Home Dưỡng Linh Đức Tin Làm Gì Cho Những Ước Mơ Của Bạn

Đức Tin Làm Gì Cho Những Ước Mơ Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Xin vinh quang quy về Đức Chúa Trời; với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước.” (Ê-phê-sô 3:20- KTHĐ)

Đức tin biến những giấc mơ đến từ Chúa trở thành hiện thực. Chẳng có gì xảy ra cho đến khi có người bắt đầu mơ ước!

Kinh Thánh cho biết có rất nhiều người có ước mơ đến từ Chúa. Áp-ra-ham mong ước trở thành tổ phụ của một dân tộc vĩ đại. Môi-se mong ước đưa dân sự Chúa đến tự do. Giô-sép thì lại mong ước giải cứu dân tộc và chính gia đình mình. Xuyên suốt Kinh Thánh, có đủ hạng người được linh cảm qua những giấc mơ, như Đa-ni-ên, Phao-lô và Đa-vít.

Ê-phê-sô 3:20 có chép: “Xin vinh quang quy về Đức Chúa Trời; với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước. (Ê-phê-sô 3:20 – KTHĐ)

Vậy nên, nếu có một câu Kinh Thánh nào giống như một “ngân phiếu trắng” (bạn có thể điền vào những gì bạn muốn), thì đó chính là câu Kinh Thánh trên. Đức Chúa Trời có đủ năng quyền thực hiện vượt trổi hơn cả những gì chúng ta cầu xin. Bạn ngại, không dám cầu xin Chúa điều gì? Ngài còn có thể thực hiện vượt quá điều bạn ước ao nữa.

Tôi không biết bạn thì sao, còn tôi vốn là người có ước mơ khá lớn. Tôi có thể nghĩ về một vài ước mơ khá vĩ đại trong đời mình. Chúa phán với tôi rằng, “Hỡi Warren! Hãy nghĩ đến điều gì vĩ đại nhất mà con hằng ao ước, điều vĩ đại nhất mà con nghĩ Ta ắt sẽ thực hiện được trong cuộc đời con. Xem này! Ta có thể hoàn thành nó cho con đó.”

Giả sử nếu có những giọt nước mắt trên Thiên Đàng, thì đơn giản đó là vì chúng ta đến đó và thấy được tất cả mọi điều mà chúng ta lẽ ra đã hoàn thành nếu chúng ta chỉ cần tin cậy Chúa thêm chút xíu nữa thôi. Đối với tôi thì đó sẽ là Địa ngục! Địa ngục đối với tôi khi thấy mọi việc mà tôi lẽ ra đã có thể hoàn thành và có thể trở nên, với tư cách là một người chồng, người cha, người bạn, và là một mục sư nếu tôi đã tin cậy nơi Chúa hơn một chút.

Tuy nhiên, ở Thiên Đàng sẽ không có nước mắt, và bây giờ Chúa ban cho bạn mọi thứ bạn cần để bạn hoàn thành điều mà Ngài đã hoạch định cho bạn. Tôi thách thức bạn hãy có ước mơ lớn về các mối quan hệ của bạn, về hôn nhân của bạn, về gia đình bạn, về nghề nghiệp của bạn, và về mục vụ của bạn đối với người khác nữa. Đức tin của bạn có thể biến những ước mơ đó trở thành hiện thực, bởi vì Chúa là Đấng có thể thực hiện vượt trổi hơn những điều chúng ta cầu xin và thậm chí mơ ước.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like