Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Con Rắn Đồng Và Sự Đắc Thắng

Ngày 12 – Con Rắn Đồng Và Sự Đắc Thắng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 21:1-20

Tiêu Diệt A-rát

1 Khi Vua A-rát, người Ca-na-an ở phía nam nghe tin người Y-sơ-ra-ên đang tiến đến theo đường đi A-tha-rim, liền kéo ra tấn công, bắt sống được mấy người. 2 Lúc ấy, người Y-sơ-ra-ên thề nguyện với CHÚA: “Nếu Chúa cho chúng tôi chiến thắng dân này, chúng tôi sẽ tận diệt các thành ấy của họ.” 3 CHÚA nhậm lời cầu nguyện của người Y-sơ-ra-ên, cho họ chiến thắng Ca-na-an. Họ tận diệt quân thù, tàn phá các thành, và đặt tên nơi này là Họt-ma.

Nghĩa là tận diệt

Con Rắn Đồng

4 Từ núi Hô-rơ, họ đi vòng về hướng Biển Đỏ để tránh đất Ê-đôm, và vì thế, nhân dân mất lòng kiên nhẫn. 5 Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời, nói nghịch Môi-se, rằng: “Sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập để chết trong sa mạc này? Ở đây chẳng có bánh, chẳng có nước. Và chúng tôi đã chán ngấy loại bánh đạm bạc này!” 6 CHÚA sai rắn lửa đến, cắn nhiều người chết. 7 Người ta đến nói với Môi-se “Chúng tôi có tội vì đã nói xúc phạm đến CHÚA và ông. Xin ông cầu CHÚA để Ngài đuổi rắn đi.” Môi-se cầu thay cho nhân dân. 8 CHÚA phán bảo Môi-se: “Làm một con rắn lửa, đem treo trên một cây trụ. Người bị rắn cắn khi nhìn đến nó thì được sống.” 9 Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng, đem treo trên một cây trụ. Ai bị rắn cắn, nhìn lên con rắn đồng đều được thoát chết.

Đường Đi Mô-áp

10 Người Y-sơ-ra-ên lại ra đi, và dừng chân cắm trại tại Ô-bốt. 11 Đi từ Ô-bốt, họ cắm trại tại Y-giê A-ba-rim trong sa mạc, về phía đông Mô-áp. 12 Từ đó ra đi, họ cắm trại tại thung lũng Xê-rết. 13 Tiếp tục ra đi, họ cắm trại trong sa mạc, bên kia sông Ạt-nôn; sa mạc này lan rộng đến lãnh thổ người A-môn. Sông Ạt-nôn là biên giới xứ Mô-áp, nằm giữa Mô-áp và lãnh thổ người A-môn. 14 Vì thế trong sách chiến trận của CHÚA có ghi: “Na-hép ở Su-phơ và các thung lũng, sông Ạt-nôn và triền thung lũng 15 Chạy dài đến thành A-rơ, lượn quanh biên giới Mô-áp.” 16 Từ đó, họ tiếp tục đi đến Bê-e, Nghĩa là giếng nước và nơi đây CHÚA phán bảo Môi-se: “Tập họp nhân dân lại, Ta sẽ cho họ nước uống.” 17 Và người Y-sơ-ra-ên ca lên như sau: “Trào nước lên, hỡi giếng cho ta lên tiếng, hát ca18 Giếng vua khơi, các nhà quý tộc đào, đào bằng gậy, khơi bằng cây phủ việt.” Rồi họ từ sa mạc đi đến Ma-tha-na. 19 Từ Ma-tha-na họ đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên đến Ba-mốt; 20 từ Ba-mốt đến thung lũng ở trong địa phận Mô-áp, tới đỉnh núi Phích-ga, và từ đấy nhìn thấy khắp sa mạc.

 

SUY GẪM:

C. 1-3 Dân Y-sơ-ra-ên thề trước Chúa rằng một khi Ngài giải cứu họ khỏi chiến tranh, họ sẽ “tiêu diệt hoàn toàn các thành phố của họ” và dâng tất cả chiến lợi phẩm lên Chúa. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu xin của họ và ban cho họ sự chiến thắng. Đây cũng là một chiến thắng trước thất bại trong quá khứ của Y-sơ-ra-ên (14:39-45) khi họ bị địch quân Ca-na-an đuổi chạy về tận Họt-ma lúc cố lên núi mà không có Đức Chúa Trời đi cùng. Chiến trận của những người tin cậy Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng đáp lời cầu xin của họ, và lời kết ước của dân sự hứa dâng bông trái thắng lợi một cách hoàn toàn lên Chúa là luôn gia tăng trong đời sống tôi ngày hôm nay, cũng giống như cuộc chinh phục xứ Ca-na-an.

C. 6-9 Đáp lại tiếng lằm bằm của Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời sai đến sự hành phạt “rắn độc”, song đồng thời cũng cung ứng ân sủng “con rắn đồng” cho sự xưng nhận của họ. Khi Chúa Giê-su lấy hình ảnh con rắn đồng để nói về chính mình, Ngài nhấn mạnh rằng bất kể ai tin vào Chúa Giê-su sẽ được cứu rỗi (Giăng 3:14,15). Bất cứ người Y-sơ-ra-ên nào bị rắn cắn khi nhìn lên con rắn đồng đều được cứu; chúng ta ngày nay cũng được cứu khi lấy đức tin nhìn lên Chúa Giê-su bởi ân sủng của Đức Chúa Trời Cha.

Cầu nguyện Lạy Chúa, xin giúp con hàng ngày bởi đức tin nhìn lên Chúa Giê-su Chirst là Đấng đã bị treo lên thập tự giá và giành chiến thắng.

Bình Luận:

You may also like