Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Con Đường Của Ba-la-am Bị Ngăn Chặn

Ngày 15 – Con Đường Của Ba-la-am Bị Ngăn Chặn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 22:21-35

Con Lừa Của Ba-la-am

21 Ba-la-am dậy sớm, thắng yên lừa, ra đi với các sứ giả Mô-áp. 22 Nhưng việc ông đi làm cho Đức Chúa Trời giận. Thiên sứ của CHÚA đứng trên đường ngăn cản ông. Ba-la-am cưỡi lừa, có hai người đầy tớ đi theo. 23 Khi con lừa thấy thiên sứ CHÚA đứng trên đường, tay cầm kiếm tuốt trần, nó đi tẻ xuống ruộng. Ba-la-am đánh nó, bắt nó trở lại trên đường.
24
Thiên sứ CHÚA đến đứng tại một khúc đường giữa hai vườn nho, hai bên đường đều có tường. 25 Lừa thấy thiên sứ CHÚA liền đứng nép mình vào tường, làm kẹt chân Ba-la-am, nên ông lại đánh nó. 26 Thiên sứ CHÚA đi tới đứng tại một nơi rất hẹp, không có chỗ để trở mình phía nào cả. 27 Thấy thiên sứ CHÚA, lừa nằm mọp xuống, Ba-la-am nổi giận lấy gậy đánh nó. 28 CHÚA mở miệng con lừa, nó nói với Ba-la-am: “Tôi có làm gì mà ông đánh tôi đến ba lần?” 29 Ba-la-am đáp: “Vì mày sỉ nhục ta. Nếu có kiếm trong tay, ta đã giết mày rồi.” 30 Lừa lại hỏi Ba-la-am: “Tôi có phải là lừa ông vẫn cưỡi từ trước tới nay không? Tôi có thường hành động thế này không?” Ông đáp: “Không.” 31 Bấy giờ, CHÚA mở mắt Ba-la-am, ông thấy thiên sứ CHÚA đứng trên đường, tay cầm kiếm tuốt trần. Ông vội cúi đầu, úp mặt xuống đất. 32 Thiên sứ CHÚA hỏi: “Tại sao ngươi lại đánh con lừa ba lần? Ta đến đây ngăn cản ngươi vì ngươi đi theo con đường tà. 33 Con lừa thấy ta, nên nó tránh ta ba lần. Nếu nó không tránh, ta đã giết ngươi và để cho nó sống.” 34 Ba-la-am nói với thiên sứ CHÚA: “Tôi đã phạm tội. Tôi đã không biết thiên sứ đứng trên đường để ngăn cản tôi. Nếu thiên sứ không vừa ý, bây giờ tôi xin quay về.” 35 Thiên sứ của CHÚA bảo Ba-la-am: “Cứ đi với họ, nhưng ngươi chỉ được nói lời nào ta bảo ngươi nói.” Vậy Ba-la-am tiếp tục đi với các sứ giả của Ba-lác.

 

SUY GẪM:

C. 31-33 Qua con lừa, Đức Chúa Trời chỉ ra lỗi của Ba-la-am và quở trách ông. Đức Chúa Trời đến với chúng ta cả khi chúng ta làm những quyết định sai trong sự tham lam và cố tiến hành công việc. Hãy nhìn xem ân sủng của Chúa, đã mở miệng một con vật vốn không biết nói để thức tỉnh tấm lòng Ba-la-am và thay đổi hoạch định của ông. “Con lừa” Đức Chúa Trời sai đến với tôi ngày hôm nay là gì ngõ hầu tôi sẽ không đi vào đường bất chính?

C. 23-30 Ba-la-am, người “vì lợi lộc tự chuốc cho mình lỗi lầm” (Giu-đe 1:11) đã mù quáng bởi lòng tham mà không thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nói về Ba-la-am là kẻ “tham lợi tiền công gian ác đã bị quở trách vì việc làm sai trái” (II Phi 2:14-16). Ông cầu hỏi ý muốn Chúa một lần nữa vì tham tiền (c. 19). Khi mắt chúng ta bị che phủ bởi lòng tham, chúng ta sẽ không thấy Đức Chúa Trời hoặc không hiểu được Lời Ngài, và có thể chúng ta cứ đeo đuổi ý riêng của mình một cách ương ngạnh.

C. 34,35 Ba-la-am xưng nhận tội lỗi trước thiên sứ của Đức Chúa Trời và nói với thiên sứ rằng ông không nhận ra thiên sứ đang đứng giữa đường cản lối ông. Dù Ba-la-am đã gặp Chúa, tương giao với Chúa, nghe mạng lệnh của Chúa một cách rõ ràng, ông vẫn không nhận ra con đường Ngài căm ghét. Khi tôi suy gẫm Lời Chúa hàng ngày, tôi có thất bại trong việc nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời vì tôi đã cương quyết đi đường riêng một cách bướng bỉnh?

Cầu nguyện Lạy Chúa, con muốn cầu nguyện giống như Chúa Giê-su rằng: “Xin cho ý Cha được nên, chứ không theo ý con”.

Bình Luận:

You may also like