Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 97: Chúng Ta Có Chơi Đàn Cầm và Ngợi Khen Chúa Mọi Lúc Trên Thiên Đàng Không?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 97: Chúng Ta Có Chơi Đàn Cầm và Ngợi Khen Chúa Mọi Lúc Trên Thiên Đàng Không?

30 đọc

Nhiều người có những ý tưởng ngớ ngẩn về thiên đàng. Họ nghĩ rằng thiên đàng không có gì ngoài những đám mây trắng bồng bềnh. Họ nghĩ mọi người sẽ có cánh to, trắng và sẽ bay lên và ngồi trên mây. Họ sẽ ngồi đó và dành trọn thời gian để chơi đàn cầm và hát. Con có thể hi vọng rằng đây chỉ là tưởng tượng của ai đó. Vì đây không phải là những gì con thích làm mãi. Đúng rồi, đây chỉ những phỏng đoán của một số người.

Kinh Thánh có nói về một số tín hữu chơi đàn cầm trên thiên đàng. “Những kẻ … nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời.  Chúng hát … bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật!” (Khải huyền 15:2-3).

Kinh Thánh cũng nói về ngợi khen Chúa với đàn cầm. “Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (Thi thiên 98:5). Nhưng hầu hết mọi người đều không biết chơi đàn hạc. Nếu thế thì hàng triệu người chơi đàn một lúc sẽ tạo nên một thứ âm thanh kinh khủng.

Sứ đồ Giăng viết rằng, “Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con. Vả, hết thảy thiên sứ đứng vòng chung quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sanh vật, sấp mặt xuống trước ngôi, và thờ lạy Đức Chúa Trời” (Khải huyền 7:9-11).

Sau khi đọc đoạn này, một số người nghĩ rằng tất cả mọi người ở trên thiên đàng lúc nào cũng đứng xung quanh ngai của Chúa, ngợi khen Ngài. Họ nghĩ như vậy bởi vì họ không đọc Kinh Thánh cẩn thận.

Có lẽ những buổi nhóm lại quanh ngai Chúa như vậy chỉ diễn ra vào những dịp đặc biệt. Mọi người sẽ không nhóm lại đông như thế mọi lúc. Giê-ru-sa-lem trên trời là một nơi rất lớn. Nơi đó có đầy những hoạt động thú vị và vui vẻ. Bên cạnh đó, khi con thấy Chúa mặt đối mặt trên thiên đàng, con sẽ không thấy chán khi ngợi khen Chúa. Chúa thật đẹp đẽ. Ngợi khen Ngài sẽ mang đến cho con niềm vui lớn. Có thể con sẽ rất khó có thể rời mắt khỏi Ngài.

*****

Nếu Chúa đẹp và tuyệt vời như vậy thì được chiêm ngưỡng Ngài sẽ như thế nào?

Đàn cầm có phải là nhạc cụ duy nhất trên thiên đàng không? Tại sao con nghĩ như vậy?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like