Home Dưỡng Linh Sợ Bị Khước Từ? Hãy Nghĩ Đến Đời Sau

Sợ Bị Khước Từ? Hãy Nghĩ Đến Đời Sau

by Rick Warren
30 đọc

“Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ?” (Ê-sai 51:12)

Một cách để chiến thắng nỗi sợ bị khước từ là giữ quan điểm đúng. Bạn có thể lắng nghe các quan điểm của người khác, nhưng đừng bao giờ đánh giá quá cao điều họ nói.

Trong câu Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay, Ê-sai nói rằng cuộc đời của chúng ta trên Đất là tạm thời, vậy tại sao lại sợ quan điểm của người khác? Những người khác không phải là Chúa, và quan điểm của họ dù sao sẽ không còn mãi. Bí quyết để thành công là duy trì quan điểm của bạn.

Ê-sai nói nếu loài người hạ thấp bạn, đừng lo về điều đó. Chúa là Đấng quan phòng. Đừng cho rằng sự phán xét của họ luôn đúng và từ Chúa mà đến. Bạn không phải chấp nhận chỉ trích của ai đó một cách máy móc. Bạn nên xem thử nó có đáng không.

Tại sao tôi nói điều này? Vì khi sự chấp thuận của con người trở thành điều tối quan trọng với bạn, bạn đang đặt mình vào nỗi sợ bị khước từ.

Kinh Thánh nói, “Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao?  Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31)  Nếu bạn nhận ra Chúa vùa giúp bạn nhiều như thế nào, nó sẽ cho bạn khả năng đứng vững trước sự khước từ nặng nề.

Với vài người, tất cả những gì quan trọng là sự nổi tiếng, thanh danh, hay sự tán thưởng. “Người khác nghĩ gì về tôi? Tôi trông như thế nào với mọi người? Ấn tượng là tất cả!”

Nếu bạn sống theo cách đó, bạn đang lệ thuộc vào sự phán xét của mọi người. Nếu họ nghĩ tôi là kẻ thua cuộc, tôi hẳn là kẻ thua cuộc! Nếu họ nghĩ tôi là kẻ ngốc, tôi hẳn là kẻ ngốc! Tôi không muốn sống như vậy – bạn thì sao?

Chúa không bao giờ định cho bạn sống như thế. Ngài nói, “Con lắng nghe họ vì điều gì? Họ chỉ là con người. Ta mới quan trọng. Họ sẽ trở nên như cỏ.” 

Phao-lô nói mục tiêu của đời ông là làm vừa lòng Đức Chúa Trời, không phải con người: “Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời?  Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng?  Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.” (Ga-la-ti 1:10)

Ông nói tôi có một lựa chọn. Tôi có thể chọn hoặc sẽ sống để được Chúa tán thưởng hoặc được loài người tán thưởng.

Bạn muốn làm vừa lòng ai hơn? Đám đông hay Chúa? Phao-lô nói rằng bạn không thể tìm cách làm vừa lòng cả hai một lúc. Bạn phải quyết đinh bạn muốn gây ấn tượng cho ai. Hãy nhớ sự tán thưởng của ai rồi sẽ “trở nên như cỏ.”

Chúa vùa giúp bạn và Ngài muốn bạn thành công!

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like