dâng một con vào buổi sáng, một con vào buổi tối, 5cùng với lễ vật ngũ cốc gồm một kí bột mì mịnNt: Một phần mười ê-pha  trộn với một lít dầu ô-liu giã bằng cối.Nt: Một phần tư hin  6 Đây là tế lễ thiêu thường xuyên đã được ấn định tại núi Si-nai, là một tế lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. 7 Cũng dâng chung với chiên một lễ quán, gồm một lít rượu; đổ rượu ra trên bàn thờ trước mặt CHÚA. 8 Vào lúc chạng vạng tối cũng dâng một con chiên cùng với lễ vật ngũ cốc và lễ quán giống như lễ buổi sáng. Đây là tế lễ dùng lửa dâng lên, có mùi hương đẹp lòng CHÚA.

Tế Lễ Ngày Sa-bát

9 Mỗi ngày Sa-bát, dâng tế lễ thiêu gồm hai con chiên đực một tuổi, không vết tích, cùng với lễ quán và lễ dâng ngũ cốc, gồm hai kí bột mì mịn trộn với dầu. 10 Đây là tế lễ thiêu dâng ngày Sa-bát, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên và lễ quán.

Tế Lễ Hằng Tháng

11 Mỗi đầu tháng, dâng tế lễ thiêu cho CHÚA gồm hai con bò tơ đực, một con chiên đực và bảy con chiên đực một tuổi, không vết tích. 12 Lễ vật ngũ cốc gồm bột mì trộn với dầu: dâng ba kí chung với mỗi con bò, hai kí chung với mỗi con chiên đực và một kí chung với mỗi con chiên con. Đây là tế lễ toàn thiêu, dùng lửa dâng lên, có mùi hương đẹp lòng CHÚA. 13 Với con chiên đực, dâng một lễ vật ngũ cốc gồm một kí bột mì mịn. Đây là tế lễ thiêu, dùng lửa dâng lên, có mùi hương đẹp lòng CHÚA. 14 Chung với mỗi con bò, dâng một lễ quán gồm hai lít rượu. Với con chiên đực, dâng 1.20l rượu. Với mỗi con chiên con, một lít rượu. Đây là lễ thiêu dâng hằng tháng trong năm. 15 Ngoài tế lễ thiêu dâng thường xuyên hằng ngày với lễ quán, dâng lên CHÚA một con dê đực để làm tế lễ chuộc tội.

 

SUY GẪM:

C. 1,2 Những từ “dâng lên Ta… có múi thơm đẹp lòng Ta” cho thấy Đức Chúa Trời chính là chủ thể để dân sự dâng của tế lễ. Một cách cụ thể, của lễ làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải người dâng của lễ. Mục đích của việc dâng tế lễ là làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

C. 9,10 Mỗi ngày Sa-bát họ đều dâng một của lễ. Ngày Sa-bát là để nhớ công cuộc sáng tạo trời đất của Đức Chúa Trời, để tạ ơn Ngài (Xuất 20:11) và để kỷ niệm ngày giải phóng khỏi ách nô lệ tại Ai-cập (Phục 5:15). Chúng ta có kỷ niệm ngày chiến thắng, ngày Đấng Christ phục sinh, giữ Ngày Của Chúa, kinh nghiệm mối thông công với Đức Thánh Linh và sự chiến thắng thông qua lễ thờ phượng?

C. 11-15 Vào ngày đầu tiên hàng tháng, dân sự phải dâng một của lễ. Như vậy, họ được chuộc khỏi những tội lỗi của tháng cũ và làm quyết định cũng như cam kết cho tháng mới. Thái độ tấm lòng của chúng ta khi bắt đầu một tháng mới như thế nào? Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta khởi đầu một ngày mới của ân điển và tiếp tục tiến lên.

Cầu nguyện Nguyện để chúng con trung tín với đời sống có đức tin đơn sơ của một Cơ đốc nhân để dâng của lễ trong các buổi nhóm thờ phượng.

Bình Luận:

You may also like